Hoc bổng Nguyễn Thị Anh Nhân lần thứ 5-2011

Trung tâm nghiên cứu Tiểu sử phục vụ giáo dục là nơi nghiên cứu các phương pháp sử dụng tiểu sử danh nhân văn hóa, các nhà khoa học nổi tiếng nhằm mục đích giáo dục khoa học và đạo đức cho thế hệ trẻ. Tháng 4/2007, trung tâm đã tổ chức Lễ ra mắt…

Trung tâm nghiên cứu Tiểu sử phục vụ giáo dục là nơi nghiên cứu các phương pháp sử dụng tiểu sử danh nhân văn hóa, các nhà khoa học nổi tiếng nhằm mục đích giáo dục khoa học và đạo đức cho thế hệ trẻ. Tháng 4/2007, trung tâm đã tổ chức Lễ ra mắt Giải thưởng Nguyễn Thị Anh Nhân và trao học bổng cho sinh viên tình nguyện. Kết quả, qua 4 lần trao giải thưởng trong các năm 2007, 2008, 2009 và 2010 đã có 50 sinh viên tình nguyện của 10 trường đại học được nhận học bổng, cao nhất là 5 triệu đồng. Có 12 Liên chi đoàn nhận giải nhất tập thể, cao nhất là 2 triệu đồng. Riêng đội sinh viên tình nguyện Hiến máu nhân đạo được hỗ trợ 10 triệu đồng. Ban tổ chức giải thưởng Nguyễn Thị Anh Nhân trân trọng thông báo:
A. Kinh phí dành cho học bổng năm 2011: từ 30 – 40 triệu đồng
B. Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
C. Tiêu chuẩn

1. Sinh viên có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt. Khuyến khích những sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập cũng như trong hoạt động xã hội.
2. Sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học. Nếu sinh viên chưa tham gia nghiên cứu khoa học thì hãy viết tiểu luận: “Kỹ sư Nguyễn Thị Anh Nhân là con người của sáng tạo, là người phụ nữ tài năng trong khoa học kỹ thuật, trong quản lý và trên thương trường” (Sách: Những nhà khoa học nữ Việt Nam được giải thưởng Kovalepxkaia, NXB Phụ nữ năm 2005).
3. Sinh viên tình nguyện, sinh viên đã tham gia các họat động phục vụ lợi ích xã hội cộng đồng (Sinh viên tình nguyện hiến máu nhân đạo, dạy học cho người có hoàn cảnh khó khăn, ổn định trật tự giao thông, lao động ở vùng sâu, vùng xa, v.v…)
D. Yêu cầu

1. Sinh viên có đơn đề nghị được xét trao học bổng Nguyễn Thị Anh Nhân (có thể viết tay hoặc đánh máy).
2. Sinh viên tự nộp hồ sơ tại văn phòng hoặc gửi theo đường bưu điện.
– Địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu Tiểu sử phục vụ giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: 04 38349835 hoặc 0947 266 599
E. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 10/10/2010 đến 10/3/2011.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: http://www.giaithuongnguyenthianhnhan.org