Danh mục nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN

Danh mục nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN Stt Tên nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN Tên chủ nhiệm  Cấp quản lý Lĩnh vực Năm bắt đầu Năm kết thúc 1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hệ thống phân loại và bảo tồn các loài cây thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt Nam TS. Hoàng Văn Sâm…

Danh mục nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN

Stt Tên nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN Tên chủ nhiệm  Cấp quản lý Lĩnh vực Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hệ thống phân loại và bảo tồn các loài cây thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt Nam TS. Hoàng Văn Sâm Bộ KH&CN QLTNR&MT 2010 2013
2 Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại rừng quốc gia Đền Hùng TS.Hoàng Văn Sâm Bộ KH&CN QLTNR&MT 2011 2014
3 Hoàn thiện công nghệ và thiết kế chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng PGS.TS. Dương Văn Tài Bộ KH&CN Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2014
4 Khai thác và phát triển nguồn gen Bương Mốc (Dendrocalmus velutinus) tại Hà Nội, Hòa Bình và Sơn La TS. Trần Ngọc Hải Bộ KH&CN QLTNR&MT 2013 2016
5 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống quá sủ (Alnus nepalensisD.Don) để sản xuất cấu kiện xây dựng nhà nông thôn. Mã số: KC.07.15/11-15 PGS.TS. Phạm Văn Chương Bộ KH&CN Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2015
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị gỗ xẻ tự động năng suất 3-4 m3/h gỗ thành phẩm, mã số: ĐTĐL.CN-10/6 PGS.TS. Dương Văn Tài Bộ KH&CN Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2017
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp bảo tồn tại chỗ, chuyển chỗ một số loài nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu ở Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh Bộ TN&MT QLTNR&MT 2018 2020
8 Nghiên cứu hệ thống phân loại và bảo tồn các loài cây thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt nam PGS.TS.Hoàng Văn Sâm Quỹ PTKH&CN Quốc gia QLTNR&MT 2010 2013
9 Nghiên cứu tính đa dạng và mối quan hệ phát sinh chủng loại của các loài thuộc họ Ngọc lan (Magnoliaceae) ở Việt nam TS. Vũ Quang Nam Quỹ PTKH&CN Quốc gia Giống và CNSH 2013 2015
10 Nghiên cứu tạo giống bạch đàn Uro (Eucalyptus urophylla) sinh trưởng nhanh bằng công nghệ chuyển gen ThS. Bùi Văn Thắng  Cấp Quốc gia/Bộ NN&PTNT Giống và CNSH 2013 2016
11 Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu composite từ gỗ Keo lai rừng trồng và nano TiO2 TS. Vũ Mạnh Tường Quỹ PTKH&CN Quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2016
12 Ứng dụng âm sinh học trong điều tra và giám sát động vật hoang dã: Nghiên cứu điểm với các loài vượn và các loài chim trong bộ gà. Mã số: 106-NN,06-2015.37 PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh Quỹ PTKH&CN Quốc gia QLTNR&MT 2016 2019
13 Ảnh hưởng của khai thác tác động thấp đến tính đa dạng loài cây gỗ và cấu trúc của rừng tự nhiên có chứng chỉ bền vững mã số: 106-NN.06-2016.22 TS. Nguyễn Hồng Hải Quỹ PTKH&CN Quốc gia Lâm sinh 2017 2019
14 Nghiên cứu tạo bề mặt siêu kỵ nước và chống tia UV cho gỗ bằng hợp chất vô cơ kích thước micro/nano, ms: 103.99-2016.47 (15-Vật lý) TS. Vũ Mạnh Tường Quỹ PTKH&CN Quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2019
15 Xác định giám định các loài Giổi ăn hạt Michelia spp ở Việt Nam bằng phương pháp phân tử, hình thái và sinh thái. PGS.TS. Vũ Quang Nam Quỹ PTKH&CN Quốc gia Giống và CNSH 2017 2020
16 Xây dựng mô hình ước tính sinh khối và trữ lượng cacbon rừng ngập mặn dựa vào dữ liệu viễn thám làm cơ sở đề xuất cơ chế chi trả cacbon phía Bắc Việt Nam. TS. Nguyễn Hải Hòa Quỹ PTKH&CN Quốc gia QLTNR&MT 2017 2020
17 Nghiên cứu khám phá tính đa dạng khu hệ ếch nhái và bò sát ở hệ sinh thái núi đá vôi ít được biết đến của Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình và Khu bảo tồn thiên niên Nam Động tỉnh Thanh Hóa. TS. Lưu Quang Vinh Quỹ PTKH&CN Quốc gia QLTNR&MT 2017 2020
18 Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (ADN barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế. PGS.TS. Hà Văn Huân CT trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT đến năm 2020,  Bộ NN&PTNT Giống và CNSH 2014 2017
19 Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng TS. Nguyễn Văn Phong CT trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực NN&PTNT đến năm 2020,  Bộ NN&PTNT Giống và CNSH 2014 2018
20 Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà GS.TS. Trần Văn Chứ Chương trình Tây Bắc Kinh tế, Chính sách LN 2017 2018
21 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng Cáng lò và Ngân hoa nhằm mục tiêu cung cấp gỗ lớn KS. Vũ Đại Dương Đề tài NCKH cấp Bộ Lâm sinh 2008 2012
22 Nghiên cứu công nghệ sản xuất composite từ phế liệu gỗ và chất dẻo phể thải TS. Vũ Huy Đại Đề tài NCKH cấp Bộ Công nghiệp rừng và CBLS 2010 2012
23 Nghiên cứu chọn loài cây và kỹ thuật trồng rừng chống xói lở ở ven sông và kênh rạch vùng nước lợ ThS. Nguyễn Quang Giáp Đề tài NCKH cấp Bộ QLTNR&MT 2010 2014
24 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano để nâng cao chất lượng ván lạng TS. Cao Quốc An Đề tài NCKH cấp Bộ Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2012
25 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp TS. Trần Hữu Dào Đề tài NCKH cấp Bộ Kinh tế, Chính sách LN 2011 2012
26 Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại gỗ ghép khối được xử lý biến tính dùng trong xây dựng PGS.TS. Phạm Văn Chương Đề tài NCKH cấp Bộ Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2013
27 Nghiên cứu tác động môi trường của rừng trồng cao su (Giai đoạn 2: 2011-1013) PGS.TS. Vương Văn Quỳnh Đề tài NCKH cấp Bộ QLTNR&MT 2011 2013
28 Nghiên cứu xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực một số hồ thủy điện  ở Việt Nam. PGS.TS. Vương Văn Quỳnh Đề tài NCKH cấp Bộ Kinh tế, Chính sách LN 2011 2013
29 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân nuôi loài Gà tiền mặt vàng – Polyplectrion bicalcaratum (Linnaeus, 1785) phục vụ bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế địa phương TS. Lưu Quang Vinh Bộ NN&PTNT QLTNR&MT 2011 2013
30 Nghiên cứu ảnh hưởng của mộ số loại rừng phòng hộ đầu nguồn (rừng tự nhiên và rừng trồng) tới cân bằng nước và dòng chảy ở hai tiểu lưu vực tại vùng miền núi phía Bắc và miền Trung TS. Phùng Văn Khoa Đề tài NCKH cấp Bộ QLTNR&MT 2011 2014
31 Nghiên cứu phát triển cây Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis) dưới tán rừng ở tây nguyên, Tây Bắc và Đông Bắc TS. Bùi Thế Đồi Đề tài NCKH cấp Bộ Lâm sinh 2011 2015
32 Nghiên cứu xây dựng phương án điều chế rừng tự nhiên lá rộng thường xanh là rừng sản xuất ở vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và tây nguyên PGS.TS. Trần Hữu Viên Đề tài NCKH cấp Bộ Lâm sinh 2011 2015
33 Nghiên cứu chính sách nhằm quản lý và sử dụng bề vững rừng phòng hộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  TS. Phùng Văn Khoa Đề tài NCKH cấp Bộ Kinh tế, Chính sách LN 2012 2013
34 Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên và Lào Cai (Pha II). TS. Hoàng Văn Sâm Đề tài NCKH cấp Bộ QLTNR&MT 2012 2013
35 Nghiên cứu sử dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong phát hiện sớm cháy rừng và giám sát tài nguyên rừng. PGS.TS. Trần Quang Bảo Đề tài NCKH cấp Bộ QLTNR&MT 2014 2016
36 Nghiên cứu công nghệ tạo chất phủ bề mặt ván nhân tạo. PGS.TS. Cao Quốc An Đề tài NCKH cấp Bộ Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2016
37 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng Mỡ (Manglietia conifera Blume) có năng suất cao cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ PGS.TS. Bùi Thế Đồi Đề tài NCKH cấp Bộ Lâm sinh 2015 2019
38 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam TS. Bùi Thị Minh Nguyệt Đề tài NCKH cấp Bộ Kinh tế, Chính sách LN 2017 2018
39 Nghiên cứu công nghệ biến tính và bảo quản gỗ rừng trồng
nâng cao độ bền cơ học, độ ổn định kích thước của gỗ đáp ứng yêu cầu
nguyên liệu sản xuất đồ mộc, ván sàn chất lượng cao
GS.TS. Phạm Văn Chương Đề tài NCKH cấp Bộ Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2019
40 Nghiên cứu phát triển hệ thống thiết bị và phần mềm tự động dự báo, cảnh báo, xây dựng phương án chữa cháy và xác định nội dung chỉ huy chữa cháy rừng ở Việt Nam. GS.TS. Vương Văn Quỳnh Đề tài NCKH cấp Bộ QLTNR&MT 2017 2019
41 Nghiên cứu gây trồng loài Hồ đào(Juglans regia Linn) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc KS. Lê Sỹ Doanh NVNCĐT Lâm sinh 2010 2012
42 Nghiên cứu kỹ thuật trồng Lõi Thọ (Gmelina arborea Roxb) cho một số tỉnh miền núi phía Bắc KS. Lã Nguyên Khang NVNCĐT Lâm sinh 2010 2012
43 Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và kỹ thuật gây trồng ba loài cây thuốc nam (Chóc máu, Nhàu, Bình Vôi) trên đất rừng. TS. Bùi Thế Đồi NVNCĐT Lâm sinh 2010 2012
44 Thử nghiệm trồng cây Quang Bì (Cornus wilsoniana) tại một số vùng núi đá vôi phía Bắc ThS. Phạm Thị Huyền NVNCĐT Lâm sinh 2010 2012
45 Nghiên cứu lập biểu sản lượng rừng Cao su trồng thuần loài tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ TS. Cao Danh Thịnh NVNCĐT Lâm sinh 2010 2012
46 Nghiên cứu xác định diện tích và phân bố của rừng tràm ở vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long nhằm tối ưu hóa chức năng phòng hộ và thích ứng với biến đổi khí hậu TS. Trần Quang Bảo NVNCĐT QLTNR&MT 2010 2012
47 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài cây rừng đặc hữu, quý hiếm cho vùng Tây Bắc KS. Trần Ngọc Hải NVNCĐT QLTNR&MT 2010 2012
48 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học bảo tồn loài Trúc đen  (Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lind.) Munro, 1868) phục vụ công tác bảo tồn tại tỉnh  Lào Cai và Hà Giang. ThS. Phạm Thành Trang NVNCĐT QLTNR&MT 2010 2012
49 Nghiên cứu hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng tại Tiểu khu 121, Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh cửu tỉnh Đồng Nai KS. Phạm Bá Hanh NVNCĐT QLTNR&MT 2010 2012
50 Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải của các ngành khai thác và chế biến lâm sản. TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt NVNCĐT Công nghiệp rừng và CBLS 2010 2012
51 Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ép lớp bằng phương pháp cán phẳng tre luồng làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc Ths. Lê Văn Tung NVNCĐT Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2012
52 Nghiên cứu mô hình đồng quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam Ths. Võ Mai Anh NVNCĐT Kinh tế, Chính sách LN 2011 2012
53 Đánh giá tác động của kinh tế trang trại đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đồng Nai Ths. Vũ Thu Hương NVNCĐT Kinh tế, Chính sách LN 2011 2012
54 Nghiên cứu khả năng tích lũy các bon của một số mô hình rừng Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) gây trồng tại tỉnh Thanh Hóa. TS. Lê Xuân Trường NVNCĐT Lâm sinh 2011 2013
55 Nghiên cứu đặc điểm tích lũy và phân hủy chất hữu cơ thực vật rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thủy điện tỉnh Hòa Bình TS. Nguyễn Minh Thanh NVNCĐT Lâm sinh 2011 2013
56 Nghiên cứu cấu tạo và tính chất vật lý, cơ học của cây Tống Quán Sủ và định hướng sử dụng trong công nghiệp chế biến gỗ. PGS.TS.Phạm Văn Chương NVNCĐT Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2013
57 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân nuôi Đon (Atherurus macrourus (Linnaeus, 1758) TS. Vũ Tiến Thịnh NVNCĐT QLTNR&MT 2011 2013
58 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý lửa rừng và khắc phục hậu quả của cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên – tỉnh Lào Cai TS. Bế Minh Châu NVNCĐT QLTNR&MT 2011 2013
59 Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp TS. Hoàng Văn Sâm NVNCĐT QLTNR&MT 2011 2013
60 Nghiên cứu và ứng dụng mô hình quan trắc thủy văn theo dõi chất lượng dich vụ môi trường rừng. ThS. Kiều Thị Dương NVNCĐT QLTNR&MT 2012 2012
61 Nghiên cứu xác định đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với các NV_NCDT sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước. ThS. Trần Thị Hương NVNCĐT Kinh tế, Chính sách LN 2012 2012
62 Nghiên cứu xác định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện có xây dựng hệ thống tích năng. Ths. Nguyễn Quang Giáp NVNCĐT Kinh tế, Chính sách LN 2012 2012
63 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý rừng tại các công ty Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên. PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn NVNCĐT Kinh tế, Chính sách LN 2012 2014
64 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sim trên đất trống đồi trọc vùng núi phía bắc phục vụ sản xuất rượu. ThS. Trần Thị Trang NVNCĐT Lâm sinh 2012 2014
65 Bước đầu nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng đinh đũa (Stereospermum colais (Dillw.) Mabberl) phục vụ trồng rừng gỗ lớn TS. Hoàng Vũ Thơ NVNCĐT Giống và CNSH 2012 2014
66 Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật cho Lâm sản ngoài gỗ tại khu bảo tồn  thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. ThS. Phùng Văn Phê NVNCĐT QLTNR&MT 2012 2014
67 Nghiên cứu khả năng bảo tồn ngoại vi và nhân giống loài Hoàng Đàn rủ (Cupressus funebris Endl) nhằm bảo vệ và phát triển loài cây này. ThS. Lê Hồng Liên NVNCĐT QLTNR&MT 2012 2014
68 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nuôi loài Gà tiền mặt vàng – Polyplectron bicalcarratun (Linnaeus, 1758) phục vụ bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế địa phương. ThS. Lưu Quang Vinh NVNCĐT QLTNR&MT 2012 2014
69 Nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu làm vách ngăn, trần nhà và đồ gỗ nội thất từ sinh khối gỗ ( Vỏ cây, cành nhánh và phế liệu ngành công nghiệp gỗ) PGS. TS. Vũ Huy Đại NVNCĐT Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2014
70 Nghiên cứu cải thiện khả năng chống hút nước và độ bền cơ học cho gỗ Xoan ta (Melia azedarach) sử dụng trong các kết cấu xây dựng. TS. Trịnh Hiền Mai NVNCĐT Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2014
71 Xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn trong các cơ sở chế biến đồ gỗ và song mây xuất khẩu nhằm bảo vệ môi trường và thúc đầy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế PGS.TS. Trần Văn Chứ NVBVMT Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2012
72 Xây dựng mô hình quản lý môi trường và xử lý ô nhiễm làng nghề sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết NVBVMT Công nghiệp rừng và CBLS 2011 2012
73 Xây dựng báo cáo tác động môi trường lĩnh vực chế biến gỗ PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết NVBVMT Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
74 Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, nhân nuôi và tái thả một số loài động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ PGS.TS. Đồng Thanh Hải NVMT QLTNR&MT 2018 2019
75 Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất các sản phẩm gỗ uốn ép cong định hinhg từ gỗ rừng trồng phục vụn xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. PGS.TS. Vũ Huy Đại DASXTN Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2018
76 Thiết lập thí điểm hệ thống tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện PGS.TS. Phùng Văn Khoa Dự án MTQG QLTNR&MT 2017 2019
77 Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát và cập nhật diễn biến rừng ngập mặn ven biển Việt Nam TS. Lê Sỹ Doanh Dự án MTQG QLTNR&MT 2017 2019
78 Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu DNA mã vạch phục vụ công tác quản lý giống cây lâm nghiệp đã được công nhận là giống quốc gia PGS.TS. Hà Văn Huân Dự án MTQG Giống và CNSH 2017 2019
79 Bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidianna (Bertrand) Beissn 1881) tại Bắc Kạn  KS. Trần Ngọc Hải Quỹ Gen QLTNR&MT 2009 2012
80 Khai thác và phát triển nguồn gen hai loài cây thuốc Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis longifolia Craib. 1912) và Củ dòm (Stephania dielsiana Y.C.Wu.1940) ở một số tỉnh vùng miền núi phía bắc. TS. Trần Ngọc Hải Quỹ Gen QLTNR&MT 2012 2014
81 Bảo tồn loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn 1881) tại Bắc Kạn (giai đoạn II) TS. Trần Ngọc Hải Quỹ Gen QLTNR&MT 2013 2013
82 Ván sàn tre – Yêu cầu kỹ thuật TS. Cao Quốc An Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
83 Ván cót ép – Yêu cầu kỹ thuật TS. Cao Quốc An Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
84 Ván bóc – Yêu cầu kỹ thuật TS. Cao Quốc An Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
85 Tiêu chuẩn Ván MDF chậm cháy PGS. TS. Cao Quốc An Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
86 Tiêu chuẩn ván dán chậm cháy PGS. TS. Cao Quốc An Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
87 Tiêu chuẩn ván trang trí gỗ – nhựa PGS. TS. Nguyễn Văn Thiết Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
88 Tiêu chuẩn ván sàn gỗ – nhựa PGS. TS. Nguyễn Văn Thiết Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
89 Sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu.
Phần 1. Thuật ngữ và định nghĩa.
Phần 2. Phương pháp quy đổi
Phần 3. Quy định về đóng gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
PGS.TS. Vũ Huy Đại Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2017
90 Rừng trồng – Tiêu chuẩn thành rừng – Yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: rừng trồng cây nhập nội mọc
TS. Phạm Minh Toại Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Lâm sinh 2016 2017
91 Rừng tự nhiên – Tiêu chuẩn thành rừng sau khoanh nuôi – Yêu cầu kỹ thuật TS. Phạm Minh Toại Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Lâm sinh 2016 2017
92 Rừng trồng – Rừng phòng hộ ven biển – Yêu cầu kỹ thuật.
Phần 1: Rừng phòng hộ chắn cát ven biển.
Phần 2: Rừng phòng hộ ngập mặn chắn sóng.
TS. Lê Sỹ Doanh Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Lâm sinh 2016 2017
93 Đồ gỗ nội thất
Phần 1. Phân loại đồ gỗ nội thất xuất khẩu.
Phần 2. Yêu cầu kỹ thuật chung.
Phần 3. An toàn đồ gỗ xuất khẩu
PGS.TS. Vũ Huy Đại Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2018
94 Công trình phòng, chống cháy rừng – Đường băng cản lửa – Yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: Đường băng trắng
Phần 2: Đường băng xanh
TS. Lê Sỹ Doanh Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Lâm sinh 2017 2018
95 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Tắc kè thương phẩm quy mô hộ gia đình ở Hà Nội TS. Vũ Tiến Thịnh  Cấp Tỉnh QLTNR&MT 2011 2013
96 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội  ThS. Kiều Thị Dương Cấp Tỉnh QLTNR&MT 2012 2013
97 Nghiên cứu công nghệ sản xuất dăm gỗ xi măng thân thiện với môi trường dùng trong xây dựng và sản xuất PGS.TS. Vũ Huy Đại Cấp Tỉnh Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2013
98 Nghiên cứu nâng cao độ bền gỗ bằng phương pháp biến tính hóa học để sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất ThS. Tạ Thị Phương Hoa Cấp Tỉnh Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2013
99 Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Lã Nguyên Khang Cấp Tỉnh Lâm sinh 2013 2016
100 Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây Mắc ca và đề xuất quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Nguyễn Trọng  Bình Cấp Tỉnh Lâm sinh 2014 2016
101 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học, sinh thái học của các loài hạt trần quý, hiếm; thử nghiệm gây  trồng loài Thông đỏ đá vôi Đỉnh tùng phục vụ công tác bảo tồn bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, hu PGS.TS. Hoàng Văn Sâm Cấp Tỉnh QLTNR&MT 2014 2016
102 Nghiên cứu phát triển công nghệ sử dụng thảm khô dưới rừng trồng Thông ThS. Trần Thị Trang Cấp Tỉnh Lâm sinh 2015 2016
103 Các giải pháp chủ yếu quản lý và phát triển cây xanh tại các quận nội thành Hà Nội đến năm 2030 Phạm Anh Tuấn Cấp Tỉnh Kiến trúc cảnh quan&NT 2015 2016
104 Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến các hệ sinh thái rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội GS.TS. Vương Văn Quỳnh Cấp Tỉnh QLTNR&MT 2017 2019
105 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Phùng Văn Khoa Cấp Tỉnh QLTNR&MT 2018 2020
106 Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăng hương chất lượng cao PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa Cấp Tỉnh Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2020
107 Xây dựng phương pháp tính mật độ, kích thước quần thể cho các loài Vượn (Nomascus) TS. Vũ Tiến Thịnh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
108 Xác định một số tính chất vật lý cơ bản của một số loại gỗ nhóm II ở Việt Nam ThS. Đỗ Thị Ngọc Bích Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
109 Nghiên cứu phân loại và xây dựng bộ tiêu bản của các loài thực vật thuộc khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp TS. Vũ Quang Nam Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
110 Nghiên cứu hiệu quả quản lý đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang TS. Đồng Thanh Hải Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
111 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ một số khoáng tự nhiên dùng để xử lý nước thải ThS. Lê Khánh Toàn Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
112 Nghiên cứu mối liên hệ giữa độ ẩm và độ xốp với độ chặt của tầng đất mặt tại rừng Keo lá tràm, Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Phùng Văn Khoa Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
113 Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ lĩnh vực Quản lý tài nguyên rừng giai đoạn 2000 đến nay ThS. Bùi trung Hiếu Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
114 Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Việt Nam TS. Hoàng Văn Sâm Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2012 2012
115 Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình gia công phay bào gỗ TS. Hoàng Việt Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
116 Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sắt điện – Áp điện PZT bằng phương pháp Sol – Gel ứng dụng trong cảm biến sinh học ThS.Nguyễn Thị Quỳnh Chi Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
117 Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấu tạo thô đại của một số loại gỗ KS. Phan Thị Thiên Thu Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
118 Phân tích đánh giá các giải pháp biến tính gỗ bằng xử lý nhiệt và khả năng áp dụng tại Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Diễn Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
119 Điều tra, khảo sát thông số công nghệ của một số loại keo dán gỗ tại miền Bắc TS. Nguyễn Trọng Kiên Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
120 Nghiên cứu xây dựng mô hình dao động của liên hợp máy kéo 4 bánh và Romoóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệp ThS.Trần Văn Tùng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
121 Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ lĩnh vực Công nghiệp rừng giai đoạn 2000 đến nay TS. Vũ Mạnh Tường Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2012
122 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Stata trong phân tích số liệu nghiên cứu lâm nghiệp ThS. Bùi Mạnh Hưng Cấp Cơ sở Lâm sinh 2012 2012
123 Nghiên cứu ứng dụng trực tuyến phần mềm “Sinh khí hậu trong Lâm nghiệp” ThS. Lê Sỹ Doanh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2012 2012
124 Nghiên cứu ưu thế sinh trưởng của rừng trồng Bạch đàn thuần loài tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội TS. Bùi Thế Đồi Cấp Cơ sở Lâm sinh 2012 2012
125 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Phi điệp tím  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2012 2012
126 Nhân giống hoa Tulip vàng (Tulipa gesneriana) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2012 2012
127 Áp dụng công nghệ tin học trong công tác giảng dạy môn toán kinh tế của trường đại học Lâm nghiệp TS. Vũ Khắc Bảy Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2012 2012
128 Nâng cấp và mở rộng hệ thống bài giảng trực tuyến Trường Đại học Lâm Nghiệp ThS. Phùng Nam Thắng Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2012 2012
129 Xây dựng bộ sưu tập số chuyên ngành lâm nghiệp trên các tạp chí khoa học từ 2005 – nay ThS. Phạm Lê Hoa Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2012 2012
130 Nâng cao chất lượng dạy học học phần vật lý đại cương chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học lâm nghiệp ThS.Nguyễn Văn Hòa Cấp Cơ sở Đào tạo 2012 2012
131 Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ thực hành môn học Kế toán tại Khoa Kinh tế & QTKD ThS. Bùi Thị Sen Cấp Cơ sở Đào tạo 2012 2012
132 Ứng dụng phần mềm Matlab để thiết kế và mô phỏng các bài toán vật lý ThS. Lưu Bích Linh Cấp Cơ sở Đào tạo 2012 2012
133 Một số giải pháp nhằm thu hút thí sinh thi tuyển vào trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Trịnh Quang Thoại Cấp Cơ sở Đào tạo 2012 2012
134 Đánh giá thực trạng tổ chức đào tạo đại học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Văn Hà
CN.Nguyễn Diệu Thúy
ThS. Đoàn Kim Thoan
Cấp Cơ sở Đào tạo 2012 2012
135 Đánh giá thực trạng đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Lê Ngọc Hoàn
ThS. Trần Thị Ngọc
KS.Nguyễn Hữu Thành
Cấp Cơ sở Đào tạo 2012 2012
136 Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài Kiêu hùng (Alcimandra cathcartii Dany) phục vụ công tác bảo tồn tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai TS. Vũ Quang Nam Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
137 Nghiên cứu và phát triển ứng dụng cảm biến sinh học trong kiểm tra ô nhiễm môi trường ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
138 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung dịch muối KBr đến tốc độ thuỷ phân lycoside bằng HBr TS. Phan Duy Hưng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
139 Nghiên cứu sử dụng cây Muống nhật (Epipremnum Sp) để loại bỏ ô nhiễm chì trong đất ThS. Bùi Văn Năng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
140 Nghiên cứu hiệu quả phòng trừ sâu hại của một số loại thuốc trừ sâu thảo mộc TS. Lê Bảo Thanh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
141 Nghiên cứu xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một số dược liệu được sản xuất và chế biến tại xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên ThS. Trần Thị Hương Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
142 Đánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học nhằm đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội TS. Nguyễn Hải Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
143 Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Pù Luông, Thanh Hóa TS. Hoàng Văn Sâm Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
144 Nghiên cứu hiện trạng quần thể loài Vượn má vàng phía Nam (Nomascus gabriella) tại Vườn quốc gia  Chư Yang Sinh, Đắk Lắk. TS. Vũ Tiến Thịnh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
145 Nghiên cứu đặc điểm khu hệ thú tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, Yên Bái TS. Đồng Thanh Hải Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2013 2013
146 Nghiên cứu cải tiến máy kéo nén kim loại MTS để hiển thị kết quả dạng số và đồ thị ThS. Trần Văn Tùng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
147 Nghiên cứu công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây lâm nghiệp tầng cao TS. Lê Văn Thái Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
148 Nghiên cứu công nghệ tạo ruột bầu ươm cây giống từ phụ phẩm nông lâm nghiệp ThS. Trần Nho Thọ Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
149 Nghiên cứu xác định một số tính chất nhiệt chủ yếu của vật liệu Composite gỗ trên máy NL03 ThS. Nguyễn Thị Yên Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
150 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý thuỷ – nhiệt đến tính chất vật lý của gỗ Bạch đàn Uro ThS. Nguyễn Văn Diễn Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
151 Thiết kế mô hình thiết bị tự động phân loại sản phẩm sử dụng bộ điều khiển PLC S7-200 ThS. Trần Công Chi Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
152 Xây dựng cơ sở dữ liệu của một số loại ván trang trí sử dụng trong trang sức ván nhân tạo ThS. Phạm Thị Ánh Hồng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
153 Nghiên cứu đề xuất các bước công nghệ tạo bề mặt trang sức đồ gỗ giả cổ  ThS. Lê Ngọc Phước Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
154 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật, hiệu chỉnh cân bằng nhiệt trên máy ép mã hiệu PY113 tại Trung tâm Công nghiệp rừng ThS. Lại Hợp Phương Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2013 2013
155 Ước tính tăng trưởng và dự đoán sản lượng trữ lượng Carbon rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh tại Mộc Châu, Sơn La ThS. Nguyễn Thế Dũng Cấp Cơ sở Lâm sinh 2013 2013
156 Xác định mật độ cây gỗ rừng tự nhiên bằng phương pháp lấy mẫu theo nhóm thích ứng (Adaptive Cluster Sampling) TS. Phạm Minh Toại Cấp Cơ sở Lâm sinh 2013 2013
157 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho chọn giống Pơ mu (Fokienia hodginsii A.Henry & H.H.Thomas) theo mục tiêu sản lượng gỗ tại tỉnh Yên Bái ThS. Hồ Hải Ninh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2013 2013
158 Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây Ba kích (Morinda oficinalis How.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
159 Nhân giống in vitro cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) thông qua phôi soma ThS. Hà Thị Bích Hồng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
160 Phân lập nấm rễ cộng sinh ở một số loài cây bản địa ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
161 Đánh giá đa dạng di truyền của loài Kim tuyến đá vôi (Noectochilus calcareus Aver) ở Quản Bạ, Hà Giang ThS. Nguyễn Thị Thơ Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
162 Nghiên cứu sàng lọc một số chủng vi sinh vật đối kháng nấm hồng (Corticium salmonicolor) gây hại trên một số cây công nghiệp vùng tây bắc ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
163 Xây dựng cơ sở dữ liệu chỉ thị phân tử ADN mã vạch cho loài Sến mật (Madhuca pasquieri) phục vụ giám định loài.  TS. Hà Văn Huân Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
164 Nghiên cứu chiết xuất các hợp chất có hoạt tính từ cây Xoan Ấn độ (Azadirachta indica) để tạo chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật ThS. Nguyễn Như Ngọc Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2013 2013
165 Nghiên cứu đặc điểm kiến trúc và không gian nội thất nhà cổ truyền thống Việt Nam TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2013 2013
166 Đánh giá hiệu quả của một số mô hình khuyến nông lâm sử dụng phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia (PTD) tại tỉnh Hòa Bình ThS. Hoàng Ngọc Ý Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
167 Giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong nông nghiệp của người dân ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định ThS. Đặng Thị Hoa Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
168 Nghiên cứu xây dựng mô hình phòng kinh doanh ảo phục vụ thực hành nghề cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Phạm Thị Huế Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
169 Một số giải pháp góp phần nâng cao quyền tự chủ tài chính trong đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Đào Lan Phương Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
170 Xây dựng mô hình phòng thực hành kế toán ảo phục vụ thực hành, thực tập nghề kế toán ảo cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Hoàng Vũ Hải Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
171 Giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý và chia sẻ lợi ích trong quản lý và sử dụng rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội TS. Nguyễn Thị Xuân Hương Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
172 Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, sử dụng đất hiệu quả tại Trường ĐHLN, Xuân Mai,  Chương Mỹ, Hà Nội Th.S Nguyễn Bá Long Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2013 2013
173 Nghiên cứu xây dựng phần mềm xử lý phiếu trắc nghiệm hỗ trợ đánh giá chất lượng đào tạo Trường đại học Lâm nghiệp CN. Mai Hà An Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
174 Nghiên cứu ứng dụng .NET xây dựng phần mềm Quản lý kí túc xá  trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Khương Thị Quỳnh Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
175 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu cho các cổng thông tin Đơn vị trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Phùng Nam Thắng Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
176 Ứng dụng marketing thư viện nhằm nâng cao chất các dịch vụ thông tin cho bạn đọc tại trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Văn Tứ Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
177 Xây dựng bộ sưu tập số chuyên ngành lâm  nghiệp trên các tạp chí khoa học từ năm 2000 đến 2005 ThS. Phạm Lê Hoa Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
178 Xây dựng cơ sở dữ liệu sách ngoại văn tại thư viện Đại học Lâm nghiệp CN. Lê Thị Thùy Dương Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
179 Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2006-2012 ThS. Hoàng Thị Tuyết
KS. Trần Hải Long
Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2013 2013
180 Thiết kế mô phỏng một số bài toán vật lý kỹ thuật trên máy tính phục vụ giảng dạy ThS. Lưu Bích Linh Cấp Cơ sở Đào tạo 2013 2013
181 Giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Chí Lâm Cấp Cơ sở Đào tạo 2013 2013
182 Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường thu hút thí sinh vào học tại trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Phạm Văn Hùng Cấp Cơ sở Đào tạo 2013 2013
183 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Trần Thị Hương Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
184 Nghiên cứu đặc điểm chế độ dòng chảy và chất lượng nước của lưu vực rừng trồng tại núi Luốt, trường Đại học Lâm nghiệp TS. Bùi Xuân Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
185 Nghiên cứu xử lý ô nhiễm nước hồ trường Đại học Lâm nghiệp bằng biện pháp sinh học ThS. Bùi Văn Năng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
186 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và đề xuất biện pháp phòng trừ các loài sâu hại thân cành Phi lao tại Hà Tĩnh TS. Lê Bảo Thanh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
187 Ứng dụng viễn thám và GIS trong xác định biến động rừng ngập mặn ven biển tại thành phố Hải Phòng TS. Nguyễn Hải Hòa Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
188 Xác định giá trị dịch vụ môi trường của Rú cát tại xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị TS. Đỗ Anh Tuân Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
189 Nghiên cứu tính đa dạng và sưu tập một số loài cây thuốc có giá trị của đồng bào dân tộc Mường tại xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình TS. Vũ Quang Nam Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
190 Đánh giá đa dạng di truyền quần thể Thông mã vĩ (Pinus Massoniana L.) tại rừng thực nghiệm núi Luốt TS. Hoàng Vũ Thơ Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
191 Đánh giá hiện trạng và xậy dựng cơ sở dữ liệu các loài bướm ngày tại trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Bùi Đình Đức Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2014 2014
192 Xác lập thông số công nghệ gia công vật liệu gỗ trên máy CNC mã hiệu SHERLINE (Model 2010) tại trung tâm thực hành khoa Cơ điện & Công trình TS. Hoàng Việt Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
193 Ảnh hưởng của thời gian ép nhiệt đến một số tính chất cơ bản của sản phẩm PSL (parallel strand lumber) từ gỗ keo lai (Acacia mangium & A. auriculiformis) TS. Phan Duy Hưng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
194 Nghiên cứu cải tiến máy cắt gỗ thí nghiệm MCG tại Trung tâm thí nghiệm thực hành khoa Chế biến lâm sản TS. Hoàng Tiến Đượng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
195 Ứng dụng công nghệ phân tích gen DNA trong giám định gỗ và nguồn gốc xuất xứ TS. Lê Xuân Phương Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
196 Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng TS. Đặng Văn Thanh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2014 2014
197 Xác định hàm lượng cacbon trong các bộ phận cây Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) TS. Lê Xuân Trường Cấp Cơ sở Lâm sinh 2014 2014
198 Xác định mật độ và hoạt tính sinh học của một số nhóm sinh vật đất dưới các trạng thái thảm thực vật tại Đà Bắc, Hòa Bình TS. Nguyễn Minh Thanh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2014 2014
199 Ảnh hưởng của kích thước hom đến hiệu quả nhân giống Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias ftruticosa L. Harms) KS. Nguyễn Xuân Nam Cấp Cơ sở Lâm sinh 2014 2014
200 Xây dựng vườn cây đầu dòng cho một số giống cây lâm nghiệp nhập nội năng suất cao phục vụ thực hành, thực tập tại trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Hồ Hải Ninh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2014 2014
201 Xây dựng cơ sở dữ liệu một số loài trong ngành Thông (Pinophyta) tại Việt Nam KS. Nguyễn Văn Lý Cấp Cơ sở Lâm sinh 2014 2014
202 Nghiên cứu nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro TS. Nguyễn Văn Việt Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
203 Phân lập một số loài giun thuộc chi Caenorhabditis tại khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp làm sinh vật mô hình cho nghiên cứu sinh thái học ở mức độ phân tử TS. Lê Thọ Sơn Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
204 Nghiên cứu nhân giống Kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareus Aver.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro ThS.Nguyễn Thị Thơ Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
205 Nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Ba kích tím (Morinda offinalis How.) giai đoạn sau ống nghiệm ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
206 Nghiên cứu phân lập  đoạn DNA Barcoding cho loài Trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Hakoda et Ninh) phụ vụ bảo tồn và phát triển loài trà đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam TS. Hà Văn Huân Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
207 Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thiếu hụt hai protein PsbS và PPH1 đến khả năng chống chịu với điều kiện ánh sáng bất lợi ở cây mô hình Arabidopsis thaliana TS. Khương Thị Thu Hương Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
208 Xây dựng bộ tiêu bản hiển vi phục vụ đào tạo tại trường Đại học Lâm nghiệp CN. Nguyễn Thị Hải Hà Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
209 Ứng dụng công nghệ nhân giống in vitro để sản xuất một số loài hoa chất lượng cao phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHLN ThS. Vũ Thị Huệ Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2014 2014
210 Nghiên cứu thiết kế, chế tác tranh phù điêu chuyển thể từ tranh, ảnh truyền thống trường Đại học Lâm nghiệp TS. Lý Tuấn Trường Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2014 2014
211 Ứng dựng phần mềm LUMION3D vào thiết kế nội thất và thiết kế cảnh quan ThS. Trần Nho Cương Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2014 2014
212 Xây dựng sổ tay tra cứu các loài hoa thảo ứng dụng trong kiến trúc cảnh quan tại thành phố Đà Lạt TS. Nguyễn Thị Yến Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2014 2014
213 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác thực hành, thực tập cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Vũ Thị Quỳnh Nga Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2014 2014
214 Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại một số công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Phú Thọ ThS. Hoàng Vũ Hải Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2014 2014
215 Nghiên cứu ảnh hưởng của tích tụ đất nông nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất tại huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định ThS. Xuân Thị Thu Thảo Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2014 2014
216 Nghiên cứu đề xuất sửa đổi và bổ sung chính sách giao khoán rừng và đất lâm nghiệp trong các công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng trong nhằm tiến tới thực hiện REDD+ ở Việt Nam ThS. Trần Thị Thu Hà Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2014 2014
217 Nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống Wifi trường Đại học Lâm nghiệp Hoàng Minh Thủy Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2014 2014
218 Xây dựng trang tin giới thiệu trường Đại học Lâm nghiệp trên bản đồ Google kết hợp với ảnh 360o ThS. Mai Hà An Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2014 2014
219 Biên dịch sang tiếng Anh cơ sở dữ liệu cổng thông tin điện tử trường phòng KHCN&HTQT Tô Thị Thơm
Trần T.Bích Thảo
Nguyễn Hải Yến
Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2014 2014
220 Xây dựng cơ sở dữ liệu sách toàn văn chương trình đào tại tiên tiến tại Thư viện trường Đại học Lâm nghiệp  ThS. Phạm Thị Kim Chi Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2014 2014
221 Xây dựng bộ thí nghiệm Vật lý ảo trên máy tính phục vụ giảng dạy tại trường ĐHLN ThS. Bùi Toàn Thư Cấp Cơ sở Đào tạo 2014 2014
222 Nghiên cứu thiết kế cải tiến “Máy chiếu vật thể – TVP 900” phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Cấp Cơ sở Đào tạo 2014 2014
223 Ứng dụng mô hình mạng Bayesian (Bayesian network Model) trong việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp TS. Lê Đình Hải Cấp Cơ sở Đào tạo 2014 2014
224 Đánh giá kết quả thực hiện chương trình tiên tiến ngành QLTNTN tại trường Đại học Lâm nghiệp trên quản điểm của giảng viên và sinh viên ThS. Đoàn Kim Thoan Cấp Cơ sở Đào tạo 2014 2014
225 Nghiên cứu đề xuất phương án tự chủ trong tuyển sinh đại học chính quy tại trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Trọng Cương Cấp Cơ sở Đào tạo 2014 2014
226 Xây dựng mô hình xử lý nước thải quy mô phòng thí nghiệm phuc vụ công tác giảng dạy ngành Khoa học Môi trường Bộ môn Kỹ thuật môi trường Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
227 Bổ sung cơ sở dữ liệu loài bướm ngày phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu tại trung tâm Đa dạng sinh học, khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Trung tâm Đa dạng sinh học Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
228 Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng trừ một số loài sâu hại lá Phi lao tại tỉnh Hà Tĩnh TS. Lê Bảo Thanh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
229 Nghiên cứu đặc điểm sinh, sinh thái học một số loài nấm mục gỗ mới phát hiện tại vườn quốc gia Ba Vì ThS. Trần Tuấn Kha Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
230 Nghiên cứu một số biện pháp xử lý độ cứng trong nước cấp sinh hoạt của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Bích Hảo Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
231 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phục hồi và phát triển rừng Dẻ ăn quả Castanopsis boisii Hickel et A. Camus tại tỉnh Hải Dương ThS. Kiều Thị Dương Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
232 Nghiên cứu đặc điểm thấm nước của một số loại hình sử dụng đất chính tại Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Bùi Xuân Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
233 Xây dựng cơ sở dữ liệu thực vật quý hiếm tại rừng Quốc gia Yên Tử – Quảng Ninh ThS. Phan Văn Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
234 Nghiên cứu thành phần phân bố các loài trong Lan (Orchidaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang ThS. Phạm Thanh Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
235 Nghiên cứu hiện trạng nhân nuôi loài Cheo cheo nam dương (Tragulus javanicus Osbeck, 1765) nhằm góp phần phát triển kinh tế gia đình tại tỉnh Đồng Nai TS. Nguyễn Hải Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
236 Nghiên cứu hiện trạng quần thể loài Công (Bavo munticus) tại khu vực đề xuất thành lập Khu bảo tồn A Yun Pa, tỉnh Gia Lai PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
237 Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát cho các loài thú quan trọng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, Hòa Bình TS. Đồng Thanh Hải Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
238 Sử dụng ảnh Landsat để đánh giá biến động nhiệt độ bề mặt khu vực huyện Chương Mỹ, Hà Nội giai đoạn 2000-2015 TS. Nguyễn Hải Hòa Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
239 Điều tra thành phần loài bò sát, ếch nhái tại Quần thể danh thắng Trang An, tỉnh Ninh Bình ThS. Hoàng Thị Tươi Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
240 Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính khu vực trung tâm phục vụ thực hành thực tập của sinh viên, công tác quản lý đất đai Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Lê Hùng Chiến Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
241 Nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2015 tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ThS. Nguyễn Bá Long Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2015 2015
242 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt bộ tự động điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Vũ Trí Viễn Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
243 Ứng dụng mô hình quy hoạch với ràng buộc ngẫu nhiên để ước lượng và phân rã năng suất nhân tố tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp ThS. Nguyễn Thị Quyên Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
244 Nghiên cứu ảnh hưởng của điện tích phân cực lên tính chất vận chuyển trong hệ vật liệu có cấu trúc dị chất ZnO/MgxZn1-xO ThS. Dương Xuân Núi Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
245 Nghiên cứu áp dụng cơ giới hóa trong khai thác rừng trồng tại công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng TS. Trần Văn Tưởng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
246 Nghiên cứu xác định một số thông số tối ưu của đĩa cắt ngang tre ThS. Hoàng Hà Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
247 Xây dựng hệ thống biểu đồ để lựa chọn tiết diện hợp lý của dầm bẹt bê tông ứng lực trước ThS. Vũ Minh Ngọc Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
248 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi Polypropylene đến độ sụt và cường độ chịu nén của bê tông xi măng  TS. Đặng Văn Thanh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
249 Xây dựng hệ thống thử nghiệm mối cho vật liệu gỗ TS. Tống Thị Phượng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
250 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến khả năng tách chiết các hoạt chất từ lá cây keo lai TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
251 Xác định lực cắt gỗ Keo lai bằng cưa đĩa TS. Hoàng Việt Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
252 Đánh giá thực trạng phân loại chất lượng ván bóc tại một số cơ sở chế biến gỗ ở khu vực miền Bắc TS. Trịnh Hiền Mai Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
253 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian ép đến khả năng cách nhiệt của ván dăm vỏ trấu ThS. Nguyễn Thị Yên Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2015 2015
254 Phân tích mô hình không gian của loài cây Nhò vàng (Streblus macrophylus) ở Vườn quốc gia Cúc Phương TS. Nguyễn Hồng Hải Cấp Cơ sở Lâm sinh 2015 2015
255 Ứng dụng phần mềm mô phỏng cấu trúc rừng 3D phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học TS. Đỗ Anh Tuân Cấp Cơ sở Lâm sinh 2015 2015
256 Nghiên cứu xây dựng hệ thống ô tiêu chuẩn phục vụ thực tập nghề nghiệp ngành lâm sinh tại khu vực núi Luốt, Trường ĐH Lâm nghiệp TS. Lê Xuân Trường Cấp Cơ sở Lâm sinh 2015 2015
257 Đề xuất giải pháp độ tàn che ở rừng keo lá tràm theo nhu cầu ánh sáng của cây bản địa trồng dưới tán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa TS. Trần Việt Hà Cấp Cơ sở Lâm sinh 2015 2015
258 Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm, đặc tính sinh trưởng phát triển cây Triệu chuông (Calibrachoa parviflora) phục vụ thực hành, thực tập của sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị TS. Nguyễn Thị Yến Cấp Cơ sở Lâm sinh 2015 2015
259 Đánh giá sinh trưởng một số dòng keo lai và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng tại Thừa Thiên Huế. TS. Hoàng Vũ Thơ Cấp Cơ sở Lâm sinh 2015 2015
260 Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đỗ trọng (Eucommia ulmoides Oliv.) ThS. Nguyễn Quỳnh Trang Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2015
261 Xác định mối quan hệ di truyền giữa một số xuất xứ Tràm Cajuputi (Melaleuca cajuputi) và Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) trồng tại Việt Nam bằng chỉ thị ISSR. ThS. Hồ Hải Ninh Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2015
262 Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh có khả năng thúc đẩy sinh trưởng cây Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2016
263 Phân lập, tuyển chọn chủng xạ khuẩn nội cộng sinh có khả năng kháng khuẩn từ cây Quế ứng dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật ThS. Vũ Kim Dung Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2015
264 Hoàn thiện quy trình nhân giống cây Khôi tía (Ardisia sylvestris Pitard) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. TS. Nguyễn Văn Việt Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2015
265 Nghiên cứu sự cải thiện khả năng chống chịu ánh sáng bất lợi của Protein PsbS ở thực vật TS. Khương Thị Thu Hương Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2015
266 Nghiên cứu tạo giống Xoan ta (Melia azedarach Linn) tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn. TS. Bùi Văn Thắng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2015 2015
267 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Lâm nghiệp phù hợp với định hướng quy hoạch đến năm 2030 TS.KTS.Phạm Anh Tuấn Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2015 2016
268 Tìm hiểu sử dụng vật liệu Tre trong thiết kế nội thất TS. Nguyễn Thị Hương Giang Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2015 2015
269 Nghiên cứu tiếu chí đánh giá lựa chọn loài cây trồng cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng, đường Nguyễn Trãi và đường Hàng Ngang của thành phố Hà Nội TS. Phạm Hoàng Phi Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2015 2015
270 Đánh giá thực trạng chính sách bồi hoàn đa dang sinh học Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình ThS. Nguyễn Thị Thu Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2015 2015
271 Đánh giá hiệu quả kinh tế của tác nhân trồng rừng trong ngành hàng gỗ nguyên liệu giấy trên địa bàn tỉnh Yên Bái ThS. Bùi Thị Sen Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2015 2015
272 Giải pháp huy động và sử dụng nguồn lực tài chính thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ThS. Đoàn Thị Hân Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2015 2015
273 Giải pháp hoàn thiện các chính sách nhằm xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Hảo Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2015 2015
274 Nghiên cứu xây dựng phần mềm đọc điểm dựa triên kỹ thuật xử lý ảnh ThS. Mai Hà An Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2015 2015
275 Ứng dụng công nghệ Sharepoint hoàn thiện hệ thống Cổng thông tin Đại học lâm  nghiệp CN. Nguyễn Văn Quế Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2015 2015
276 Giải pháp quản trị người sử dụng hệ thống mạng WIFI dựa trên nền tảng dịch vụ RADIUS và ứng dụng tại Trường ĐH Lâm nghiệp KS. Nguyễn Xuân Giang Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2015 2015
277 Thiết kế Video 3D giới thiệu trường Đại học Lâm nghiệp bằng tiếng Anh ThS. Trần Nho Cương Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2015 2015
278 Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với dịch vụ cơ sở vật chất và phục vụ tại Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Thị Xuân Hương Cấp Cơ sở Đào tạo 2015 2015
279 Nghiên cứu xây dựng hệ thống mức chi phí cho các hoạt động thí nghiệm, thực hành, thực tập trong đào tạo đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Thị Xuân Hương Cấp Cơ sở Đào tạo 2015 2015
280 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion kim loại đến việc xác định hàm lượng photphat trong nước tự nhiên ThS. Trần Thị Thanh Thủy Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
281 Nghiên cứu xử lý nước thải chứa chất phẩm màu hữu cơ khó phân hủy bằng bùn đỏ biến tính TS. Vũ Huy Định Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
282 Xây dựng pilot xử lý nước thải bằng phương pháp ô xy hóa qui mô phòng thí nghiệm ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
283 Nghiên cứu xây dựng và lựa chọn mô hình ước tính trữ lượng cacbon rừng ngập măn ven biển dựa vào dữ liệu viễn thám và điều tra tại huyện Thái Thụy, Thái Bình TS. Nguyễn Hải Hòa Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
284 Ảnh hưởng của loại hình che phủ thực vật đến quá trình phát sinh dòng chảy và lượng đất xói mòn tại Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Bùi Xuân Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
285 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT để đánh giá chất lượng nước thượng lưu sông Nhuệ ThS. Lê Phú Tuấn Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
286 Nghiên cứu chế tạo bộ dụng cụ phân tích nhanh nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước ngầm, nước sinh hoạt phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ThS. Bùi Văn Năng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
287 Nghiên cứu bảo tồn loài Trúc vuông ở Việt Nam TS. Vương Duy Hưng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
288 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất biện pháp quản lý các loài Xén tóc hại cây rừng tại núi Luốt Trường Đại học Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội TS. Lê Bảo Thanh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
289 Nghiên cứu hiện trạng loài Vượn má vàng phía bắc (Nomascus annamensis Van Ngoc Thinh et al., 2010) tại khu vực đề xuất thành lập Khu bảo tồn Ngọc Linh, tỉnh Quang Nam PGS.TS. Vũ Tiến Thịnh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
290 Nghiên cứu hiện xung đột giữa Voi – Người và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu xung đọt tại tỉnh Đồng Nai TS. Nguyễn Hải Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
291 Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số loài Hạt trần (Gymnospermae) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Đắc Nông ThS. Phạm Thành Trang Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
292 Đánh giá tính đa dạng các loài thực vật thường thấy tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ThS.Hoàng Thị Thắm Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
293 Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn nguồn tài nguyên cây thuốc tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội ThS. Phùng Văn Phê  Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
294 Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Trung tâm Đa dạng sinh học Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2016 2016
295 Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm Artcam, Jdpaint vào gia công gỗ trên máy CNC Kingcut X10 TS. Hoàng Việt Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
296 Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết ngoài trời đến chất lượng gỗ Keo lai  TS. Tạ Thị Phương Hoa Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
297 Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến thời gian khô của keo dùng trong sản phẩm mây đan xuất khẩu. TS.Nguyễn Trọng Kiên Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
298 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất xúc tác đến một số tính chất cơ vật lý của ván mỏng biến tính TS. Trịnh Hiền Mai Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
299 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu khe co giãn cho cầu dầm giản đơn ThS. Nguyễn Văn Bắc Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
300 Nghiên cứu chế tạo màng và bột hệ vật liệu nano ZnO pha tạp Cacbon có kích thước nano ThS. Nguyễn Hữu Cương Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
301 Nghiên cứu thiết kế động cơ từ trở ThS. Đinh Hải Lĩnh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
302 Thiết kế, chế tạo và lắp ráp bộ điều khiển chuông báo giờ học tự động tại Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Lê Minh Đức Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
303 Nghiên cứu tính ổn định nước và nhiệt độ cao của bê tông sử dụng sợi gia cường Polypropylene TS. Đặng Văn Thanh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
304 Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha Kosterlitz – Thouless trong mô hình XY chuẩn cho vật liệu từ hai chiều ThS. Dương Xuân Núi Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
305 Nghiên cứu thiết kế nâng cấp – vận hành tối ưu hệ thống cấp nước Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Phạm Văn Tỉnh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
306 Nghiên cứu ảnh hưởng của keo nhựa thông đến khả năng cố định Boron trong gỗ Bồ Đề  TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
307 Nghiên cứu sử dụng bột gỗ làm nguyên tạo keo PF dùng trong sản xuất ván dán TS. Vũ Mạnh Tường Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2016 2016
308 Nghiên cứu sự biến đổi của một số tính chất đất dưới tán rừng trồng tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Minh Thanh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2016 2016
309 Ứng dụng phần mềm R để mô phỏng mô hình cây chết rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở 4 tỉnh miền Trung TS. Cao Thị Thu Hiền Cấp Cơ sở Lâm sinh 2016 2016
310 Phân tích động thái cấu trúc và mô hình không gian của một số trạng thái rừng lá rộng thường xanh khu vực miền Trung Việt Nam TS. Nguyễn Hồng Hải Cấp Cơ sở Lâm sinh 2016 2016
311 Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Hoàng đàn Hữu Liên (Cupressus tonkinensis Silba) bằng phương pháp nuôi cấy mô – tế bào thực vật. ThS. Nguyễn Thị Thơ  Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2016 2016
312 Nghiên cứu nhân giống Trà hoa vàng Tam đảo (Camellia tamdaoensis) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. TS. Nguyễn Văn Việt Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2016 2016
313 Bước đầu nghiên cứu nhân giống loài Bồ Đề (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib. ex Hardw) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro ThS. Hồ Hải Ninh Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2016 2016
314 Nghiên cứu nhân giống in vitro Re hương (Cinamomum   parthenoxylon (Jack) Meissn). ThS. Khuất Thị Hải Ninh Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2016 2016
315 Nghiên cứu chiết xuất polysaccharide và tannin trong một số loại dược liệu TS. Vũ Kim Dung Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2016 2016
316 Xây dựng quy trình nhân giống in vitro loài Bình vôi (Stephaniae glabrae Miers) TS. Nguyễn Văn Phong Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2016 2016
317 Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây Ngọc thảo kép xoắn (Impatiens walleriana) phục vụ trang trí khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Thị Yến Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2016 2016
318 Nghiên cứu nhân giống cây hoa Dâm bụt đơn (Hibiscus rosa sinensis L) phục vụ trang trí khuôn viên Trường Đại học Lâm nghiệp KS. Trần Thị Thu Hòa Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2016 2016
319 Ngiên cứu giải pháp chiếu sáng và ứng dụng vao thiết kế nội thất nhà ở biệt thự TS. Nguyễn Thị Hương Giang Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2016 2016
320 Nghiên cứu hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phía Tuyên Quang ThS. Phạm Thị Huế Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2016 2016
321 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Trần Thanh Liêm Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2016 2016
322 Xác định chu kỳ kinh doanh tối ưu của rừng trồng keo lai tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình theo công thức Faustmann TS. Trần Thị Thu Hà Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2016 2016
323 Ứng dụng tin học để xây dựng một số dạng hồi quy nhiều biến TS. Nguyễn Thị Vân Hòa Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2016 2016
324 Xây dựng module thi trắc nghiệm trực tuyến tích hợp vào hệ thống học trực tuyến e-learning tại Trường ĐH Lâm nghiệp CN. Trần Xuân Hòa Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2016 2016
325 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động Android thông báo thông tin nội bộ Trường Đại học Lâm nghiệp KS. Nguyễn Hoàng Ngọc Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2016 2016
326 Xây dựng video quảng bá các ngành đào tạo và xúc tiến tuyển sinh của Khoa Cơ điện và công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Vũ Minh Ngọc Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2016 2016
327 Thiết kế Video giới thiệu các ngành đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Trần Nho Cương Cấp Cơ sở Úng dụng CNTT 2016 2016
328 Sử dụng bảng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để đánh giá thể lực của sinh viên trước và sau khi học các học phần cơ bản môn Giáo dục thể chất ThS. Nguyễn Quang San Cấp Cơ sở Đào tạo 2016 2016
329 Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên phục vụ chiến lược xúc tiến tuyển sinh cho trường Đại học Lâm nghiệp TS. Hà Quang Anh Cấp Cơ sở Đào tạo 2016 2016
330 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của một số loài Bướm ngày (Rhopalocera) tại khu vực núi Luốt Trường Đại học Lâm nghiệp phục vụ công tác gây nuôi ThS. Bùi Xuân Trường Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
331 Nghiên cứu thành phần và cách bài trí cây trồng trong vườn sưu tập côn trùng tại Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Vương Duy Hưng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
332 Xây dựng bộ tiêu bản thực vật thuộc họ Đậu (Fabaceae), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), họ Dâu tằm (Moraceae) ở rừng thực nghiệm núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Vương Duy Hưng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
333 Đánh giá hiện trạng rừng tại Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp phục vụ xây dựng Vườn thực vật quốc gia Việt Nam TS. Vương Duy Hưng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
334 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài Cát Sâm (Callerya speciosa Champ Schot) làm cơ sở khoa học cho bảo tồn loài cây thuốc quý hiếm ThS. Tạ Thị Nữ Hoàng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
335 Áp dụng lý thuyết “Quyền lực tập trung – Actor-centered Power” nhằm phân tích vai trò và ảnh hưởng của các bên liên quan trong quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Sơn La TS. Ngô Duy Bách Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
336 Nghiên cứu sử dụng đá ong xúc tác cho quá trình oxi hóa nâng cao xử lý phẩm màu TS. Vũ Huy Định Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
337 Ứng dụng công nghệ viễn thám xây dựng bản đồ phân bố nồng độ bụi tại khu vực nội thành Hà Nội ThS. Thái Thị Thúy An Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
338 Xây dựng phần mềm từ điển Anh Việt chuyên ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên cho hệ điều hành Android ThS. Lê Phú Tuấn Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
339 Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phế phẩm nông nghiệp biến tính kết hợp tia UV ThS. Đặng Thế Anh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
340 Nghiên cứu phân bố, tình trạng, cấu trúc quần thể Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang TS. Nguyễn Hải Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
341 Nghiên cứu đặc điểm phân bố và tình trạng quần thể Gấu ngựa (Ursus thibetamus) và Cầy vằn bắc (Chrotogele owstoni) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông TS. Nguyễn Đắc Mạnh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
342 Ứng dụng mô hình ổ sinh thái đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vùng phân bố loài chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) ThS. Trần Văn Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
343 Điều tra thành phần loài bò sát, ếch nhái tại rừng thực nghiệm Núi Luốt Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Lưu Quang Vinh Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
344 Đặc điểm chất lượng nước sông Bùi từ vùng đầu nguồn đến Xuân Mai, Hà Nội TS. Bùi Xuân Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
345 Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng mỏng sắt điện PLZT phục vụ sản xuất linh kiện điện tử ThS. Đặng Thị Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
346 Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể Trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Hakoda et. Ninh) bằng kỹ thuật RAPD TS. Nguyễn Văn Việt Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
347 Nghiên cứu mối liên hệ giữa sự phục hồi hệ sinh thái rừng tràm ngập lầy với đa dạng loài chim ở Vườn quốc gia U Minh Thượng TS. Trần Bình Đà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2017 2017
348 Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển tự động tiết kiệm điện cho các thiết bị dùng trong văn phòng tại Trường Đại học Lâm Nghiệp ThS. Lê Minh Đức Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
349 Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha của vật liệu từ trong mô hình XY tổng quát mạng hai chiều với tương tác Nematic bậc hai  ThS. Nguyễn Vũ Cẩm Bình Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
350 Nghiên cứu khả năng áp dụng đường cáp vào vận xuất gỗ rừng trồng trên địa hình dốc ở Việt Nam TS. Trần Văn Tưởng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
351 Nghiên cứu tối ưu rotor động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp ThS. Đinh Hải Lĩnh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
352 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều khiển lưu lượng và cột áp máy bơm trong hệ thống cấp nước TS. Phạm Văn Tỉnh Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
353 Đánh giá hiệu quả xử lý dầu bảo quản gỗ Keo lai sử dụng ngoài trời TS. Tống Thị Phượng Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
354 Ảnh hưởng của nồng độ keo nhựa thông đến độ ổn định kích thước và độ bền cơ học của gỗ Bồ đề TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2017 2017
355 Nghiên cứu phân tích đơn biến và đa biến số liệu nghiên cứu Lâm nghiệp bằng SAS TS. Bùi Mạnh Hưng Cấp Cơ sở Lâm sinh 2017 2017
356 Xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên trạng thái III ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam TS. Cao Thị Thu Hiền Cấp Cơ sở Lâm sinh 2017 2017
357 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân giống cây Mạy Chả (Pseudosasa amabilis) tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên TS. Lê Xuân Trường Cấp Cơ sở Lâm sinh 2017 2017
358 Nghiên cứu hiện trạng rừng núi Luốt phục vụ quy hoạch Vườn thực vật quốc gia và tổ chức đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Hà Quang Anh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2017 2017
359 Nghiên cứu nhân giống Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro ThS. Nguyễn Thị Thơ Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2017 2017
360 Nghiên cứu nhân giống 03 loại cây ăn quả bằng phương pháp ghép TS. Đào Ngọc Chương Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2017 2017
361 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata Blume) ThS. Trần Thị Thời Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2017 2017
362 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Tùng nhung (Tricholoma matsutake) ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2017 2017
363 Phân lập gen diacylglycerol acyltransferase (DGAT) mã hóa một enzyme đóng vai trò quan trọng trong sinh tổng hợp triacylglycerol ở loài cây Cọc rào (Jatropha curcas. L); cây Long não (Cinnamonum camphora) TS. Bùi Thị Mai Hương Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2017 2017
364 Phân lập gen GA20 từ một số loài cây thân gỗ TS. Nguyễn Văn Phong Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2017 2017
365 Nghiên cứu đặc điểm đồ mộc Hoàng cung Triều Nguyễn (1802-1945) TS. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2017 2017
366 Thiết kế mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng tiêu âm hỗn hướng của vật liệu nội thất TS. Lý Tuấn Trường Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2017 2017
367 Đánh giá khả năng tiêu âm của một số vật liệu nội thất trên thị trường Việt Nam TS. Nguyễn Văn Diễn Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2017 2017
368 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận vốn vay của khách hàng với tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam ThS. Đào Lan Phương Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
369 Nghiên cứu chương trình đào tạo kế toán thực hành thực tế cho sinh viên ngành kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Trần Thị Mơ Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
370 Đánh giá phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh ThS. Võ Thị Phương Nhung Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
371 Giải pháp phát triển hoạt động marketing dịch vụ giáo dục đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Thu Trang Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
372 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình ThS. Phạm Thanh Quế Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
373 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2005-2015 tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định TS. Xuân Thị Thu Thảo Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
374 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) ThS. Bùi Thị Cúc Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2015 2016
375 Nghiên cứu chuỗi cung ứng rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2016 2016
376  Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và xử lý chuồng trại ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
377 Bước đầu xây dựng vườn cây dược liệu và bào chế một số bài thuốc chữa bệnh phòng trị bệnh cho vật nuôi KS. Đoàn Thị Thu Hương Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
378 Nghiên cứu chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại Lương sơn, Hòa Bình TS. Trần Thị Thanh Bình Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
379 Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống lúa bằng chỉ thị phân tử SSR ThS. Bùi Thị Cúc Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2017 2017
380 Nghiên cứu nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Nguyễn Bá Huân Cấp Cơ sở Đào tạo 2017 2017
381 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn ngành nghề của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay ThS. Hoàng Thị Kim Oanh Cấp Cơ sở Đào tạo 2017 2017
382 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Phạm Thị Tân Cấp Cơ sở Đào tạo 2017 2017
383 Xây dựng bia ghi dấu địa điểm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh TS. Trần Nho Cương Cấp Cơ sở Đào tạo 2017 2017
384 Nghiên cứu động cơ học tập và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Văn Khương Cấp Cơ sở Đào tạo 2017 2017
385 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài bướm thuộc họ Pieridae tại khu vực Núi luốt – Trường đại học Lâm nghiệp và đề xuất các biện pháp quản lý TS. Hoàng Thị Hằng  Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
386 Đề xuất bộ tiêu chí và chỉ số trong giám sát du lịch sinh thái bền vững khu vực Đăk Nông bằng phương pháp Delphi TS. Nguyễn Thị Thanh An Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
387 Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của bộ nấm Tán (Agaricales) tại khu vực núi Luốt – trường Đại học Lâm nghiệp TS. Trần Tuấn Kha Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
388 Điều tra thành phần loài, phân bố và tình trạng bảo tồn các loài bò sát và lưỡng cư tại Vườn Quốc gia Ba Vì TS.Lưu Quang Vinh  Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
389 Xác định phân bố, cấu trúc xã hội và vùng sống của Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) ở núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai TS. Nguyễn Hải Hà Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
390 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Nano Titan dioxit trong việc xử lý chất hữu cơ trong nước rỉ rác ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
391 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano  BiFeO3 quang xúc tác xử lý chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước ThS. Trần Thị Phương Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
392  Biến tính vỏ thân cây chuối thành vật liệu hấp phụ xử lý ô nhiễm môi trường nước ThS. Bùi Văn Năng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
393 Đánh giá khả năng điều tiết nước và bảo vệ đất chống xói mòn của mô hình rừng trồng Keo tại vùng đầu nguồn Lương Sơn, Hòa Bình PGS.TS. Bùi Xuân Dũng Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
394 Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha (Tỉnh Sơn La) ThS. Nguyễn Thị Bích Hảo Cấp Cơ sở QLTNR&MT 2018 2018
395 Giải pháp thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình ThS. Nguyễn Thị Tiến Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
396 Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ThS. Nguyễn Thị Bích Diệp Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
397 Phát triển nghề nuôi cá lồng tại vùng hồ thủy điện Hòa Bình ThS. Lưu Thị Thảo Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
398 Phát  triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh TS. Nguyễn Thị Hải Ninh Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
399 Phát triển làng nghề gỗ trong bối cảnh các quy định về kiểm soát nguồn gốc gỗ hợp pháp tại Tỉnh Bắc Ninh TS. Hoàng Thị Hảo Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
400 Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho phát triển rừng sản xuất ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu điểm ở tỉnh Hòa Bình TS. Bùi Thị Minh Nguyệt Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
401 Đánh giá tác động kinh tế – xã hội Vườn Thực Vật Quốc gia Trường Đại học Lâm nghiệp ThS. Chu Thị Thu Cấp Cơ sở Kinh tế, Chính sách LN 2018 2018
402 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phay CNC mini dùng trong trạm khắc gỗ TS. Hoàng Sơn Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2018
403 Nghiên cứu hoàn thiện xe tiết kiệm nhiên liệu mã hiệu ALL-STAR 2017-Đại học Lâm nghiệp ThS. Đặng Thị Hà Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2018
404 Ứng dụng lý thuyết cực trị để mô hình hóa tổng lượng mưa hằng ngày tại Việt Nam TS. Phạm Quang Khoái Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2018
405 Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm tra cứu gỗ nhập khẩu thông dụng ThS. Nguyễn Thị Loan Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2018
406 Nghiên cứu giải pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm gỗ nhựa tại công ty TNHH MTV gỗ nhựa PCC-1 PGS.TS. Lê Xuân Phương Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2018
407 Nghiên cứu giải pháp ghép nối mảnh vỡ Mộc bản bằng vật liệu tự nhiên TS. Nguyễn Trọng Kiên Cấp Cơ sở Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2018
408 Biến động phốt pho vô cơ và hữu cơ hòa tan trong đất rừng sau cháy TS. Đinh Mai Vân Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
409 Nghiên cứu tạo cây con Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) từ hạt TS. Trần Việt Hà Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
410 Nghiên cứu sử dụng QGIS để quản lý tài nguyên rừng và giảm nhẹ thiên tai TS. Bùi Mạnh Hưng Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
411 Một số giải pháp cải thiện sinh kế từ rừng tại Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ThS. Trịnh Hải Vân Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
412 Nghiên cứu tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến phát triển sinh kế cộng đồng tại vùng lõi Vườn quốc gia Yokdon, tỉnh Đăk Lăk ThS. Đồng Thị Thanh Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
413 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Quất hồng bì tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ThS. Kiều Trí Đức Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
414 Nghiên cứu về tính bền vững của hệ thống đảm bảo có sự tham gia (Participatory Guarantee System – PGS) trong sản xuất hữu cơ TS. Trần Thị Thanh Bình Cấp Cơ sở Lâm sinh 2018 2018
415 Nghiên cứu trồng thử nghiệm mô hình một số loài cây dược liệu nuôi cấy mô có giá trị tại vườn ươm – Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Nguyễn Thế Hưởng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2018 2018
416 Xây dựng quy trình nhân giống Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) bằng công nghệ nuôi cấy mô PGS.TS. Bùi Văn Thắng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2018 2019
417 Phân lập một số chủng nấm hại gỗ và xác định khả năng kháng nấm của gỗ keo biến tính TS. Vũ Kim Dung Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2018 2018
418 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in vitro cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.) ThS.Nguyễn Thị Huyền Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2018 2019
419 Phân lập giống nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps nutant ký sinh trên cơ thể Bọ xít ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng Cấp Cơ sở Giống và CNSH 2018 2018
420 Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam nhân kỉ niệm 55 năm thành lập Trường ThS. Đỗ Văn Dũng Cấp Cơ sở Kiến trúc cảnh quan&NT 2018 2018
421 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thực tập nghề nghiệp 2 cho sinh viên ngành Quản lý đất đai tại Trường Đại học Lâm nghiệp TS. Xuân Thị Thu Thảo Cấp Cơ sở Đào tạo 2018 2018