Giao lưu, gặp mặt và chúc mừng Tết Lào

Thời gian: 13h30, ngày 04 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Phòng họp D – T10, Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: BCN Khoa QLTNR&MT, Trưởng phó các đơn vị trong khoa; Khách mời đại diện Nhà trường, Hội đồng trường; Ban lãnh đạo Trường Hữu Nghị T80, T78; Sinh viên Lào đang học…

Thời gian: 13h30, ngày 04 tháng 3 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp D – T10, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: BCN Khoa QLTNR&MT, Trưởng phó các đơn vị trong khoa; Khách mời đại diện Nhà trường, Hội đồng trường; Ban lãnh đạo Trường Hữu Nghị T80, T78; Sinh viên Lào đang học tại Trường Hữu Nghị T80,T78 có nguyện vọng học tập tại Khoa QLTNR&MT; Lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường ĐHLN.