Gia hạn thời gian nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học K19A (2011 – 2013)

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ – ĐHLN – ĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp cho học viên cao học Khóa 19A (2011 – 2013);

Căn cứ thông báo số 1020/TB-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với học viên cao học K19A (2011 – 2013), theo thông báo này, thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 01/3/2013 – 15/3/2013, nhưng cho đến nay còn một số học viên chưa nộp luận văn theo đúng tiến độ. Vì vậy, Khoa Đào tạo sau đại học thông báo tới các học viên K19A về việc gia hạn nộp luận văn tốt nghiệp như sau:

            Thời hạn nộp luận văn chậm nhất đến ngày 20/4/2013, sau thời gian này, học viên nào chưa nộp sẽ bảo vệ vào đợt tiếp theo

Thủ tục nộp luận văn và cấp bằng gồm:

–         Luận văn 05 quyển

–         Tài liệu gốc

–         Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

–         Phiếu xác nhận của Phòng tài chính – KT (đã hoàn thành học phí)

–         Bằng tốt nghiệp đại học (công chứng)

–         Chứng chỉ anh văn (công chứng)

–         Giấy khai sinh

–         Lý lịch khoa học (theo mẫu)

Thời gian bảo vệ luận văn: Dự kiến từ ngày 24/5/2013 đến ngày 30/5/2013

            Nhận được thông báo này yêu cầu lớp trưởng thông báo tới từng học viên trong lớp biết để thực hiện.

Thông báo đính kèm:

TB gia han thoi gian nop l.van K19A.doc