Học bổng JDS năm 2013 dành cho các cán bộ viên chức Việt Nam

Ngày 17/9/2013, trong khuân khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật Bản (JDS) sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho niên khóa 2014-2015 đã…

Ngày 17/9/2013, trong khuân khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Học bổng Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật Bản (JDS) sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho niên khóa 2014-2015 đã chính thức được khởi động, hướng đến đối tượng là các cán bộ, viên chức Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ đóng góp sức mình cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. JDS cung cấp khóa học Thạc sĩ trong 2 năm bằng tiếng Anh cho nhiều lĩnh vực từ Kinh tế đến Nông nghiệp tại các trường Đại học Nhật Bản.

Thời hạn đăng ký tham gia chương trình học bổng JDS là 17h00 ngày 12/11/2013. Ba mươi ứng viên xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào đầu tháng 3/2014 và sang Nhật tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ vào tháng 8/2014.

Chi tiết về học bổng JDS xin xem file đính kèm: