Hiệu trưởng làm việc với Phân hiệu Đồng Nai và Trường THPT Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Sáng ngày 21/4/2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) – GS.TS. Phạm Văn Điển và đoàn công tác của Trường gồm Trưởng các phòng: TCCB, TCKT, Đào tạo, Đào tạo SĐH, QTTB, HCTH đã có buổi làm việc thường kỳ với Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai (Phân hiệu Đồng Nai) và Trường THPT Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (THPT LN Đồng Nai).

Tham dự buổi làm việc có Ban giám đốc Phân hiệu, Ban Giám hiệu Trường THPT ĐN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Phân hiệu Đồng Nai và Trường THPT LN Đồng Nai.

TS. Nguyễn Sỹ Hà, Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu đã báo cáo với Hiệu trưởng và Đoàn công tác về kết quả triển khai các nhiệm vụ từ đầu năm  và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại Phân hiệu Đồng Nai và đề xuất một số kiến nghị với Hiệu trưởng.

Sau khi nghe các ý kiến của Giám đốc và đại biểu của Phân hiệu Đồng Nai, ý kiến trao đổi của Trưởng các đơn vị trong Đoàn công tác trường ĐHLN, GS.TS. Phạm Văn Điển – Hiệu trưởng đánh giá cao các nỗ lực và kết quả mà Phân hiệu và Trường THPT LN Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. Phân hiệu (và Trường THPT) đang phát triển khá ổn định, hoạt động có hiệu quả, năng lực đang được cải thiện cả về đội ngũ, phương thức quản trị, nguồn lực tài chính, hướng tới tự chủ ngày càng tăng. Trong thời gian tới, Phân hiệu cần tập trung làm tốt công tác tuyển sinh và đào tạo, giải quyết tốt bài toán về quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo. Quan điểm của Hiệu trưởng là phân cấp, phân quyền tối đa cho các Phó Hiệu trưởng cũng như Trưởng đơn vị theo quy định của pháp luật, trong đó có Giám đốc Phân hiệu. Hiệu trưởng cũng yêu cầu Giám đốc Phân hiệu chỉ đạo làm tốt các lĩnh vực công tác của Phân hiệu, trong đó lưu ý cần sớm bổ sung, hoàn thiện các quy trình xử lý công việc trên cơ sở thượng tôn pháp luật và tinh thần phục vụ người học; tiếp tục quản lý, sử dụng đúng và có hiệu quả tài sản công, đất đai, rừng cây; quản lý viên chức, người lao động đảm bảo đúng quy định, khơi dậy động lực phát triển; làm tốt công tác hành chính, văn thư, văn bản; thực hiện tốt chế độ báo cáo, v.v.

Trao đổi trực tiếp tại buổi làm việc về định hướng lớn phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp cũng như quan điểm của Hiệu trưởng về Phân hiệu Đồng Nai, GS.TS. Phạm Văn Điển đã nhấn mạnh nhiều điểm quan trọng, cốt yếu, đưa ra những thông điệp rõ ràng, tạo niềm tin vững chắc, sự thống nhất về nhận thức và phấn khởi chung cho toàn Phân hiệu. Sự quan tâm của Trường ĐHLN đối với Phân hiệu là nhất quán. Phân hiệu là một đơn vị lớn của Trường ĐHLN tại phía Nam. Sự phân cấp, ủy quyền tối đa của Hiệu trưởng đối với Giám đốc Phân hiệu từ 2017 đến nay và sẽ tiếp diễn thể hiện sự tin dùng của Nguyên Lãnh đạo Trường đối với Giám đốc, Ban lãnh đạo và toàn thể Phân hiệu. Việc thừa kế những thành quả trước đây và tiếp tục duy trì ổn định nhân sự lãnh đạo đối với Phân hiệu cũng như sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà trường đối với Phân hiệu đều luôn vì đại cục và mục tiêu chung, hướng tới tương lai phát triển bền vững, năng động và sáng tạo.     

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác của ĐHLN đã tham dự Hội thảo về chuyển đổi số trong giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều ngày 21/4/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.