Giới thiệu chung và các chuyên ngành đào tạo của khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT), trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp.Lãnh đạo đơn vị:Chủ nhiệm khoa: TS. Trần Hữu Dào – ĐT: 0433.840.705

Các chuyên ngành đào tạo

STT

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

1

Kế toán

D340301

A,A1,D1

2

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

3

Quản lý đất đai

D850103

A,B,A1,D1

4

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A,A1,D1

5

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

D480104

A,A1,D1

6

Kinh tế

D310101

A,A1,D1

Khoa có 6 Bộ môn và 01 Trung tâm THTN:
Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp: Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Minh Nguyệt
Bộ môn Kinh tế: Phó Chủ nhiệm (Phụ trách chuyên môn): ThS. Nguyễn Văn Hợp
Bộ môn Tài chính kế toán:ThS. Bùi Thị Sen
Bộ môn Quản lý đất đai:Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Bá Long
Bộ môn Tin học: ThS. Phùng Nam Thắng
Bộ môn Ngoại ngữ: Chủ nhiệm: GV.CN. Trần Đình Cát
Trung tâm THTN Khoa:ThS. Nguyễn Văn Khoa.