Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 tại Cơ sở chính – Hà Nội và Cơ sở 2 – tỉnh Đồng Nai

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 tại Cơ sở chính – Xuân Mai và tại Cơ sở 2 – tỉnh Đồng Nai. Danh sách chi tiết xin xem file đính kèm: http://220.231.117.38/dstt.aspx Ghi chú: – Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển ngành học đã đăng ký tại Cơ sở 1 nhưng…

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 tại Cơ sở chính – Xuân Mai và tại Cơ sở 2 – tỉnh Đồng Nai. Danh sách chi tiết xin xem file đính kèm:

http://220.231.117.38/dstt.aspx

Ghi chú:

– Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển ngành học đã đăng ký tại Cơ sở 1 nhưng đạt từ điểm sàn đại học trở lên được chọn ngành học trong số các ngành của trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với khối thi và điểm trúng tuyển, hoặc có thể đăng ký học cùng ngành nhưng học tại Cơ sở 2.

– Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 tại Cơ sở chính nhập học ngày 07/9/2013, Cơ sở 2 nhập học ngày 15/9/2013.