Đề xuất nâng mức vay tín dụng cho học sinh, sinh viên

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo số 86/TB-VP của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mức cho vay đối với HS-SV. Hiện tại, mức vay tín dụng đối với HS-SV là 1 triệu đồng /tháng.

Phó Thủ tướng yêu cầu, mức vay mới phải đảm bảo đủ để các em trang trải học phí và hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt ở mức hợp lý trên cơ sở lộ trình tăng học phí đã được Chính phủ phê duyệt, có sự khác nhau theo học phí của các chương trình đào tạo.

Bên cạnh đó, trên cơ sở cân đối khả năng đáp ứng từ ngân sách, rà soát, nghiên cứu, đề xuất chính sách cụ thể về cho vay đối với hộ gia đình gặp khó khăn do có từ 2 con trở lên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo hiện chưa thuộc đối tượng được vay vốn.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội nghiên cứu gia hạn nợ thêm đối với các trường hợp HS, SV đã tốt nghiệp nhưng gặp khó khăn về việc làm chưa trả được nợ.

Được biết, sau 5 năm thực hiện, chương trình tín dụng ưu đãi cho HS, SV nghèo đã kịp thời đưa 36.125 tỷ đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến với HS, SV nghèo. Qua đó, hơn 3 triệu lượt HS, SV được vay vốn đến trường.