Giới thiệu chung

– Thực hiện Quyết định số: 1123/QĐ/BNN/TCCB ngày 19-5-2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép Trường đại học Lâm nghiệp được tách một bộ phận cơ sở vật chất lao động của trường để thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Lâm nghiệp trực thuộc Trường đại học Lâm nghiệp.- Căn cứ Quyết định số 278/QĐ – ĐHLN – TCHC ngày 7-7-2005 của Trường đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Lâm nghiệp.- Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304000021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 11-10-2005.

1. Tên công ty: CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

Tên giao dịch quốc tế:Consultant investment company of forestry development.

2. Trụ sở chính: Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

3. Điện thoại:  0433.720095        Fax: 0433.720.095

4. Vốn điều lệ: 4.544.000.000 đồng.

5. Ngành nghề kinh doanh:

– Tư vấn đầu tư phát triển lâm nghiệp: Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các dự án phát triển lâm nghiệp; Điều tra quy hoạch rừng và đất rừng; Khảo sát, thiết kế, lập dự toán đầu tư trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ, khai thác lâm sản, phòng, chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh, phát triển nông thôn; Xây dựng và thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất; Thẩm định và đánh giá các dự án đầu tư phát triển lâm nghiệp.

– Sản xuất và cung ứng giống cây trồng; Khai thác, vận chuyển và cung ứng lâm sản; Thi công các công trình trong lĩnh vực: tạo rừng, nuôi dưỡng rừng, khai thác chế biến lâm sản, phát triển nông thôn; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, lắp đặt điện, nước công trình; Dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách đường bộ; Xuất nhập khẩu nông – lâm sản.

– Nghiên cứu đào tạo, chuyển giao: tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng và chuyển giao các mô hình tiến bộ kỹ thuật công nghiệp mới vào công tác thiết kế, thi công và quản lý thuộc lĩnh vực nông – lâm – công nghiệp (lâm sinh, chế biến lâm sản, công nghiệp phát triển nông thôn, trang trí nội ngoại thất công trình, cảnh quan môi trường…); Tham gia đào tạo nghề, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và quản lý.
 
6. Hội đồng quản trị: 
 
 
– Ông Phạm Xuân Hoàn
– Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN – Chủ tịch HĐQT 
 
– Ông Trần Thế Phương
– GĐ Công ty TVĐTPTLN, Trường ĐHLN – Ủy viên
 
– Ông Phạm Văn Chương 
– Trưởng phòng KHCN&HTQT, Trường ĐHLN – Ủy viên 
 
– Ông Phạm Văn Điển 
Trưởng phòng Tổ chức, Trường ĐHLN – Ủy viên
 
– Bà Đồng Thị Mai Phương
Phó Trưởng phòng TC -KT, Trường ĐHLN – Ủy viên 
 
7. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 
Giám đốc: Ông Trần Thế Phương: – Điện thoại: 0912066217
Phó giám đốc: Ông Cao Xuân Khởi: – Điện thoại: 0912773600