Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Cán bộ và sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp lên đường nhập ngũ (1970-2020)

Buổi lễ nhằm tri ân các cựu chiến binh, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ là Cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp lên đường nhập ngũ giai đoạn (1970-1975). Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo TrườngBan liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học…

Buổi lễ nhằm tri ân các cựu chiến binh, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ là Cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp lên đường nhập ngũ giai đoạn (1970-1975).

Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo TrườngBan liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Lâm nghiệp; đại biểu là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đang sinh sống khắp mọi miền Tổ quốc đã từng học tập, công tác tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Thời gian: Ngày 18/9/2020

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm Nghiệp