Giới thiệu ngành nghề Khoa Cơ điện và Công trình

Thời gian: 7h30, ngày 15 tháng 9 năm 2023; Địa điểm: Phòng họp D, tòa nhà T10 Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: – Ban lãnh đạo Khoa; Toàn thể viên chức và người lao động trong Khoa; BCH Liên chi đoàn; – Toàn thể sinh viên K68 các ngành: Hệ thống thông tin,…

Thời gian: 7h30, ngày 15 tháng 9 năm 2023;

Địa điểm: Phòng họp D, tòa nhà T10 Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần:

– Ban lãnh đạo Khoa; Toàn thể viên chức và người lao động trong Khoa; BCH Liên chi đoàn;

– Toàn thể sinh viên K68 các ngành: Hệ thống thông tin, CNKT ô tô, CNKT Cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng