Hội đồng khoa học Trường ĐHLN họp xét giải công trình NCKH sinh viên

Ngày 28 tháng 5 năm 2013, Hội đồng khoa học Trường ĐHLN đã họp xét giải công trình nghiên cứu khoa học sinh viên dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Văn Chương.

Thành phần triệu tập gồm Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT các Khoa, Lãnh đạo phòng KH&HTQT, phòng CT-CTSV.

Hội đồng đã nghe TS Bùi Thế Đồi- Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế báo cáo tổng hợp về tình hình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2012- 2013 và cơ cấu giải thưởng; theo đó toàn trường có 112 nhóm sinh viên đã hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học, trong đó:

            – Khoa Lâm học có 17/19 nhóm hoàn thành,

            – Khoa Chế biến Lâm sản có 6/8 nhóm hoàn thành.

            – Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường có 40/42 nhóm hoàn thành.

            – khoa Cơ điện và công trình có 7/9 nhóm hoàn thành,

            – Viện công nghệ sinh học lâm nghiệp có 17 nhóm hoàn thành.

            Sau ý kiến chỉ đạo của chủ tịch HĐ, Đại diện hội đồng khoa học các Khoa đã phát biểu ý kiến; PGS.TS Phạm Văn Chương đã kết luận; Hội nghị Đánh giá cao sự nỗ lực của các nhóm đề tài và các thày cô hướng dẫn sinh viên tham gia NCKHSV trong năm qua. Hội đồng đã thống nhất chọn 03 chuyên đề NCKH của sinh viên gửi dự thi cấp Bộ. Hội đồng cũng đã dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên vào ngày 8/6/2013.