Đoàn đại biểu công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo và các đại học quốc gia, đại học vùng đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp.

Ngày 02/6/2017, nhận lời mời của Trường Đại học Lâm nghiệp, Đoàn đại biểu công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo và các đại học quốc gia, đại học vùng do TS. Vũ Đình Giáp – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường và PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng, cùng một số cán bộ viên chức tham gia tiếp Đoàn.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng đã phát biểu chào mừng quý đại biểu về làm việc với Nhà trường và giới thiệu khái quát về Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cũng tại buổi làm việc, TS. Vũ Đình Giáp – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo, thay mặt cho đại biểu công đoàn Cơ quan Bộ và các đại học quốc gia, đại học vùng cám ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của Trường Đại học Lâm nghiệp dành cho Đoàn; Trường Đại học Lâm nghiệp đã tạo ấn tượng hết sức tốt đẹp cho Đoàn đại biểu công đoàn cơ quan Bộ, đại biểu các đại học quốc gia, đại học vùng.

Sau chương trình làm việc, Đoàn đại biểu công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo, các đại học quốc gia, đại học vùng đã tham gia chương trình giao lưu với cán bộ Trường Đại học Lâm nghiệp.

Buổi làm việc, giao lưu đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và các đại học quốc gia, đại học vùng trong thời gian tới.

Chụp ảnh kỷ niệm tại Trường Đại học Lâm nghiệp

TS. Vũ Đình Giáp – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ phát biểu

PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó hiệu trưởng Trường ĐHLN phát biểu

Tặng hoa cho đại diện Đoàn đại biểu khách tham gia giao lưu với Trường ĐHLN

Đoàn đại biểu khách tặng bức tranh cho đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp

Các đại biểu tham gia giao lưu với cán bộ viên chức Trường ĐHLN

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN