Giáo sư Đức giảng dạy tại trường Đại học Lâm nghiệp

Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2011, Trung tâm Đa dạng sinh học phối hợp với khoa sau đại học tổ chức khóa tập huấn về quản lý rừng đặc dụng cho học viên cao học K19 ngành quản lý tài nguyên rừng, ngành lâm học cùng một số cán bộ trẻ của trường.

Khóa học do giáo sư Susanne Stoll-Kleemann và giáo sư Bernhard Schmidt-Ruhe đến từ trường Đại học Greifswald, Đức giảng dạy.

 

Học viên được giới thiệu các phương pháp quản lý rừng đặc dụng trên thế giới cũng như những bài học kinh nghiệm về quản lý rừng đặc dụng từ nước Đức. Bên cạnh đó giảng viên và học viên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng và công tác quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

                                                                 

Một số hình ảnh về khóa tập huấn