Hội đồng cơ sở xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú bỏ phiếu tán thành lần hai

Chiều ngày 31/3/2014, tại phòng họp 206, trường Đại học Lâm nghiệp, dưới sự chủ trì của NGƯT.PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu tán thành lần hai xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014.

Cuộc họp diễn ra đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.  Kết quả, ba Nhà giáo: TS. Nguyễn Văn Quân; PGS.TS. Dương Văn Tài; PGS.TS. Lê Văn Thái đã được Hội đồng tán thành với số phiếu 13/13, đạt 100%. Sau hội nghị này, hồ sơ của ba Nhà giáo sẽ được gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Toàn cảnh cuộc họp: