Danh sách những sinh viên đạt được học bổng của GS. Lee MacDonald năm học 2012-2013

HỌC BỔNG CỦA GIÁO SƯ LEE MACDONALD DÀNH CHO SINH VIÊN CTTT ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT NĂM HỌC 2012-2013   TT LỚP HỌ VÀ TÊN HỌC BỔNG (vnđ) 1 K55 CTTT Chảo Thị Yến 1.000.000 2 K55 CTTT Vũ Thị Giang 1.700.000 3 K55 CTTT Hà Văn Đông 1.700.000 4 K55 CTTT…

HỌC BỔNG CỦA GIÁO SƯ LEE MACDONALD DÀNH CHO

SINH VIÊN CTTT ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT

NĂM HỌC 2012-2013

 

TT

LỚP

HỌ VÀ TÊN

HỌC BỔNG (vnđ)

1

K55 CTTT

Chảo Thị Yến

1.000.000

2

K55 CTTT

Vũ Thị Giang

1.700.000

3

K55 CTTT

Hà Văn Đông

1.700.000

4

K55 CTTT

Phạm Trí Hải

1.200.000

5

K55 CTTT

Phạm Nhật Tân

1.200.000

6

K55 CTTT

Vũ Dương Ly

1.000.000

7

K55 CTTT

Phạm Thị Trang

500.000

8

K55 CTTT

Trần Văn Duy

500.000

9

K56 CTTT

Trần Thị Mai Anh

1.500.000

10

K56 CTTT

Nguyễn Thị Hoa

1.500.000

11

K56 CTTT

Phạm Thị Thảo

1.500.000

12

K56 CTTT

Nguyễn Thị Hiền

1.500.000

13

K56 CTTT

Lê Thị Đào

1.000.000

14

K56 CTTT

Nguyễn Thị Hòa

1.000.000

15

K57 CTTT

Bùi Quỳnh Trang

2.000.000

16

K57 CTTT

Nguyễn Thị Hương

1.500.000

17

K57 CTTT

Nguyễn Thế Lương

1.500.000

18

K57 CTTT

Hoàng Thế Trung

1.000.000

19

K57 CTTT

Đinh Hải Hà

1.000.000

20

K57 CTTT

Lê Thị Định

1.000.000

 

Tổng

 

24.800.000