Gặp mặt kỷ niệm 46 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 – 02/12/2021)

Thời gian: 16h00 ngày 01 tháng 12 năm 2021; Địa điểm: Phòng họp A Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, ĐTSĐH, HTQT, TCKT, CT&CTSV, Khoa QLTNR&MT; toàn thể lưu học sinh Lào;

Thời gian: 16h00 ngày 01 tháng 12 năm 2021;

Địa điểm: Phòng họp A Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, ĐTSĐH, HTQT, TCKT, CT&CTSV, Khoa QLTNR&MT; toàn thể lưu học sinh Lào;