Danh sách Đội SV tình nguyện hoạt động tại địa bàn dân cư – Hè 2010

IV. ĐỘI TẬP TRUNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA BÀN DÂN CƯ – Thời gian hoạt động: 24/7 – 01/8/2010, tập trung 10h00 ngày 23/7/2010 tại Phòng họp C nhà A2; – Địa điểm hoạt động: huyện Quốc Oai (Hà Nội). Do có sự thay đổi về số lượng theo chỉ đạo Thành Đoàn, số SV chính thức…

IV. ĐỘI TẬP TRUNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA BÀN DÂN CƯ

– Thời gian hoạt động: 24/7 – 01/8/2010, tập trung 10h00 ngày 23/7/2010 tại Phòng họp C nhà A2;

– Địa điểm hoạt động: huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Do có sự thay đổi về số lượng theo chỉ đạo Thành Đoàn, số SV chính thức là 50 người (kế hoạch phân bổ trước đây của Thành Đoàn là 250 người). Rất cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia !

TT

Họ và tên

Chi đoàn

Ghi chú

1      

Nguyễn Văn Thắng

52 CGH

 

2      

Trịnh Văn Trung

52 KN&PTNT

 

3      

Hoàng Gia Dương

52 KTXDCT

 

4      

Phạm Xuân Trường

52 LNĐT

 

5      

Nguyễn Đăng Luyến

52 LNĐT

 

6      

Trần Xuân Hiển

52 QLĐĐ

 

7      

Hoàng Xuân Đạo

52A Kế toán

 

8      

Hoàng T Thùy Trang

52A Kế toán

 

9      

Phạm Ngọc Hằng

52A KHMT

 

10  

Phan Công Bình

52B Kế toán

 

11  

Nguyễn Công Tập

52B KHMT

 

12  

Hà Diệu Linh

52B QLTNR&MT

 

13  

Vi T Hà Trang

52B QLTNR&MT

 

14  

Phạm Văn Cường

53 CNTT

 

15  

Trần Bá Phan

53 CNTT

 

16  

Phạm Ngọc Thụ

53 KN&PTNT

 

17  

Nguyễn Quang Trung

53 KN&PTNT

 

18  

Nguyễn Văn Dũng

53 KTCK

 

19  

Nguyễn Văn Hiếu

53 KTCK

 

20  

Trần Văn Cương

53 KTCK

 

21  

Lô T Trung Hiếu

53 KTTNMT

 

22  

Hoàng Văn Lâm

53 LNXH

 

23  

Trần Hồng Quang

53 LNXH

 

24  

Nguyễn Thúy Hậu

53 QLĐĐ

 

25  

Phan Trọng Thế

53 QLĐĐ

 

26  

Đinh T Thanh Huyền

53 QLĐĐ

 

27  

Lê Phương Thủy

53 QLĐĐ

 

28  

Nông T Hồng Hạnh

53 QLĐĐ

 

29  

Đặng T Minh Hằng

53 QLĐĐ

 

30  

Nguyễn Thị Hiền

53A LH

 

31  

Lê T Thu Hà

53A LH

 

32  

Lưu Đức Minh

53B CBLS

 

33  

Lâm Trung Kiên

53B CBLS

 

34  

Nguyễn Thị Dung

53B CBLS

 

35  

Nguyễn Văn Điệp

53B CBLS

 

36  

Nguyễn Viết Cường

53B LH

 

37  

Nguyễn Thị Thủy

53B LH

 

38  

Phan Trọng Hiếu

53B LH

 

39  

Vi T Thu Hà

53B QLTNR&MT

 

40  

Lê Đức Việt

53B QLTNR&MT

 

41  

Đinh Thị Thu

53B QLTNR&MT

 

42  

Nguyễn Văn Thụy

54 CBLS

 

43  

Trần Văn Đức

54 KHMT

 

44  

Ngọ T Kim Dung

54A Kế toán

 

45  

Bùi Thị Yến

54A Kế toán

 

46  

Vương Thị Vân

54A LH

 

47  

Nguyễn Công Vũ

54A LH

 

48  

Nguyễn Tuấn Anh

54B LH

 

49  

Triệu Giào Vụi

54B QLTNR&MT

 

50  

Trịnh Thị Thành

54B QTKD