Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Trong những năm qua, Trường Đại học Lâm nghiệp đặt nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giá trị cốt lõi để phát triển nhà trường. Hiện nay, Trường Đại học Lâm nghiệp có trên 40 Giáo sư, Phó giáo sư về các chuyên ngành Lâm học, Quản lý tài nguyên và Môi trường nông lâm nghiệp, Chế biến Lâm sản, Sinh học, Kinh tế là các chuyên gia hàng đầu phục vụ phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường cũng như xã hội.

Ngày 14 – 15/7/2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2023.

Tham dự họp có GS.TS. Phạm Văn Điển – Chủ tịch Hội đồng, GS. TS. Trần Văn Chứ – Phó Chủ tịch Hội đồng và 09 thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp. Năm 2023, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp có 06 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư (PGS) thuộc các ngành, chuyên ngành sau:

SttHọ và tênĐăng ký chức danhNgànhChuyên ngànhĐăng ký tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành
1Mai Hải ChâuPGSNông nghiệpNông họcNông nghiệp – Lâm nghiệp
2Nguyễn Minh ChíPGSLâm nghiệpQuản lý tài nguyên và Môi trường nông lâm nghiệpNông nghiệp – Lâm nghiệp
3Bùi Mạnh HưngPGSLâm nghiệpLâm họcNông nghiệp – Lâm nghiệp
4Nguyễn Thị Xuân HươngPGSKinh tếKinh tế họcKinh tế
5Đào Ngọc QuangPGSLâm nghiệpQuản lý tài nguyên và Môi trường nông lâm nghiệpNông nghiệp – Lâm nghiệp
6Nguyễn Thanh TuấnPGSLâm nghiệpLâm họcNông nghiệp – Lâm nghiệp

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư theo đúng quy trình và quy định hiện hành của nhà nước về thẩm định năng lực ngoại ngữ và báo cáo khoa học tổng quan của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Tại phiên họp thứ nhất ngày 14/7/2022, Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ đã họp thẩm định năng lực ngoại ngữ của ứng viên xét công nhận đạt TCCD PGS về sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Trong phiên họp thứ hai ngày 15/7/2022, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiếp hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và các ứng viên đủ điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh,Phó giáo sư báo cáo khoa học tổng quan và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng.

Hình ảnh buổi họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư

Bài viết: Phòng KH&CN