Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội về thăm và làm việc với Đảng uỷ trường Đại học Lâm nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐUK, ngày 18-11-2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 03-12-2013, đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội đã về làm việc với Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp về việc triển khai, thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2013.

Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội do đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Phó Bí thư thường trực và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối đến làm việc với Đảng ủy Trường. 

Đón tiếp và làm việc với đoàn có: Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Lâm nghiệp; đồng chí Trần Văn Chứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; các đồng chí trưởng, phó Ủy ban Kiểm tra, Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng ủy Trường.

Thay mặt Đảng ủy Trường, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nội dung trọng tâm công tác trong năm 2013 của Đảng bộ.

 Hội nghị đã khẳng định những kết quả Đảng bộ Trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Trường cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, đặc biệt là những nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Trường ĐHLN đã đạt được trong nhiều năm qua; tiêu biểu và nổi bật là: Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý, điều hành tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác văn phòng cấp ủy… Vì vậy, trong những năm qua, Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội./.