Giới thiệu chung và các chuyên ngành đào tạo của khoa Chế biến lâm sản

Lãnh đạo đơn vị:Chủ nhiệm khoa: TS Vũ Huy Đại – ĐT:0433.840.711Phó chủ nhiệm khoa: TS Hoàng Việt – ĐT: 0433.608.425Phó chủ nhiệm khoa: TS Cao Quốc An – ĐT: 0433.840.711

 Khoa có 5 Bộ môn và 01 Trung tâm THTN:
         Bộ môn Máy và thiết bị CBLS: Chủ nhiệm  TS. Hoàng Tiến Đượng
Bộ môn Khoa học gỗ: Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Bộ môn Công nghệ đồ mộc & TKNT: Chủ nhiệm: TS. Võ Thành Minh
Bộ môn Ván nhân tạo: Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Thuận
Bộ môn Toán học: TS. Vũ Khắc Bảy
Trung tâm THTN khoa: Giám đốc: TS. Lê Xuân Phương