Danh sách SV tình nguyện hè 2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ***   Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2010     DANH SÁCH SV TÌNH NGUYỆN “TIẾP SỨC MÙA THI” KHỐI A Thời gian hoạt động: 30/6 – 05/7/2010. Tập trung: 16h00 ngày 30/6/2010 tại Văn phòng Đoàn trường.   TT…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2010

 

  DANH SÁCH SV TÌNH NGUYỆN “TIẾP SỨC MÙA THI” KHỐI A

Thời gian hoạt động: 30/6 – 05/7/2010.

Tập trung: 16h00 ngày 30/6/2010 tại Văn phòng Đoàn trường.

 

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Ghi chú

1     

Nguyễn Văn Tuấn (B)

52 QLĐĐ

 

2     

Trần Xuân Hiển

52 QLĐĐ

 

3     

Phan Thị Hải

52B CBLS

 

4     

Triệu Anh Tuấn

52B QLTNR&MT

 

5     

Hà Công Ninh

52B QTKD

 

6     

Nguyễn Đình Thành

53 KHMT

 

7     

Nguyễn Thuý Hậu

53 QLĐĐ

 

8     

Phan Trọng Thế

53 QLĐĐ

 

9     

Đinh T Thanh Huyền

53 QLĐĐ

 

10 

Vũ Tuấn Anh

54 KTCK

 

11 

Nguyễn Văn Luân

54 KTCK

 

12 

Trần T Liên Ngọc

54 KTCK

 

13 

Lê Thị Ái

54 NLKH

 

14 

Nguyễn Thuý Lan

54 NLKH

 

15 

Nguyễn T Như Anh

54A QLTNR&MT

 

16 

Nguyễn Thị Phương

54B Kế toán

 

17 

Lê Thanh Biển

54B Kế toán

 

18 

Nguyễn Tuấn Anh

54B LH

 

19 

Nguyễn Văn Cường

54B LH

 

20 

Đinh Thị Oanh

54B QLTNR&MT

 

21 

Đỗ Xuân Hải

54B QLTNR&MT

 

22 

Phạm Đức Việt

54B QTKD

 

23 

Nguyễn T Hải Yến

54B QTKD

 

24 

Mai Hồng Nhung

52 NLKH

 

25 

Nguyễn Kim Hoàng

52 NLKH

 

26 

Hà Nhất Hùng

53 KTLN

 

27 

Nguyễn Đắc Phượng

54 CBLS

 

28 

Hoàng Thị Hạnh

54 CBLS

 

29 

Nguyễn T Thu Hiền

54 CBLS

 

30 

Trương Việt Đức

54 CBLS

 

31 

Đỗ Cao Luân

54 CBLS

 

32 

Vũ Thị Phan

54 CNSH

 

33 

Dương Văn Thức

54 CNSH

 

34 

Nguyễn Thị Linh

54 CNSH

 

35 

Nguyễn Xuân Trung

54 CNSH

 

DANH SÁCH SV TÌNH NGUYỆN “TIẾP SỨC MÙA THI” KHỐI B

Thời gian hoạt động: 05 – 10/7/2010.

Tập trung: 16h00 ngày 05/7/2010 tại Văn phòng Đoàn trường.

 

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Ghi chú

1      

Hoàng Kim Dung

52 NLKH

 

2      

Vương T Bích Ngọc

52A Kế toán

 

3      

Nguyễn Khánh Ly

52A QTKD

 

4      

Ng T Thanh Tuyến

53 CNSH

 

5      

Trần Bá Phan

53 CNTT

 

6      

Nguyễn Văn Dũng

53 KTCK

 

7      

Trần T Thu Hoà

53 LNĐT

 

8      

Hoàng Văn Lâm

53 LNXH

 

9      

Đỗ Mạnh Hùng

53 NLKH

 

10  

Đào Văn Hoạt

53A QTKD

 

11  

Nguyễn Thị Kim Duyên

53A Kế toán

 

12  

Phùng T Minh Trang

53B Kế toán

 

13  

Nguyễn Viết Cường

53B LH

 

14  

Vi T Thu Hà

53B QLTNR&MT

 

15  

Nguyễn Hữu Tuấn

54 KHMT

 

16  

Nguyễn Hồng Việt

54 Kinh tế

 

17  

Đỗ Duy Quân

54 KTCK

 

18  

Lương Văn Ngọ

54 NLKH

 

19  

Nguyễn Như Du

54 NLKH

 

20  

Ngô T Thuỳ Linh

54 NLKH

 

21  

Ngọ T Kim Dung

54A Kế toán

 

22  

Trần Thị Hồng

54A Kế toán

 

23  

Bùi Thị Yến

54A Kế toán

 

24  

Nguyễn Đức Tần

54A QLTNR&MT

 

25  

Nguyễn Văn Tuấn

54A QLTNR&MT

 

26  

Trần T Kim Chi

54A QLTNR&MT

 

27  

Nguyễn Tùng Long

54B Kế toán

 

28  

Nguyễn Khai Trường

54B Kế toán

 

29  

Đỗ Thị Hương Liên

54B Kế toán

 

30  

Khổng Đỗ Mai Nhuệ

54B Kế toán

 

31  

Ngô Minh Kiên

54B LH

 

32  

Trần Thanh Sơn

54B LH

 

33  

Trần Đức Thành

54B QLTNR&MT

 

34  

Triệu Giào Vụi

54B QLTNR&MT

 

35  

Phạm Văn Dũng

54B QTKD

 

Tất cả số SV đăng ký hoạt động TN tại địa bàn dân cư và Phổ cập Tin học đều được tham gia. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau;  

– Đội Tự quản HSSV tham gia cùng với các đội “Tiếp sức mùa thi”;

– BTV Đoàn trường sẽ đề nghị Nhà trường bố trí chỗ ở nội trú cho SVTN./.

                                             BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG