Danh sách bài báo đăng trên tạp chí trong nước năm 2019

STT Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Trang Năm công bố Địa chỉ bài báo toàn văn 1 Ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc trong nuôi cấy mô cây lan Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) in vitro Lê Thị Mận,…

STT Tên bài báo, ấn phẩm, báo cáo khoa học Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Trang Năm công bố Địa chỉ bài báo toàn văn
1 Ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc trong nuôi cấy mô cây lan Hoàng thảo kèn (Dendrobium lituiflorum) in vitro Lê Thị Mận, Nguyễn Hoàng Tùng, Nguyễn Thị Hồng Gấm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 20-26 2019 Link liên kết
2 Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ phân tán nano titandioxid (TiO2) đến chất lượng màng trang sức trên sản phẩm gỗ Phạm Thị Ánh Hồng, Cao Quốc An Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 102-112 2019 Link liên kết
3 Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến quá trình hình thành trầm hương trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna) Nguyễn Thế Nhã, Lê Bảo Thanh, Nguyễn Thành Tuấn, Hoàng Thị Hằng, Bùi Văn Năng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 113-120 2019 Link liên kết
4 Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu đến chất lượng của keo urea – formaldehyde Cao Quốc An, Trần Văn Chứ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 10 95-100 2019 Link liên kết
5 Ảnh hưởng của tỷ suất nén đến một số tính chất của gỗ Keo lai, Thông nhựa và Bạch đàn uro xử lý bằng phương pháp nhiệt – cơ Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 88-95 2019 Link liên kết
6 Ảnh hưởng của tham số ép đến độ đàn hồi trở lại và phân bố khối lượng riêng theo chiều dày của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Lê Ngọc Phước, Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Trọng Kiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 144-152 2019 Link liên kết
7 Applying spatial analysis to assess soil erosion for forest plantation at Hong Linh town, Ha Tinh province Phan Thi Thuy Linh, Bùi Mạnh Hưng, Bùi Xuân Dũng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 88-97 2019 Link liên kết
8 Bê tông độn rơm – phương pháp quản lý chất thải nông nghiệp bền vững Đặng Văn Thanh, Lê Tấn Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Hòa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 135-141 2019

Link liên kết

9 Bước đầu nghiên cứu sự giải phóng phốt pho hòa tan trong đất rừng dưới ảnh hưởng của quá trình khô – tái ẩm trong điều kiện phòng thí nghiệm Đinh Mai Vân, Ma Thùy Nhung, Trần Thị Quyên, Trần Thị Hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 52-60 2019 Link liên kết
10 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp huế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại văn phòng cục thế TP. Hà Nội Lê Đình Hải Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán 5 32-35 2019  
11 Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng đầu tư phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Bùi Thị Minh Nguyệt, Trương Tất Đơ, Đoàn Thị Hân, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thùy Dung, Đào Thị Hồng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 158-167 2019 Link liên kết
12 Cấu trúc không gian của rừng lá rộng thường xanh ở Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai Nguyễn Hồng Hải, Lê Thanh Trà, Lê Tuấn Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 48-55 2019 Link liên kết
13 Comparision of stand structure and tree species diversity between medium and rich forests of Truong Son forestry company, Quang Binh province Cao Thi Thu Hiền, Nguyền Hồng Hải Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 35-45 2019 Link liên kết
14 Chính sách hưởng lợi từ dất rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Thực trạng và giải pháp Phạm Thanh Quế Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 3 257-266 2019 Link liên kết
15 Diversity of swallowtal butterfly species (rhopalocra, papilionidae) in three protected areas of Thua Thien Hue province Vu Van Lien, Le Quynh Trang, Christoph L. Häuser, Vo Dinh Ba, Bùi Đình Đức Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 82-87 2019 Link liên kết
16 Đa dạng côn trùng họ Bọ hung (Coleoptera: Scarabaeidae) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lại Thị Thanh, Hoàng Thị Hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 108-118 2019 Link liên kết
17 Đánh giá các tác động xã hội trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng FSC tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm, Phạm Thế Anh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9 135-146 2019 Link liên kết
18 Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Phạm Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Hoàng Thị Hương, Nguyễn Thị Thùy Dung Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 122-129 2019 Link liên kết
19 Đánh giá chất lượng nước suối Nậm La, tỉnh Sơn La Vũ Huy Định, Đặng Thị Thúy Hạt, Nguyễn Vân Hương, Phạm Hải Nam Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 90-98 2019 Link liên kết
20 Đánh giá khả năng khai thác ảnh vệ tinh quang học miễn phí phục vụ giám sát lớp phủ mặt đất tại Việt Nam Phạm Văn Duẩn, Lê Sỹ Doanh, Vũ Thị Thìn, Nguyễn Văn Thị, Hoàng Văn Khiên, Phạm Tiến Dũng, Đinh Văn Tuyến Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 65-75 2019 Link liên kết
21 Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bá Long Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 153-163 2019 Link liên kết
22 Đánh giá tổn thương sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số trường hợp nghiên cứu tại xã mở vàng, văn yên, yên bái Nguyễn Thị Bích Tạp chí môi trường 2   2019  
23 Đặc điểm biến động dòng chảy của một số lưu vực hồ thủy điện ở Việt Nam Nguyễn Phúc Thọ, Trần Quang Bảo, Nguyễn Hồng Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 7 130-136 2019 Link liên kết
24 Đặc điểm các nguồn vốn sinh kế và các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình tại buôn Đrang Phok, Vườn quốc gia Yokdon Đồng Thị Thanh, Trần Hương Liên, Nguyễn Thiên Tạo, Hoàng Thị Minh Huệ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 130-140 2019 Link liên kết
25 Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi chú, thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Kim Thoa, Nguyên Ngân hà, Hoàng Ngọc Ân, Nguyễn Thị Thu hằng, Vũ Thị Bích Hậu Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2 115-121 2019 Link liên kết
26 Đặc điểm của tái sinh trong rừng thứ sinh tại vùng đệm Vườn quốc gia Nặm Pui, tỉnh Sayabury, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nguyễn Văn Tứ, Bouaphanh Chanthavong, Nguyễn Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 67-73 2019 Link liên kết
27 Đặc điểm của tầng cây cao trong rừng thứ sinh tại vùng đệm Vườn quốc gia Nặm Pui, tỉnh Sayabury, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bouaphanh Chanthavong, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Thị Thu Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 33-39 2019 Link liên kết
28 Đặc điểm đa dạng sinh học các họ chính côn trùng bộ cánh cứng (Coleoptera) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lại Thị Thanh, Lê Văn Ninh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 13 32-39 2019 Link liên kết
29 Đặc điểm hệ thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh Dương Trung Hiếu, Cấn Kim Hưng, Hoàng Văn Sâm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 76-83 2019 Link liên kết
30 Đặc điểm phân bố ccuar các loài chim tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh Đỗ Xuân Trường, Vũ Tiến Thịnh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 3+4 220-223 2019

Link liên kết

31 Đề xuất bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Nguyễn Khắc Lâm, Vương Văn Quỳnh, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 14 63-74 2019 Link liên kết
32 Điều chỉnh sản lượng rừng trồng khai thác hàng năm đáp ứng tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng (FSC) tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 48-58 2019 Link liên kết
33 Đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam Nguyễn Thị Mai Hương Tạp chí Tài chính kỳ 2 32-37 2019  
34 External characterisation of peeled veneer from some plantation species in Vietnam Vũ Mạnh Tường, Trịnh Hiền Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 142-153 2019 Link liên kết
35 Giải pháp ổn định sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững ở Lâm Đồng Lã Nguyên Khang, Bùi Thị Minh Nguyệt Kỷ yếu Hội thảo Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách   161-172 2019  
36 Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam theo định hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) Hoàng Vuũ Hải, Nguyễn Tiến Thao Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế kế toán Việt Nam tương lai và phát triển   164-168 2019  
37 Hoàn thiện quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Thị Huyền, Trần Việt Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 25-31 2019 Link liên kết
38 Hoạt động sinh kế từ rừng của cộng đồng địa phương tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La          Trịnh Hải Vân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 141-150 2019 Link liên kết
39 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 Đoàn Thị Hân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 144-153 2019 Link liên kết
40 Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp ở khu vực Tây Nguyên Đinh Văn Tuyến, Bùi Thị Minh Nguyệt, Lã Nguyên Khang, Trần Quang Bảo Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 13 151-158 2019 Link liên kết
41 Hướng tới đổi mới của kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong tương lai  Đoàn Thị Hân Hội thảo khoa học quốc tê kế toán Việt Nam tương lai và triển vọng   185-190 2019  
42 Hydropower dam and hydrological alteration on the Da river in Son La, Vietnam Chao Thi Yen, Lorenzo Picco, Bùi Xuân Dũng, Trần Quang Bảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 124-133 2019 Link liên kết
43 Individual species area relationship of tropical tree species after selective logging regimes in Truong Son forest enterprise, Quang Binh province Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Quang Minh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 25-34 2019 Link liên kết
44 Key factors influencing the participation of local households in REDD+ program: a case study in vietnam Lê Đình Hải, Hoàng Thị Lan Phương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 154-163 2019 Link liên kết
45 Kết quả bước đầu chọn giống và nhân giống dẻ yên thế (Castanopsis boisii) bằng phương pháp ghép Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương, Kiều Đăng Anh, Lê Sỹ Hòa Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 7 107-113 2019 Link liên kết
46 Kết quả đánh giá chất lượng dược liệu Ba kích ở một số địa bàn phía Bắc Việt Nam Ngô Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hà Ly, Hoàng Thị Tuyết, Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Bích Hường, Trần Ngọc Hải Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 104-112 2019 Link liên kết
47 Chính sách tài chính trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra Trần Quang Bảo, Đào Lan Phương, Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Thị Hồng Thanh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 6 127-134 2019 Link liên kết
48 Micropropagation Jilin small granule soy transferred GmMYB12A Nguyễn Văn Phòng, Bui Thi Thu Huong, QingYu Wang Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 3-11 2019 Link liên kết
49 Một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Ba Bể Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Cường, Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Bích Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 35-45 2019 Link liên kết
50 Một số đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của rừng tự nhiên trạng thái IIIA1 ở sườn Đông và sườn Tây tại phân khu phục hồi sinh thái của Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội Cao Thị Thu Hiền, Đỗ Hữu Huy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 45-51 2019 Link liên kết
51 Một số đặc điểm sinh học, sinh thái loài Serrognathue platymelus sika Krieshe, 1920 (Coleoptera: Lucanidae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Ninh, Hoàng Thị Hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 84-95 2019 Link liên kết
52 Một số giải phá phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập của sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nguyễn Thị Thu Hiền Tạp chí Dạy và học hiện nay 2 167-169 2019  
53 Một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La Trần Văn Tưởng, Phạm Văn Tỉnh, Đặng Văn Thanh, Phạm Văn Thuyết, Hà Thị Khanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 142-148 2019 Link liên kết
54 Một số phong trào phản chiến của người dân Mỹ sau sự kiễn Mậu Thân năm 1968 ở Việt Nam Bùi Thị Kim Thu Tạp chí Giáo dục và Xã hội Tháng 1 192-195 2019  
55 Một số vấn đề pháp luật trong quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn Hội đồng Quản trị rừng (FSC) tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) Bùi Thị Vân, Vũ Nhâm, Nguyễn Thị Ngọc Bích Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 55-64 2019 Link liên kết
56 Một số vấn đề về áp dụng IFRS tại Việt Nam hiện nay Trần Thị Mơ, Đàm Thị Lệ Dung Hội thảo khoa học quốc tê kế toán Việt Nam tương lai và triển vọng   191-194 2019  
57 Một số vấn đề về hóa đơn điện tử áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay Nguyễn Thị Thùy, Trần Thị Mơ Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 1+2 37-39 2019  
58 Nâng cao hiệu quả cho thuê môi trường rừng tại các vườn quốc gia ở miền Bắc Việt Nam Bùi Thị Minh Nguyệt, Đoàn Thị Hân, Trần Quang Bảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 183-190 2019 Link liên kết
59 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng của trà túi lọc ba kích (Morinda officianalis How) Vũ Kim Dung, Hoàng Thị Huyền, Phạm Thành Trung, Nguyễn Việt Phương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 3-10 2019 Link liên kết
60 Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến một số tính chất vật lý của luồng (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li) Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Chương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 95-101 2019 Link liên kết
61 Nghiên cứu chọn lọc cây trội Thông nhựa (Pinus merkusii Jungle & De Vriese) sinh trưởng nhanh, khả năng cho lượng nhựa cao tai Tam Đảo, Vĩnh Phúc Hoàng Vũ Thơ, Trần Bình Đà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 10-19 2019 Link liên kết
62 Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện xe All Star 2017 – VNUF theo hướng giảm tiêu hao nhiên liệu Đặng Thị Hà, Lê Văn Thái Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 112-119 2019 Link liên kết
63 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn Phạm Văn Tỉnh, Lê Tấn Quỳnh, Đặng Văn Thanh, Lê Thị Huệ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 120-128 2019 Link liên kết
64 Nghiên cứu hệ thực vật ở khu rừng tự nhiên Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn Phùng Văn Phê Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 71-78 2019 Link liên kết
65 Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học của loài Bướm vàng chanh di cư (Catopsilia pomona Fabricius) (Lepidoptera: Pieridae) Hoàng Thị Hằng, Lê Bảo Thanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 76-82 2019 Link liên kết
66 Nghiên cứu mức độ tuân thủ các quy định về kiểm soát nguồn gốc gỗ hợp pháp đến sự phát triển của các làng nghề gỗ ở tỉnh Bắc Ninh Hoàng Thị Hảo Tạp chí Kinh tế và Dự báo 12 145-148 2019  
67 Nghiên cứu nhân giống cây Tục đoạn (Dipsacus japonicus) bằng phương pháp nuôi cấy mô Khuất Thị Hải Ninh, Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Thơ, Bùi Văn Thắng, Vũ Văn Hiếu.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 11-17 2019 Link liên kết
68 Nghiên cứu nhân giống Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) từ hạt Trần Việt Hà, Lê Hồng Liên, Nguyễn Văn Việt, Sounthone Douangmala Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 12-18 2019 Link liên kết
69 Nghiên cứu nhân giống in vitro cây ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume) Trần Thị Thời, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Lê Thị Mận Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 19-24 2019 Link liên kết
70 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Trầm tím (Dendrobium nestor) Vũ Thị Phan, Khuất Thị Hải Ninh, Nguyễn Thị Thơ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 38-44 2019 Link liên kết
71 Nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của rừng trồng Keo lai tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Quang Bảo, Võ Thành Phúc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 69-75 2019 Link liên kết
72 Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng keo lai (Acacia mangium và Acacia auriculiformis) 5 tuổi tại Công ty MDF tỉnh Gia Lai Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Lê Xuân Trường, Trần Trung Quốc, Phạm Đăng Bách Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 14 135-143 2019 Link liên kết
73 Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng thông caribe(pinus caribe morelet) tại tỉnh Lâm Đồng Phạm Minh Thanh, Lê Viết Dũng, Phạm Quang Việt Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 9 113-121 2019 Link liên kết
74 Nghiên cứu thiết lập bản đồ phân bố rừng ngập mặn tại Việt Nam sử dụng ảnh Landsat 8 oli và Sentinel 1 đa thời gian trên nền tảng điện toán đám mây của google earth engine Phạm Văn Duẩn, Lê Sỹ Doanh, Vũ Thị Thìn, Hoàng Văn Khiên, Phạm Thị Quỳnh Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 1 100-110 2019  
75 Population status and distribution of Rhesus macaque Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) at Cat Ba National park, Vietnam Trần Văn Dung, Nguyen Ngoc Khoi, Nguyen Huy Cam, Nguyen Thi Ha, Phan Viết Đại, Nong Van Luong, Nguyen Van Tay, Phạm Văn Thông, Vũ Tiến Thịnh.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 63-71 2019 Link liên kết
76 Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Công Ngọc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên 196 109-114 2019  
77 Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hợp, Lê Thị Hương, Chu Thị Hồng Phượng Tạp chí Kinh tế và Quản lý 29 49-52 2019  
78 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – thực trạng và giải pháp Nguyễn Thị Bích Diệp Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 149-157 2019 Link liên kết
79 Phát triển hoạt động trên thị trường chứng khoán phát sinh tại Việt Nam Đào Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Dung Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên 201 191-197 2019  
80 Phát triển nghề nuôi cá lồng tại vùng hồ Thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình Lưu Thị Thảo, Lê Đình Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 191-200 2019 Link liên kết
81 Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng kháng nấm của gỗ Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) biến tính Vũ Kim Dung, Chu Thị Thùy Dung, Trần Đức Hạnh, Vũ Mạnh Tường, Phạm Văn Chương, Lê Ngọc Phước, Nguyễn Trọng Kiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 3-11 2019 Link liên kết
82 Phân loại cá Lăng chấm ở lưu vực sông tại Thái Nguyên bằng chỉ thị phân tử Nguyễn Thị Hải Hà, Bùi Văn Thắng, Trần Viết Vinh, Trần Thảo Vân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 12-18 2019 Link liên kết
83 Quan hệ không gian của cây rừng sau khai thác chọn theo khoảng cách và đường kính cây Nguyễn Hồng Hải Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 27-34 2019 Link liên kết
84 Quản lý các quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong xây dựng nông thôn mới hiện nay Nguyễn Văn Khương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 173-177 2019 Link liên kết
85 Quản lý chất lượng, bảo trì và phục hồi mặt đường mềm dựa trên tương quan độ võng Dương Văn Tài, Đặng Thị Hồng, Đặng Văn Thanh, Nguyễn Thị Vân Hòa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 129-134 2019 Link liên kết
86 Quản lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Hòa Bình Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Anh Tuấn Tạp chí Công thương 3 212-215 2019  
87 Quản lý hoạt động dạy học ở Trường Đại học Tân Trào theo hướng đổi mới phương pháp dạy học Trần Thị Bính, Xuân Thị Thu Thảo Tạp chí Thiết bị giáo dục 6 232-234 2019  
88 Quy trình chuẩn hó, tính toán trong đánh giá mức độ phát triển bền vững tổng hợp cấp địa phương dựa trên bộ chỉ thị – Trường hợp tỉnh Hà Tĩnh Võ Phương Nhưng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 55 127-133 2019  
89 Remote sensing and gis application on forest cover change detection in Kim Tien commune, Kim Boi district, Hoa Binh province from 1995 to 2018 Trần Quang Bảo, Nguyen Thi Hue, Le Sy Hoa.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 56-62 2019 Link liên kết
90 Research on physiological and anatomical characteristics of Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib at the nursery Sounthone Douangmala, Nguyễn Văn Việt, Đỗ Quang Trung, Trần Viêt Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 12-17 2019 Link liên kết
91 Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Ấn độ và bài học cho Việt Nam Vũ Thị Thúy Hằng Tạp chí con số và sự kiện 5 23-25 2019  
92 Small-sized timber or large-sized timber plantation: a case study in Vinh Linh district, Quang Tri province Võ Thị Hải Hiền, Lê Đình Hải, Lưu Thị Vân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 164-172 2019 Link liên kết
93 Stiffness variation of peeled veneer from Acacia mangium, Acacia hybrid (A. mangium x A. auriculiformis) and Eucalyptus urophylla Trịnh Hiền Mai, Adam Redman, Nguyễn Tất Thắng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 134-141 2019 Link liên kết
94 Structural characteristics of forest state IIIA3 between two altitude levels in core zone in Xuan Nha Nature reserve, Van Ho district, Son La province Cao Danh Toàn, Cao Thị Thu Hiền Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 46-55 2019 Link liên kết
95 Sử dụng ảnh landsat để xác định ngưỡng chỉ số phát hiện sớm khai thác khoáng sản tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hải Hòa, Phùng Văn Khoa, Lê Văn Hương, Lê Văn Sơn, Dương Trung Hiếu, Lê Quang Minh, Nguyễn Quang Giảng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thanh Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 83-94 2019 Link liên kết
96 Sử dụng cây hoa thời vụ trong trang trí cảnh quan tại thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp phát triển Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Yến Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 40-47 2019 Link liên kết
97 Sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững: nghiên cứu trường hợp tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định  Đỗ Thị Tám, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bá Long, Bùi Thị Hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 178-186 2019 Link liên kết
98 Sử dụng Qgis và phân tích thứ bậc (AHP) để phân cấp nguy cơ cháy rừng tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Thanh Thủy Vân Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 38-47 2019 Link liên kết
99 Tác động của hoạt động khai thác đá vôi tại mỏ đá Tà Lài, tỉnh Lạng Sơn đến môi trường khu vực Ngô Duy Bách, Đinh Hoàng Nguyên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 82-89 2019 Link liên kết
100 Tác động của hoạt động khuyến nông đến phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Trịnh Hải Vân, Vi Thị Hồng Phúc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 168-176 2019 Link liên kết
101 Testing three proposed dna regions (matk, rbcl and its2) for identification of Camellia euphlebia and Camellia chrysantha Nguyễn Văn Việt, Phạm Quang Chung, Đỗ Quang Trung, Trần Việt Hà, Sounthone Douangmala Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 18-24 2019 Link liên kết
102 Tiềm năng du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La Nguyễn Thị Bích Hảo, Đinh Thị Hương Thảo, Thái Thị Thúy An, Trần Thị Hương, Đặng Hoàng Vương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 61-70 2019 Link liên kết
103 Tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển cây cảnh quan Khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Nguyễn Văn Minh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 59-68 2019 Link liên kết
104 Tình trạng và bảo tồn đa dạng khu hệ thú linh trưởng Vườn quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Danh Kỳ, Nguyễn Việt Hùng, Thái Cảnh Toàn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 99-107 2019 Link liên kết
105 Tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic có tiềm năng ứng dụng tạo chế phẩm sinh học (probiotic) bổ sung vào thức ăn chăn nuôi Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Huyền Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 18-27 2019 Link liên kết
106 Thành phần loài và giá trị bảo tồn thực vật họ dẻ tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trần Việt Hà, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thị Quỳnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 28-37 2019 Link liên kết
107 Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn thực vật ngành hạt trần  (Gymnospermae) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng. tỉnh Quảng Ninh Dương Trung Hiếu, Hoàng Văn Sâm, Trần Trịnh Phi Hùng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 11 107-113 2019 Link liên kết
108 The contents of 20-hydroxyecdysone (20E), quercetin and essential oils in asteraceae species growing in Tam Dao district, Vinh Phuc province, Vietnam Dang Ngoc Huyen, Phung Thi Tuyen, Vu Thi Loan, Le Xuan Dac Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 72-81 2019 Link liên kết
109 Thống kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Như Quỳnh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 154-163 2019 Link liên kết
110 Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ Những điểm nổi bật và vướng mắc Trần Thị Mơ Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 29 29-32 2019  
111 Thu hút vốn đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay Đoàn Thị Hân, Nguyễn Thị Mai Hương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 113-121 2019 Link liên kết
112 Thực trạng du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Phùng Thị Tuyến, Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1 79-87 2019 Link liên kết
113 Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp ở khu vực tây nguyên Trần Quang Bảo, Lã Nguyên Khang Kỷ yếu Hội thảo Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách   173-181 2019  
114 Thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình sinh kế bền vững tại lưu vực Sông Đà Trịnh Hải Vân, Trần Văn Chứ, Phạm Minh Toại, Cao Quốc An Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 2 139-148 2019 Link liên kết
115 Thực vật quý, hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh Dương Trung Hiếu, Hoàng Văn Sâm, Trần Duy Năng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 12 88-97 2019  
116 Thực vật quý, hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Trọng Đại Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 121-128 2019 Link liên kết
117 Trần Việt Anh. Thiết kế bộ sản phẩm bàn ghế tủ phòng khách từ module thành phần Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Nguyễn Thị Hương Giang Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 119-127 2019 Link liên kết
118 Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình chuỗi Markov trong đánh giá, dự báo biến động sử dụng đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 10 136-144 2019 Link liên kết
119 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống một số dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) Nguyễn Văn Việt, Trần Việt Hà, Kiều Thị Hà, Nguyễn Đức Kiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 25-32 2019 Link liên kết
120 Vegetation types in Thac Tien – Deo Gio natural forest of Xin Man district, Ha Giang province Phùng Văn Phê, Vương Duy Hưng, Nguyen Duc To Luu Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 7 105-115 2019 Link liên kết
121 Xác định chiều dài băng ván mỏng trong quá trình bóc gỗ Trịnh Hiền Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3 129-135 2019 Link liên kết
122 Xác định độ cứng lò xo cọc khi thiết kế hệ móng cọc đài thấp theo mô hình nền winkler Vũ Minh Ngọc, Phạm Văn Thuyết Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 134-143 2019 Link liên kết
123 Xác định thông số công nghệ tạo ván ép khối từ cây Lồ ô và cây Tầm vông làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc nội thất Hoàng Xuân Niên, Trịnh Hiền Mai Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 2 102-111 2019 Link liên kết
124 Xây dựng bộ tiêu chí và chỉ số giám sát du lịch sinh thái bền vững: trường hợp nghiên cứu ứng dụng phương pháp Delphi cho vùng Đắk Nông Nguyễn Thị Thanh An, Phí Đăng Sơn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 4 74-81 2019 Link liên kết
125 Nhân giống cây Râu mèo (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro Trần Việt Hà, Chu Sĩ Cường, Ngô Thị Phấn, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Việt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 3-9 2019 Link liên kết
126 Nghiên cứu nhân giống cây Kim tiền thảo (Desmodium styracifolium (Osb.) Merr.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro Nguyễn Văn Việt,  Nguyễn Thị Huệ, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 10-16 2019 Link liên kết
127 Một số đặc điểm cấu trúc của rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi đất tại Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng Cao Thị Thu Hiền, Nguyễn Thúy Hồng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 17-26 2019 Link liên kết
128 Biến động chất lượng và đa dạng sinh học loài theo kích thước cây tại Vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn Bùi Mạnh Hưng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Thảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 27-37 2019 Link liên kết
129 Nghiên cứu đặc điểm vật liệu cháy và phân vùng nguy cơ cháy rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai Trần Quang Bảo, Võ Minh Hoàn, Nguyễn Thị Hoa, Dương Huy Khôi Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 38-48 2019 Link liên kết
130 Dòng chảy mặt, xói mòn và lượng dinh dưỡng mất đi từ mô hình rừng trồng keo thuần loài tại vùng đầu nguồn Lương Sơn, Hòa Bình Bùi Xuân Dũng, Đặng Thị Thanh Hoa, Đỗ Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đào Xuân Dương Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 49-58 2019 Link liên kết
131 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp phòng chống ong ăn lá mỡ (Shizocera sp.) tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Bùi Thế Đồi, Lê Bảo Thanh, Hoàng Thị Hằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 59-68 2019 Link liên kết
132 Sử dụng ảnh Landsat xây dựng bản đồ chất lượng không khí tại thành phố Sơn La giai đoạn 2017 – 2019 Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Chu Thi Kỳ Anh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 69-80 2019 Link liên kết
133 Sử dụng chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (NDVI) để xác định nhanh một số trạng thái rừng ở khu vực Tây Nguyên, Việt Nam Phùng Văn Khoa, Nguyễn Quốc Hiệu, Nguyễn Thị Thanh An, Phí Đăng Sơn, Phạm Văn Duẩn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 81-89 2019 Link liên kết
134 Vai trò sinh thái của quần thể Sến mủ (Shorea roxburghii G. Don) trong kết cấu loài cây gỗ của rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới ở khu vực Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai Trần Quang Bảo, Lê Hồng Việt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 90-98 2019 Link liên kết
135 Nghiên cứu phát triển loài Sim (Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hasst) Trần Ngọc Hải Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 99-105 2019 Link liên kết
136 Sử dụng ảnh Landsat 8 và Google Earth Engine để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng khu vực Tây Nguyên: trường hợp ở tỉnh Đắk Nông Phùng Văn Khoa, Nguyễn Quốc Hiệu, Nguyễn Quang Huy Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 106-116 2019 Link liên kết
137 Thành phần loài, đặc điểm phân bố và tình trạng bảo tồn các loài bò sát (reptilia) tại Khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng – Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Lưu Quang Vinh, Lò Văn Oanh Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 117-124 2019 Link liên kết
138 Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất tại các trang trại, gia trại sau dồn điền đổi thửa ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Long, Trần Thu Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 125-134 2019 Link liên kết
139 Đánh giá kết quả công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Trần Thu Hà Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 143-150 2019 Link liên kết
140 Thuê môi trường rừng ở Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị chính sách Bùi Thị Minh Nguyệt Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 5 151-157 2019 Link liên kết
141 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và chất lượng rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn Bùi Thế Đồi, Trần Thị Trang Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 17-24 2019 Link liên kết
142 Ảnh hưởng của xử lý keo nhựa thông đến chất lượng trang sức trên bề mặt gỗ Bồ đề Nguyễn Thị Thanh Hiền, Đỗ Hữu Tài Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 98-104 2019 Link liên kết
143 Ảnh hưởng của xử lý nhiệt tre Măng ngọt (Dendrocalamus latiflorus) đến tính chất cơ học ván tre ép khối
Phạm Lê Hoa, Cao Quốc An , Trần Văn Chứ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 105-113 2019 Link liên kết
144 Application of geoinformatics technology for detecting active forest fires in Vietnam Trần Quang Bảo, Lê Ngọc Hoàn Journal of Forestry Science and Technology  8 75-84 2019 Link liên kết
145 Assessment of land cover changes and the causes of mangrove degradation in Pyindaye reserved forest, Ayeyarwady delta, Myanmar toward sustainable mangrove management to mitigate the consequences of climate change Lê Xuân Trường, Yan Naing Phyo, Trần Việt Hà, Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Mai Sen Journal of Forestry Science and Technology  8 60-68 2019 Link liên kết
146 Assessment of sustainable forestry development case Ha Tinh province Võ Thị Phương Nhung, Nguyễn Văn Tuấn Journal of Forestry Science and Technology  8 165-174 2019 Link liên kết
147 Các biện pháp giảm thiểu tác động và rủi ro về môi trường  và  xã  hội  trong quá  trình  thực  hiện  dự án: “Phát triển thành phố Cần  Thơ  và  tăng  cường khả  năng  thích  ứng  của đô thị” Phạm Văn Tỉnh, Đặng Văn Thanh, Phạm Minh Việt Tạp chí Kinh tế xây dựng 2   2019  
148 Các vấn đề tồn tại và biện pháp khắc phục trong quản lý chi phí công trình đường ô tô Trần Thị Thu Hà, Đặng Văn Thanh, Phạm Văn Tỉnh, Nguyễn Thị Tình, Hà Thị Khanh Tạp chí kinh tế xây dựng 3 51-53 2019  
149 Cấu trúc, chất lượng và đa dạng sinh học các thảm thực vật tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội Trần Minh Phong, Bùi Mạnh Hưng Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 3 3-12 2019  
150 Cơ hội và thách thức đối với các đối với các doanh nghiệp trong nước tham gia lĩnh vực bất động sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Trần Thị Thu Hà, Đặng Văn Thanh, Phạm Văn Tỉnh, Cao Danh Thinh Tạp chí kinh tế xây dựng 3 39-42 2019  
151 Chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế-Nghiên cứu tại chi cục thuế Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Xuân Hương Tạp chí Kinh tế và quản lý 30 65-68 2019  
152 Chi trả dịch vụ hệ sinh thái: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Mai Quyên Tạp chí Kinh tế và Dự báo 22 38-40 2019  
153 Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước (2001 – 2018) Hoàng Thị Nhung Tạp chí Lịch sử Đảng 342 61 2019  
154 Diversity, distribution and conservation of rare, endemic orchid species in Nam Ngum upstream protection forest area of Xieng Khouang province, Lao PDR Nguyễn Văn Tứ, Latdavan Bounyavet Journal of Forestry Science and Technology  8 69-74 2019 Link liên kết
155 Đa dạng di truyền loài giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis) tại Khu rừng thực nghiệm, Trường Đại học Lâm nghiệp dựa trên chỉ thị phân tử RAPD Vũ Quang Nam, Nguyễn Thị Thơ, Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Văn Đáng Tạp chí Sinh học   419-426 2019 Link liên kết
156 Đa dạng thành phần nấm cộng sinh với rễ cây Lim xanh (Erythrophleum fordii) tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Lã Nguyên Khang, Thân Thị Huyền, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Thị Mai Dương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đồng Thanh Hải Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 371 74-80 2019  
157 Đánh giá ảnh hưởng của pH và nồng độ phốt pho đến sự cố định phốt pho trong đất phù sa trồng lúa nước Lưu Thế Anh, Nguyễn Hoài Thư Hương, Dương Thị Lịm, Hoàng Thị Thu Duyến, Đinh Mai Vân, Nguyễn Đức thành, Hoàng Quốc Nam Các Khoa học Tái đất & Môi trường, ĐHQGHN 35   2019  
158 Đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 dự án tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Xuân Thị Thu Thảo Tạp chí Khoa học đại học Tân Trào tháng 6 81-84 2019  
159 Đánh giá rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất cam tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Ngọc Bình, Phí Đăng Sơn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 47-56 2019 Link liên kết
160 Đánh giá tác động kinh tế – xã hội Vườn thực vật Quốc gia Núi Luốt, trường Đại học Lâm Nghiệp Chu Thị Thu Tạp chí Kinh tế và Dự báo 18 31-35 2019  
161 Đánh giá tiềm năng đất nông nghiệp trong xu hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa tại tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Thanh, Đỗ Nguyên Hải, Hoàng xuân Phương Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 13 145-150 2019 Link liên kết
162 Đánh giá thực trạng và đề xuất cơ chế tài chính bền vững cho hoạt động của các Ban Quản lý rừng phòng hộ Trần Thị Thu Hà, Đào Lan Phương, Phùng Văn Khoa Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 18 102-110 2019 Link liên kết
163 Đề xuất bộ chỉ số giám sát và đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Nguyễn Khắc Lâm, Vương Văn Quỳnh, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh Tạp chí Nông nghiệp và PTNT  14 63-74 2019 Link liên kết
164 Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 2030 Hồ Văn Hóa, Xuân Thị Thu Thảo, Phùng Minh Tám, Phạm Thanh Quế, Nguyễn Thị Hải, Trần Thị Bình Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 159-169 2019 Link liên kết
165 Đo vẽ, thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Lê Hùng Chiến, Phùng Minh Tám, Nguyễn Thị Duyên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 129-136 2019 Link liên kết
166 Effects of plant hormones and external factors in propagation of Yellow flower tea by cuttings Nguyễn Văn Việt, Đỗ Quang Trung, Trần Việt Hà Journal of Forestry Science and Technology  8 31-40 2019 Link liên kết
167 Estimation of changes in mangrove carbon stocks from remotely sensed data-based models: case study in Quang Yen town, Quang Ninh province during 2017 – 2019 Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Trọng Cương, Trần Thị Ngọc Lan, Phạm Như Quỳnh Journal of Forestry Science and Technology  8 98-108 2019 Link liên kết
168 Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ đăng ký đất đai tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Đặng Thị Hoa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 146-158 2019 Link liên kết
169 Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải Ninh, Chu Thị Hồng Phượng Tạp chí Kinh tế và Dự báo 18 39-39 2019  
170 Integrated aquaculture adaptation to climate change: case of shrimp – rice rotation farming system in Kien Giang province Nguyễn Minh Thanh, Trần Thị Thu Hà, Ngô Tiến Chương Journal of Forestry Science and Technology  8 186-194 2019 Link liên kết
171 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Sơn tra giống gốc ghép theo hướng thâm canh cây ăn quả trên đất dốc Phạm Thanh Hà, Chu Văn Tiệp Tạp chí Nông nghiệp và PTNT tháng 6 34 2019  
172 Lượng carbon hữu cơ tích lũy trong đất dưới tán rừng tự nhiên phục hồi tại vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến Tạp chí Khoa học đất 55 21-25 2019  
173 Một số đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái học loài Aceraius grandis Burmeister, 1847 (Coleoptera: Passalidae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Thế Nhã, Lê Văn Ninh Tạp chí Bảo vệ thực vật 2 34-45 2019  
174 Một số đặc điểm về sinh vật học loài Lan hài vân bắc (Phaphiopedilum callosum (Rchb.f.) Pfitzẻ), Lan thủy tiên hường (Dendrobium amabile O’Brien) tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa Trần Ngọc Hải, Phạm Thanh Hà, Phạm Anh Tám, Nguyễn Đức Thắng, Ngô Xuân Thắng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 19 22-28 2019 Link liên kết
175 Một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Lai Châu lãnh đạo phát triển kinh tế lâm nghiệp (2004 – 2018) Hoàng Thị Nhung Tạp chí Lịch sử Đảng 348 109 2019  
176 Một số lưu ý trong việc tự quản lý xây dựng nhà ở gia đình Vũ Minh Ngọc Tạp chí kinh tế xây dựng 2 49-52 2019  
177 New record of the green rat snake Ptyas nigromarginata (Blyth, 1854) (squamata: colubridae) from Son La province, Vietnam Lưu Quang Vinh, Tráng A Phành, Lò Văn Oanh Journal of Forestry Science and Technology  8 134-137 2019 Link liên kết
178 New records of skinks (squamata: scincidae) from Nam Dong valuable gymnosperm conservation area, Thanh Hoa province Lương Khánh Linh, Lưu Quang Vinh, Nguyễn Quảng Trường Journal of Forestry Science and Technology  8 109-116 2019 Link liên kết
179 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng trước và phương kéo tới đường cong biến dạng và  đường cong ứng suất giới hạn của vật liệu trực hướng theo lý thuyết dẻo 3G + Hill Nguyễn Thị Lục, Thân Văn Ngọc, Nguyễn Đăng Ninh, Nguyễn Thị Vân Hòa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 114-122 2019 Link liên kết
180 Nghiên cứu sử dụng đá ong biến tính trong quá trình Fenton dị thể để xử lý chất nhuộm màu Vũ Huy Định, Đặng Thị Thơm, Đặng Thế Anh Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường 3(2) 56-65 2019 Link liên kết
181 Preparation and visible-light photocatalytic properties of BiFeO3 by co-precipitation method Trần Thị Phương, Nguyễn Vân Hương, Đặng Thị Thúy Hạt, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Huy Định Journal of Forestry Science and Technology  8 127-133 2019 Link liên kết
182 Quy trình chuẩn hóa, tính toán trong đánh giá mức độ phát triển bền vững tổng hợp cấp địa phương dựa trên bộ chỉ thị – Trường hợp tỉnh Hà Tĩnh Võ Thị Phương Nhung Tạp khí khoa học trường Đại học Cần Thơ 1 127-133 2019 Link liên kết
183 Research on cutting propagation of Gardenia jasminoides Hoàng Vũ Thơ, Hoàng Bích Ngọc Journal of Forestry Science and Technology  8 21-30 2019 Link liên kết
184 Shoot multiplication and plant regeneration from in vitro cultures of drumstick tree (Moringa oleifera Lam.) Mai Hải Châu, Nguyễn Minh Quang Journal of Forestry Science and Technology 8 3-12 2019 Link liên kết
185 Sinh trưởng của rừng trồng Keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium) trên những cấp đất khác nhau tại tỉnh Đồng Nai Trần Thị Ngoan, Trần Quang Bảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 25-35 2019 Link liên kết
186 Solutions for agricultural development with high – tech applications in Quang Tri province to 2030 Hoàng Xuân Phương, Nguyễn Bá Long, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Thưng Journal of Forestry Science and Technology  8 175-185 2019 Link liên kết
187 Spatial associations and species diversity of tropical broadleaved forest, Gialai province Nguyễn Hồng Hải, Cao Thị Thu Hiền Journal of Forestry Science and Technology  8 41-49 2019 Link liên kết
188 Structure, biomass and carbon stocks characteristics of Acacia hybrid forests in Ham Yen, Tuyen Quang Nguyễn Thị Bích Phượng Journal of Forestry Science and Technology  8 50-59 2019 Link liên kết
189 Sử dụng ảnh Landsat xây dựng bản đồ nhiệt độ bề mặt đất khu vực thành phố Sơn La giai đoạn 2015 – 2019 Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Hữu Nghĩa Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 77-87 2019 Link liên kết
190 Tiềm năng phát triển trái phiếu xanh  ở Việt Nam Dương Thi Thanh Tân Tạp chí công thương 19 48 2019  
191 Tình hình nghiên cứu xác định giá trị doanh nghiệp lâm nghiệp trên thế giới và Việt Nam Lê Thị Công Ngân Tạp chí Công Thương 11 178-181 2019  
192 Tuyển chọn Aspergillus niger sinh tổng hợp pectinase cao để tách chiết axit chlorogenic từ hạt cà phê xanh Nguyễn Việt Phương, Trịnh Thị Thùy Linh, Hoàng Mạnh Đạt, Vũ Kim Dung Tạp chí Công Thương 37 46-49 2019  
193 Thành lập bản đồ rừng ngập mặn năm 2018 của tỉnh Thái Bình từ tư liệu ảnh Sentinel 2 Nguyễn Trọng Cương, Nguyễn Hải Hòa, Trần Quang Bảo Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 57-66 2019 Link liên kết
194 The economic and environmental performances of agroforestry land-use models in Dak Nong province Bùi Thị Minh Nguyệt, Khúc Văn Quý, Lã Nguyên Khang, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Quang Huy Journal of Forestry Science and Technology  8 157-164 2019 Link liên kết
195 The status of the family magnoliaceae in the Bavi National park Vũ Quang Nam, Nguyễn Hà Chi, Đặng Văn Hà Journal of Forestry Science and Technology  8 117-126 2019 Link liên kết
196 Thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các vườn quốc gia, khu Bảo tồn thiên nhiên Trần Quang Bảo, Đào Lan Phương, Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Đạo, Bùi Trọng Cương Tạp chí Tài chính tháng 8 57-59 2019 Link liên kết
197 Thực trạng và giải pháp phục hồi rừng ngập mặn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Cao Bá Kết, Trần Việt Hà, Đỗ Quý Mạnh, Nguyễn Hoàng Hanh Tạp chí Rừng và Môi trường 96 41-46 2019  
198 Trồng cây Đậu núi xen Nghệ đỏ theo chuỗi giá trị liên tiêu thụ sản phẩm tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình Hoàng Thị Minh Huệ, Phạm Huyền Liễu Tạp chí Nông nghiệp và PTNT tháng 6 30-31 2019  
199 Using Latin Hypercube Sampling technique for multiobjective optimization of water supply system design under uncertainty Phạm Văn Tỉnh Journal of Forestry Science and Technology  8 138-145 2019 Link liên kết
200 Ứng  dụng  mô  hình  BIM trong   xây   dựng   đường tại thành phố cần thơ Phạm Văn Tỉnh, Đặng Văn Thanh, Phạm Minh Việt Tạp chí Công nghiệp nông thôn     2019  
201 Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2008 – 2018 Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Cúc Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 369 142-149 2019 Link liên kết
202 Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy in vitro trong nhân giống lan Phi điệp tím hoà bình (Dendrobium anosmum Lindley) Đỗ Quỳnh Liên, Đoàn Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Việt, Vũ Tiến Hưng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 9-16 2019 Link liên kết
203 Vai trò của nhiệt độ và thời gian đối với quá trình hấp phụ lân của đất phù sa sông Hồng Lưu Thế Anh, Hoàng Thị Thu Duyến, Đinh Mai Vân Tạp chí KHCN Việt Nam 12   2019  
204 Water quality and residuals of nitrate – nitrite in some vegetable planted in cemetery at Thanh Tri district, Hanoi, Vietnam Bùi Xuân Dũng, Kiều Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đỗ Thị Thu Phúc Journal of Forestry Science and Technology  8 85-97 2019 Link liên kết
205 Xác định tải trọng mưa tác dụng lên công trình xây dựng theo tiêu chuẩn ASCE Phạm Văn Thuyết, Vũ Minh Ngọc Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 123-128 2019 Link liên kết
206 Xác định tuổi khai thác tối ưu cho rừng trồng Keo tai tượng tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đăng Cường, Cao Thị Thu Hiền, Bùi Mạnh Hưng, Nguyễn Văn Bích Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp 2 78-88 2019  
207 Xây dựng và lập kế hoạch quản lý rừng trồng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng FSC tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam Bùi Thị Vân, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Khiếu Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 6 36-46 2019 Link liên kết
208 Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Thực trạng và giải pháp Chu Thị Hồng Phượng Tạp chí Kinh tế và Dự báo 29 43-46 2019  
209 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trịnh Quang Thoại Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 17 232-242 2019 Link liên kết