Đoàn công tác Trường Đại học Lâm nghiệp làm việc tại tỉnh Lào Cai

Thực hiện nội dung hợp tác Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) với Nhà Trường về chương trình “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp”. Từ ngày 05 – 09/10/2016, đoàn công tác Nhà trường gồm có PGS.TS. Bùi Thế Đồi (Trưởng đoàn), TS. Trần Thu Hà, PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh, TS. Nguyễn Hải Hòa, TS. Bùi Xuân Dũng có chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý rừng bền vững trong bối cảnh REDD+ tại Việt Nam.

Ngoài ra, đoàn còn làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên, Ban quản lý rừng phòng hộ Bảo Yên, Xã Bản Cầm, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai giúp giảng viên, cán bộ nhà trường học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+, nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn vào chương trình giảng dạy nhằm quản lý rừng bền vững và “Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường.

Một số hình ảnh làm việc

Toàn cảnh hội thảo tại Lào Cai

Các thành viên đoàn công tác tham dự Hội thảo

Đoàn trường ĐH Lâm nghiệp làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai

Thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên

Làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Bảo Yên về triển khai kế hoạch QLRBV và REDD+

Làm việc với Xã Bản Cầm – Huyện Bảo Thắng về triển khai REDD+ tại xã