Giám đốc Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan trao đổi học thuật tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Nhân dịp sang tham dự Hội thảo quốc tế “Liên kết nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam” Lễ kỷ niệm 50 thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Sáng 17/11/2014, tại Phòng họp C trường Đại học Lâm nghiệp, GS. Eric Smets giám đốc Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan, kiêm viện trưởng viện thực vật quốc gia Hà Lan đã có bài trình bày về lịch sử và tương lai của hệ thống học thực vật.

Tham dự buổi trao đổi học thuật có PGS.TS. Hoàng Văn Sâm, Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế, giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học, TS. Nick Suffin, đại học Bang Colorado Hoa Kỳ, các thầy cô giáo Khoa quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường cùng nhiều sinh viên thuộc chương trình tiên tiến.

GS. Eric Smets đã giới thiệu về đa dạng thực vật, lịch sử hệ thống học thực vật, các hệ thống phân loại đang được sử dụng tại các nước trên thế giới và tương lai của ngành hệ thống và phân loại thực vật. Là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất thế giới về hệ thống học thực vật đương đại, GS. Eric Smets đã cung cấp nhiều thông tin mới và bổ ích cho các giảng viên và sinh viên Nhà trường. Trong không khí cởi mở, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm, các giảng viên và sinh viên đã trao đổi với GS. Eric Smets nhiều vấn đề về công bố các loài thực vật mới cho thế giới, quan điểm phân loại học thực vật, phòng tiêu bản, đặc biệt là hệ thống phân loại nào nên được áp dụng cho Việt Nam. GS. Eric Smets đã trả lời các câu hỏi liên quan và khuyên rằng Việt Nam nên áp dụng hệ thống phân loại APG, hệ thống đã và đang được các nước tiên tiến trên thế giới sử dụng.

Một số hình ảnh tiêu tiểu