Hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019

Theo quy định của Hội đồng giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Lâm nghiệp công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2019.

Click vào tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo mẫu 01 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018)

Stt Họ và tên Chức danh
đăng ký xét
Hội đồng ngành, liên ngành/Chuyên ngành Đơn vị công tác
1 Hoàng Văn Sâm GS Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Lê Đình Hải PGS

Kinh tế/Kinh tế học (Kinh tế nông lâm nghiệp,Kinh tế tài nguyên & môi trường)

Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Phí Hồng Hải PGS Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Lâm học Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
4 Trịnh Hiền Mai PGS Nông nghiệp – Lâm nghiệp/Bảo quản, chế biến nông lâm sản Trường Đại học Lâm nghiệp