Danh mục nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN cấp Tỉnh từ năm 2012 đến nay

  Stt Tên  nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN Tên chủ nhiệm Lĩnh vực Năm bắt đầu Năm kết thúc 1 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Tắc kè thương phẩm quy mô hộ gia đình ở Hà Nội TS. Vũ Tiến Thịnh QLTNR&MT 2011 2013 2 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường…

 

Stt Tên  nhiệm vụ/đề tài/dự án KHCN Tên chủ nhiệm Lĩnh vực Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi Tắc kè thương phẩm quy mô hộ gia đình ở Hà Nội TS. Vũ Tiến Thịnh QLTNR&MT 2011 2013
2 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội ThS. Kiều Thị Dương QLTNR&MT 2012 2013
3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất dăm gỗ xi măng thân thiện với môi trường dùng trong xây dựng và sản xuất PGS.TS. Vũ Huy Đại Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2013
4 Nghiên cứu nâng cao độ bền gỗ bằng phương pháp biến tính hóa học để sản xuất đồ gỗ nội ngoại thất ThS. Tạ Thị Phương Hoa Công nghiệp rừng và CBLS 2012 2013
5 Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang Lã Nguyên Khang Lâm sinh 2013 2016
6 Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây Mắc ca và đề xuất quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trọng Bình Lâm sinh 2014 2016
7 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học, sinh thái học của các loài hạt trần quý, hiếm; thử nghiệm gây  trồng loài Thông đỏ đá vôi Đỉnh tùng phục vụ công tác bảo tồn bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa PGS.TS. Hoàng Văn Sâm QLTNR&MT 2014 2016
8 Nghiên cứu phát triển công nghệ sử dụng thảm khô dưới rừng trồng Thông ThS. Trần Thị Trang Lâm sinh 2015 2016
9 Các giải pháp chủ yếu quản lý và phát triển cây xanh tại các quận nội thành Hà Nội đến năm 2030 Phạm Anh Tuấn Kiến trúc cảnh quan và NT 2015 2016
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến các hệ sinh thái rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội GS.TS. Vương Văn Quỳnh QLTNR&MT 2017 2019
11 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Phùng Văn Khoa QLTNR&MT 2018 2020
12 Nghiên cứu công nghệ, thiết kế chế tạo và đưa vào ứng dụng hệ thống thiết bị tự động phân loại tăng hương chất lượng cao PGS.TS. Tạ Thị Phương Hoa Công nghiệp rừng và CBLS 2018 2020
13 Đánh giá sinh trưởng và kỹ thuật trồng các loài cây phục vụ công tác trồng rừng sản xuất và đề xuất biện pháp kinh doanh hiệu quả PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh Lâm sinh 2018 2020
14 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất sợi tự nhiên từ bẹ chuối và lá dứa sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ PGS.TS. Vũ Huy Đại Công nghiệp rừng và CBLS 2019 2021