Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 18 trường

Ngày 24-25/02/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp thứ VIII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 18 trường đại học đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá ngoài.

Hội đồng KĐCLGD và đại diện lãnh đạo các trường tham dự phiên họp lần thứ VIII (chiều ngày 24/2/2018)

Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Ban Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đại diện lãnh đạo của các trường đại học được đánh giá.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp tham dự phiên họp có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Nguyễn Vũ Lâm – Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp và TS. Trịnh Hiền Mai – Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Đoàn công tác của Trường Đại học Lâm nghiệp tham dự phiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ VIII

Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải chủ trì phiên họp. Hội đồng Hội đồng Kiểm định chất lượng đã lần lượt thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của từng trường đại học.

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, GS.TS. Trần Văn Chứ đã báo cáo tóm tắt thực trạng các hoạt động và một số kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài của Nhà trường. Trong bài báo cáo, GS.TS. Trần Văn Chứ nhấn mạnh những thành tựu mà Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được trong 54 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt các cải tiến về xây dựng lại chiến lược phát triển của Nhà trường, phát triển nguồn nhân lực, quản trị Nhà trường theo ISO, chiến lược khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; cải tiến các nguồn thu, chi và cơ chế tài chính,..

GS.TS. Trần Văn Chứ trình bày báo cáo trước Hội đồng KĐCLGD

Tiếp theo đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã báo cáo tóm tắt quá trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài. Hội đồng trao đổi những vấn đề cần làm rõ với đại diện Lãnh đạo Nhà trường về chiến lược phát triển; chuyển đổi cơ cấu từ đơn ngành sang đa ngành; phát triển đội ngũ và cơ cấu tổ chức Nhà trường. GS.TS. Trần Văn Chứ đã giải đáp thỏa đáng những câu hỏi của các thành viên Hội đồng và được Hội đồng ghi nhận sự quyết tâm, tâm huyết, quyết liệt của Nhà trường trong đổi mới và cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

Sau đó, Hội đồng tiến hành thảo luận riêng, tập trung vào những vấn đề còn tồn tại của Nhà trường để đưa ra khuyến nghị phù hợp giúp Nhà trường khắc phục những tồn tại, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng các mặt hoạt động.

Hội đồng KĐCLGD thảo luận về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, công tâm, Hội đồng đã bỏ phiếu kín đạt tỷ lệ 100% thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Trường đại học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt 53/61 tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là kết quả rất cao mà Hội đồng đã bỏ phiếu cho các trường. Căn cứ và kết quả này, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Lâm nghiệp trong thời gian gần nhất.

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là một thành công của tập thể các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp. Chúc mừng Trường Đại học Lâm nghiệp với tin vui trong đầu năm mới Mậu Tuất!