Học bổng toàn phần của chính phủ Đan Mạch năm 2017

Học bổng bao gồm hai phần, có thể được dùng để chi trả toàn bộ hoặc một phần học phí và chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên do học bổng được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục khác nhau, ứng viên nên tham khảo thông tin chi tiết từ cơ sở giáo dục mà mình chọn.

Các đơn vị cấp học bổng :Tất cả các trường đại học có tham gia chương trình tại Đan Mạch.

Số lượng học bổng: Có giới hạn

Đối tượng : Sinh viên quốc tế ngoài khối EU/EEA

Bậc học : Thạc sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo ở các trường đại học tham gia chương trình.

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2017

Giá trị học bổng :

Học bổng bao gồm hai phần, có thể được dùng để chi trả toàn bộ hoặc một phần học phí và chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên do học bổng được cung cấp bởi các cơ sở giáo dục khác nhau, ứng viên nên tham khảo thông tin chi tiết từ cơ sở giáo dục mà mình chọn.

Yêu cầu:

Để có đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau đây :

  • Ứng viên phải là công dân một quốc gia ngoài khối EU/EEA hoặc Thụy Sĩ.
  • Ứng viên được theo học một chương trình giáo dục đại học hệ chính quy (full degree).
  • Ứng viên phải được cấp giấy phép cư trú giới hạn thời gian ở Đan Mạch vì mục đích học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ thay đổi theo từng trường và chương trình học khác nhau. Thông thường, hạn nộp vào khoảng tháng 3-4 cho kì nhập học tháng 9 cùng năm hoặc khoảng tháng 9-10 cho kì nhập học tháng 2 năm sau.

Phương thức nộp hồ sơ:

Mỗi trường đại học Đan Mạch tham gia chương trình sẽ tự lựa chọn các ứng viên được nhận học bổng. Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng chính phủ, ứng viên nên tham khảo thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục mà mình lựa chọn. Ngoài ra các cơ sở giáo dục còn có thể cung cấp thông tin cho ứng viên về yêu cầu đầu vào, mô tả khóa học, hạn nộp hồ sơ và các dịch vụ dành cho sinh viên.

Ứng viên cần tham khảo trang web chính thức của trường đại học mà mình đã chọn, cùng trang web học bổng chính thức để biết thêm thông tin chi tiết về cách nộp hồ sơ.

Xem thêm thông tin:

Các ứng viên nên tham khảo trang web của các trường đại học mình lựa chọn và trang web chính thức của học bổng (http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-scholarships/tuition-fees-and-scholarships) để biết thêm thông tin chi tiết về cách ứng tuyển học bổng này.