Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư đến năm 2019

Stt Họ tên Năm phong chức danh Đang công tác tại Trường Đã nghỉ hưu Chức vụ/ Đơn vị công tác I Giáo sư 1 Nguyễn Hải Tuất 1992   x Nguyên Phó Hiệu trưởng từ năm 1982-1997 2 Phùng Ngọc Lan 1996   x Nguyên Trưởng khoa Sau đại học từ năm 1991-2000 3…

Stt Họ tên Năm phong chức danh Đang công tác tại Trường Đã nghỉ hưu Chức vụ/ Đơn vị công tác
I Giáo sư
1 Nguyễn Hải Tuất 1992   x Nguyên Phó Hiệu trưởng từ năm 1982-1997
2 Phùng Ngọc Lan 1996   x Nguyên Trưởng khoa Sau đại học từ năm 1991-2000
3 Vũ Tiến Hinh 1996   x Nguyên Phó Hiệu trưởng
4 Ngô Quang Đê 2001   x Nguyên Trưởng phòng KHCN&HTQT từ năm 1980-1989
5 Trần Hữu Viên 2012 x   PGS năm 2002. Nguyên hiệu trưởng từ năm 2007-2013
6 Vương Văn Quỳnh 2012 x   Nguyên Viện trưởng Viện STR&MT
7 Nguyễn Thế Nhã 2013 x   Nguyên Trưởng khoa QLTNR&MT từ năm 2006-2013
8 Phạm Văn Chương 2014 x   Phó Hiệu trưởng
9 Võ Đại Hải 2014     Viện trưởng Viện KHLNVN
10 Trần Văn Chứ 2015 x   Hiệu trưởng từ năm 2013 đến nay
11 Phạm Văn Điển 2016     Chuyển công tác
12 Hoàng Văn Sâm 2019 x   Trưởng phòng HTQT 
II Phó giáo sư
1 Nguyễn Hữu Vĩnh 1996   x Nguyên Trưởng khoa Lâm học
2 Hoàng Thúc Đệ 1996   x Nguyên Trưởng khoa CBLS từ năm 1991-1996
3 Nguyễn Nhật Chiêu 1996   x Nguyên Trưởng khoa Công nghiệp PTNT
4 Dương Mộng Hùng 1996   x Nguyên Giám Đốc TTCNSH
5 Vũ Văn Nhâm 1996   x Nguyên Trưởng phòng KHCN&HTQT
6 Ngô Kim Khôi 2002     Chuyển công tác
7 Nguyễn Phan Thiết 2003   x Nguyên Trưởng phòng Đào tạo sau đại học
8 Nguyễn Văn Tuấn 2004 x   Nguyên Phó Hiệu trưởng từ năm 2007
9 Phạm Xuân Hoàn 2006   x Nguyên Phó hiệu trưởng từ năm 2005
10 Nguyễn Bá Ngãi 2006     Chuyển công tác
11 Phạm Đức Tuấn 2009     Chuyển công tác
12 Trần Văn Con 2009     Chuyển công tác
13 Nguyễn Huy Sơn 2010     Chuyển công tác
14 Lê Trọng Hùng 2011     Chuyển công tác
15 Vũ Huy Đại 2011 x   Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ
16 Bế Minh Châu 2012   x Nguyên Phó Trưởng khoa QLTNR và MT
17 Cao Quốc An 2013 x   Chủ tịch Hội đồng trường
18 Trần Quang Bảo 2013 x   Phó Hiệu trưởng từ năm 2015
19 Bùi Thế Đồi 2013 x   Phó Hiệu trưởng từ năm 2015
20 Phùng Văn Khoa 2013 x   Trưởng khoa QLTNR&MT
21 Dương Văn Tài 2013 x   Trưởng khoa Cơ điện và Công trình 
22 Lê Văn Thái 2013   x Nguyên Phó Trưởng khoa CĐ&CT
23 Vũ Tiến Thịnh 2014 x   Phó trưởng phòng Đào tạo sau đại học
24 Hoàng Xuân Niên 2014   x Nguyên Phó Giám đốc cơ sở 2
25 Vũ Khắc Bảy 2014   x Nguyên Trưởng bộ môn khoa CĐ&CT
26 Trần Hữu Dào 2014   x Nguyên Trưởng khoa Kinh tế và QTKD
27 Nguyễn Văn Quân 2015   x Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường
28 Nguyễn Trọng Bình 2015   x Nguyên Trưởng Khoa Lâm học
29 Hà Văn Huân 2015 x   Hiệu trưởng Trường THPT Lâm nghiệp
30 Vũ Quang Nam 2015 x   Phó Viện trưởng Viện CNSHLN
31 Lê Xuân Phương 2015 x   Phó Trưởng phòng HTQT
32 Đỗ Anh Tuân 2015 x   Giám đốc Trung tâm QLRBV&CCR
33 Đặng Văn Hà 2016 x   Viện trưởng Viện KTCQ và CXĐT
34 Trần Ngọc Hải 2016 x   Phó Trưởng khoa QLTNR và MT
35 Đồng Thanh Hải 2016 x   Trưởng phòng Đào tạo sau đại học
36 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 2016 x   Trưởng bộ môn – Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất
37 Hoàng Văn Việt 2016   x Nguyên Phó viện trưởng viện Công nghiệp gỗ và Nội thất
38 Lê Bảo Thanh 2017 x   Phó trưởng khoa QLTNR&MT
39 Bùi Xuân Dũng 2017 x   Trưởng bộ môn – Khoa QLTNR&MT
40 Nguyễn Hải Hòa 2017 x   Trưởng bộ môn – Khoa QLTNR&MT
41 Trần Thị Thu Hà 2017 x   Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
42 Tạ Thị Phương Hoa 2017 x   Trưởng bộ môn – Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất
43 Vũ Mạnh Tường 2017 x   Trưởng khoa Công nghiệp và Kiến trúc – Phân hiệu
44 Lê Xuân Trường 2017 x   Trưởng Khoa Lâm học
45 Nguyễn Minh Thanh 2017 x   Giám đốc Trung tâm – Khoa Lâm học
46 Bùi Văn Thắng 2017 x ` Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp
47 Nguyễn Văn Việt 2017 x   Phó Viện trưởng Viện CNSH Lâm nghiệp
48 Hoàng Vũ Thơ 2017 x   Trưởng bộ môn – Viện CNSH Lâm nghiệp
49 Lý Tuấn Trường 2017 x   Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất
50 Nguyễn Thị Yến 2017 x   Trưởng bộ môn – Viện CTCQ và CXĐT
51 Phạm Minh Toại 2017 x   Trưởng phòng Đào tạo
52 Lê Đình Hải 2019     Chuyển công tác
53 Trịnh Hiền Mai 2019 x   Phó trưởng phòng KT&ĐBCL
54 Phí Hồng Hải 2019     Giảng viên thỉnh giảng, Viện CNSH Lâm nghiệp
55 Ngô Nhật Tiến 1980   x Qua đời
56 Trần Thanh Bình 1984   x Qua đời
57 Phạm Nhật 1996   x Qua đời
58 Trần Văn Mão 1996   x Qua đời
59 Hoàng Kim Ngũ 2002     Qua đời