Giao lưu giới thiệu ngành nghề với sinh viên K68 CNSH và K68 Thú Y

Sự kiện diễn ra vào 14h30, ngày 15/9/2023 tại phòng họp D (nhà T10-Khoa Kinh tế và QTKD), Thành phần: Ban lãnh đạo Viện, giảng viên, CVHT, Trợ lý Viện và sinh viên K68 CNSH và K68 Thú Y

Sự kiện diễn ra vào 14h30, ngày 15/9/2023 tại phòng họp D (nhà T10-Khoa Kinh tế và QTKD), Thành phần: Ban lãnh đạo Viện, giảng viên, CVHT, Trợ lý Viện và sinh viên K68 CNSH và K68 Thú Y