Giới thiệu ngành nghề Khoa Lâm học

Thời gian: 08h0, ngày 15 tháng 9 năm 2023; Địa điểm: Phòng họp 901, tòa nhà A1 Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: – Ban lãnh đạo Khoa Lâm học; Toàn thể cán bộ khoa Lâm học; Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp 65 LS, 66 LS, 67 LS và Toàn…

Thời gian: 08h0, ngày 15 tháng 9 năm 2023; Địa điểm: Phòng họp 901, tòa nhà A1 Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: – Ban lãnh đạo Khoa Lâm học; Toàn thể cán bộ khoa Lâm học; Ban cán sự và Ban chấp hành các lớp 65 LS, 66 LS, 67 LS và Toàn thể sinh viên K68 lâm sinh