Học bổng Hà Lan

Nuffic Neso Việt Nam trân trọng giới thiệu đến các bạn học sinh, sinh viên học bổng Holland Scholarship.

Nuffic Neso Việt Nam trân trọng giới thiệu đến các bạn học sinh, sinh viên học bổng Holland Scholarship.

Giá trị học bổng: 5,000 Euro cho mỗi sinh viên ngay trong năm học đầu tiên được đồng tài trợ bởi Bộ Giáo dục – Văn hóa và Khoa học Hà Lan và hơn 48 trường Đại học Hà Lan.

Thời gian nộp hồ sơ : 01/02/2017 và 01/5/2017.

Điều kiện nộp hồ sơ cho học bổng du học Hà Lan – Holland Scholarship

• Học sinh không không mang quốc tịch thuộc cộng đồng chung Châu Âu

• Học sinh đang dự định theo học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại một trong các trường đại học Hà Lan tham gia gói học bổng Holland Scholarship.

• Học sinh đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của từng trường mà bạn chọn học. Học sinh chưa từng theo học tại một trường đại học Hà Lan.

Danh sách các trường đại học nghiên cứu và ứng dụng tham gia học bổng xem tại: https://www.studyinholland.nl/hollandscholarship

Thông tin chi tiết về học bổng, cách thức xin học bổng xem tại trang web:

https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-scholarships/holland-scholarship/holland- scholarship