Giới thiệu và bán sản phẩm Khoa học công nghệ ủng hộ Quỹ khuyến học sinh viên

Ngày 04/6/2020, được sự đồng ý của Lãnh đạo Nhà trường, Phòng CT&CTSV, Đoàn Thành niên Trường phối hợp với Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp (CNSHLN), Công ty CP Dược liệu Hataco Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu và bán sản phẩm KHCN nhằm tăng cường hỗ trợ cho hoạt động khuyến học của sinh viên.

Thông qua chương trình này, toàn bộ kinh phí thu được từ bán 300 hộp sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo với giá khuyến mại (giảm 25% so với giá bán ngoài thị trường) được chuyển vào Quỹ khuyến học sinh viên của Trường.

Gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm KHCN của Viện CNSHLN và Công ty CP Dược liệu Hataco diễn ra từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 6 năm 2020 tại cổng chính và Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp. Chương trình nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ủng hộ của Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo và cán bộ viên chức, người lao động các đơn vị trong trường. Đặc biệt chương trình còn nhận được sự ủng hộ đông đảo các em sinh viên, người dân xung quanh Trường.

Nhằm quảng bá sản phẩm KHCN được các chính nhà khoa học là giảng viên, CBVC Nhà trường nghiên cứu và phát triển; cũng như đóng góp kinh phí vào Quỹ khuyến học sinh viên. Rất mong nhận được sự tham gia, ủng hộ tích cực của các CBVC, LĐ và học viên, sinh viên trong Trường.

Một số hình ảnh hoạt động giới thiệu và bán sản phẩm KHCN