Danh sách Đội SV tình nguyện “Phổ cập Tin học” – Hè 2010

Danh sách Đội SV tình nguyện “Phổ cập Tin học” – Hè 2010 – Thời gian hoạt động: các nhóm 1,2,4 từ 20 – 30/7/2010 (tập trung 10h00 ngày 19/7/2010 tại Phòng họp C – tầng 1 – nhà A2). – Địa điểm + Nhóm 1, 2: Phúc Thọ (Hà Nội); + Nhóm 3: Quốc…

Danh sách Đội SV tình nguyện “Phổ cập Tin học” – Hè 2010

Thời gian hoạt động: các nhóm 1,2,4 từ 20 – 30/7/2010 (tập trung 10h00 ngày 19/7/2010 tại Phòng họp C – tầng 1 – nhà A2).

– Địa điểm

+ Nhóm 1, 2: Phúc Thọ (Hà Nội);

+ Nhóm 3: Quốc Oai (Hà Nội). Thời gian: 24/7-01/8/2010, tập trung 10h ngày 23/7/2010 tại phòng họp C nhà A2.

+ Nhóm 4: Mỹ Đức (Hà Nội).

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Nhóm

1      

Vũ Thị Thu

53 KTLN

Trưởng nhóm 1

2      

Dương Đình Nhân

52A CBLS

1

3      

Vương T Bích Ngọc

52A Kế toán

1

4      

Hoàng T Thu Huyền

52B Kế toán

1

5      

Nguyễn T Kim Liên

53 CNSH

1

6      

Nông Thị Hường

53 KHMT

1

7      

Lê Tấn Anh

53 LNĐT

1

8      

Nguyễn Thị Giầu

53A Kế toán

1

9      

Trần Lan Anh

53A QTKD

1

10  

Vũ Văn Huy

53A QTKD

1

11  

Nguyễn Đức Quang

53A QTKD

1

12  

Nguyễn Anh Hoàng

54 NLKH

1

13  

Nguyễn Tùng Long

54B Kế toán

1

14  

Khuất Thị Hằng

53B QTKD

1

15  

Bùi Huy Huỳnh

53A QTKD

Trưởng nhóm 2

16  

Nguyễn Thị Phương

52A CBLS

2

17  

Trương Phi Long

52A QTKD

2

18  

Hoàng Đức Phong

52 NLKH

2

19  

Nguyễn T Bích Ngọc

52B Kế toán

2

20  

Đàm Đức Hạnh

53 CNSH

2

21  

Lê Đức Toàn

53 KHMT

2

22  

Đoàn Thị Dung

53 KTTNMT

2

23  

Nguyễn Việt Quân

53 LNĐT

2

24  

Trần Thị Là

53A Kế toán

2

25  

Trần T Vân Anh

53A QTKD

2

26  

Dư Thị Thảo

53A QTKD

2

27  

Nguyễn T Như Anh

54A QLTNR&MT

2

28  

Khổng Đỗ Mai Nhuệ

54B Kế toán

2

29  

Nguyễn Tuyển Đức

53B QTKD

2

30  

Phạm Hữu Thái

53B QTKD

Trưởng nhóm 3

31  

Dương T Huyền Thanh

52A CBLS

3

32  

Đoàn T Kim Anh

52B Kế toán

3

33  

Trần Thị Hồng

52B Kế toán

3

34  

Phạm Xuân Hải

53 CNSH

3

35  

Bùi Thanh Tùng

53 KHMT

3

36  

Lưu Bá Thượng

53 KTTNMT

3

37  

Nguyễn Thị Thuý

53 LNĐT

3

38  

Lê Thị Lý

53A Kế toán

3

39  

Lã Văn Chiến

53A QTKD

3

40  

Nguyễn Trà My

53A QTKD

3

41  

Nguyễn Thu Mẽn

54 KHMT

3

42  

Phạm Thị Hồng

54A QLTNR&MT

3

43  

Bì Văn Thịnh

54B LH

3

44  

Lê Thị Dịu

53B QTKD

3

45  

Dương Hồng Quân

52B Kế toán

Trưởng nhóm 4

46  

Nguyễn Thị Thảo

52A CBLS

4

47  

Phạm T Hồng Thắm

52B Kế toán

4

48  

Vũ T Thu Trang

52B Kế toán

4

49  

Nguyễn Đình Thành

53 KHMT

4

50  

Nguyễn Thị Thảo (B)

53 KHMT

4

51  

Man T Cẩm Tú

53 KTTNMT

4

52  

Nguyễn Thị Hảo

53 QLĐĐ

4

53  

Lê Thị Bích Thảo

53A Kế toán

4

54  

Nguyễn Bá Huân

53A QTKD

4

55  

Lê T Hằng Nga

53A QTKD

4

56  

Lý Thị Nguyệt

54 KHMT

4

57  

Vương Quốc Nam

54A QLTNR&MT

4

58  

Khuất Quang Khánh

53B QTKD

4

59  

Nguyễn Thanh Long

53B QTKD

4

 

Ghi chú: Nhà trường có xe đưa các SV đến các địa điểm trên; SV phải tự túc tiền ăn trong quá trình hoạt động.