Danh sách chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014

  STT Khoa/viện Số chuyên đề đăng ký SV tham gia 1 Lâm học 13 29 2 Quản lý TNR&MT 44 117 3 Chế biến lâm sản 3 6 4 Cơ điện & Công trình 9 26 5 Kinh tế &QTKD 28 65 6 Viện CNSH 25 53   Tổng 122 296  Danh sách sinh…

 

STT

Khoa/viện

Số chuyên đề đăng ký

SV tham gia

1

Lâm học

13

29

2

Quản lý TNR&MT

44

117

3

Chế biến lâm sản

3

6

4

Cơ điện & Công trình

9

26

5

Kinh tế &QTKD

28

65

6

Viện CNSH

25

53

 

Tổng

122

296

 Danh sách sinh viên và tên chuyên đề xin xem file đính kèm: