GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Viện trưởng Viện Sinh thái rừng & Môi trường tham gia giao lưu, tọa đàm về biến đổi khí hậu

Sáng 30/12, tại tòa soạn Báo Giáo dục & Thời đại, GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Viện trưởng Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Trường Đại học Lâm nghiệp đã tham gia buổi giao lưu, tọa đàm về biến đổi khí hậu do Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm, tư vấn các kiến thức về bảo vệ môi trường, tìm hiểu về thiên nhiên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chi tiết xin vui lòng xem tại:

http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/dung-tram-dau-do-dau-bien-doi-khi-hau-588742-v.html