Gặp gỡ và làm việc với Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan

Chiều ngày 19 tháng 2 năm 2013 cán bộ phòng KHCN&HTQT Trường Đại học Lâm nghiệp gặp gỡ và làm việc với đoàn cán bộ Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan do Ông Tanongsal Nontapa Giám đốc trung tâm khuyến nông- Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn.

Chiều ngày 19 tháng 2 năm 2013 tại phòng họp 206 Nhà A2, cán bộ phòng KHCN&HTQT Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiếp đón và làm việc với đoàn cán bộ Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan Ông Tanongsal Nontapa Giám đốc trung tâm khuyến nông- Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn cùng với ông Somdet Champee và ông Chuan Teerauntudom.

Cán bộ Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có TS. Bùi Thế Đồi Trưởng phòng KHCN&HTQT cùng các giảng viên đã được tập huấn tại Thái Lan.

Các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Tại buổi làm việc hai bên tập trung đánh giá khả năng ứng dụng các kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn về trồng rừng và kỹ thuật khuyến nông của các cán bộ, giảng viên Nhà trường sau đợt tập huấn.