Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết giải thưởng sinh viên NCKH Euréka năm 2022

Năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tham dự giải thưởng sinh viên NCKH Euréka năm 2022 với 04 đề tài. Trong đó, có 02 đề tài đã lọt vào vòng chung kết.

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka là giải thưởng cao quý dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo của sinh viên trên toàn quốc. Thước đo về chất lượng đào tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. Là nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới, tham gia nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và xây dựng phát triển đất nước.

Với định hướng phát triển mạnh nghiên cứu khoa học sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm học 2018 – 2019 và đã vinh dự có 01 đề tài lọt vào vòng chung kết diễn ra tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối thành công đó, năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Lâm nghiệp đã gửi dự thi 04 đề tài thuộc lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

Giải thưởng năm nay với sự tham gia của 1227 đề tài, đến từ 118 trường Đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc được chia ra thành 12 lĩnh vực dự thi. Riêng lĩnh vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp với 52 đề tài tham dự sẽ chọn ra 10 đề tài xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Trường Đại học Lâm nghiệp đã vinh dự có 02 đề tài được gọi tên chính thức tham dự chung kết giải thưởng sinh viên NCKH Euréka năm 2022.

Một số thông tin về đề tài tham dự chung kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka:

Đề tài: Nghiên cứu chọn lọc một số dòng nấm tạo chế phẩm sinh học có khả năng kích thích sinh trầm hương hiệu quả cao tại Hà Tĩnh.

Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Nam – Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp;

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm – Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp.

Đề tài: Clear-cutting of Acacia plantation in a headwater catchment of Luong Son, Hoa Binh: Environmental impacts and solutions for sustainable management

Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Thị Trà My, Trần Thanh Tú, Triệu Đức Trí, Sandar kyaw – Khoa Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường;

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Dũng – Khoa Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường.

Nguồn: Phòng KHCN cung cấp