Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ Đảng (Khóa XI)

Tối 22/8/2014, tại Hội trường G6, Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ Đảng (Khóa XI) tới toàn bộ Đảng viên trong Trường.

Báo cáo viên Hội nghị là đồng chí Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận trung ương. Tới tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Trần Văn Chứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đồng chí Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể Đảng viên trong Trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9, tập trung về nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho các đồng chí Đảng viên toàn trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 9 thông qua, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

Phát biểu biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn –  Bí thư  Đảng uỷ – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: Nội dung Nghị quyết và các vấn đề được kết luận trong Hội nghị Trung ương 9 mà chúng ta vừa học tập, quán triệt là những vấn đề rất quan trọng, đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ rõ ràng cần thực hiện trong thời gian tới.

Qua Hội nghị này, Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần hiểu rõ và nắm vững những nội dung đã được Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương khoá XI thông qua từ đó từ đó cụ thể hoá xây dựng chương trình hành động thiết thực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương khoá XI đi vào thực tiễn cuộc sống.

Một số hình ảnh Hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương báo cáo trước Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị