Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Lâm nghiệp và Tổng kết hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2019 – 2020

Để đảm bảo kế hoạch triển khai trong năm, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết hợp tổ chức các hoạt động tổng kết KHCN sinh viên và Khởi nghiệp với mục đích biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động KHCN và Khởi nghiệp

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu; Hội đồng trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KH&CN, CT-CTSV, TCCB, Đào tạo, TC-KT, QTTB, KT&ĐBCL, HCTH, Thư viện; Lãnh đạo và Thư ký tổng hợp các Khoa/Viện đào tạo, Trường THPT Lâm nghiệp; Ban chấp hành Đoàn trường, Hội sinh viên; Thành viên các Câu lạc bộ sinh viên; Cố vấn học tập, Giảng viên hướng dẫn; Các sinh viên, học sinh tham gia hoạt động NCKH, Khởi nghiệp, Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu Honda, Tin học văn phòng Quốc gia, Olympic cơ học toàn quốc năm học 2019 – 2020; Đại diện học sinh trường THPT Lâm nghiệp; Khách mời ngoài trường (Cơ quan, doanh nghiệp).

Thời gian: 7h30 thứ 5, ngày 15/10/2020

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp