Đăng ký Chuyên đề NCKH sinh viên năm học 2013 – 2014

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ GD-ĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học;Căn cứ Quy chế nghiên cứu khoa học sinh viên và kế hoạch triển khai hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Lâm nghiệp năm học 2013 – 2014, Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện/Bộ môn thông báo đến toàn thể sinh viên trong Khoa về việc đăng ký chuyên đề NCKH sinh viên như sau:

 

  1. Quy định chung

–            Mỗi chuyên đề từ 1-3 sinh viên thực hiện.

–            Sinh viên tham gia phải học từ năm thứ 2 và có học lực khá trở lên ở học kỳ trước đó (Tùy từng trường hợp cụ thể sinh viên học kỳ 2 năm thứ nhất có thể tham gia NCKH khi có ý kiến về chuyên môn của Hội đồng KH-ĐT Khoa, Viện).

–            Mỗi giảng viên hướng dẫn không quá 2 chuyên đề NCKH sinh viên (theo Thông tư số19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 của Bộ GD&ĐT)

–            Sinh viên ngành QLTNTN (chương trình tiên tiến) khuyến khích sử dụng tiếng Anh khi làm đề cương, viết báo cáo và bảo vệ chuyên đề.

  1. Quy trình thực hiện

                                                                                                                                                                                  – Để sinh viên có thể lựa chọn chuyên đề cho phù hợp với chuyên ngành đã học theo định hướng chung, đề nghị Hội đồng KH-ĐT Khoa/Viện gợi ý cho sinh viên trong việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu (các ý tưởng phải phù hợp với chuyên ngành học, có tính mới, sáng tạo và có thể ứng dụng trong thực tiễn, đặc biệt những vẫn đề mà ngành Lâm nghiệp đang quan tâm giải quyết…).

– Sau khi nhận đề cương đăng ký của sinh viên (Mẫu 02) các Khoa tổ chức sơ tuyển theo các nội dung sau: Tên đề tài, mục tiêu, nội dung, phương pháp và các bước nghiên cứu. Loại bỏ những chuyên đề đã thực hiện, trùng lặp, các chuyên đề không có tính khả thi…Tư vấn cho sinh viên chỉnh sửa, cử giáo viên hướng dẫn chuyên đề.

  1. Thời gian triển khai

Do khối lượng đăng ký và đặc thù chuyên môn của ngành học nên thời gian đăng ký hoạt động KHSV chia thành 2 đợt:

Đợt 1: Đăng ký chuyên đề NCKH sinh viên đến 20/6/2013 (đối với các chuyên đề đã chuẩn bị và triển khai kịp trong dịp nghỉ hè 2013).

Đợt 2: Đăng ký chuyên đề NCKH sinh viên đến 30/8/2013

– Các Khoa lập Bảng tổng hợp danh sách các CĐ (Mẫu 03) và Bản đăng ký CĐ (Mẫu 01) về phòng KHCN&HTQT theo thời gian hai đợt trên. Bảng tổng hợp gửi kèm file điện tử.

– Thời gian nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên ở cấp Khoa: 15 – 25/4/2014

– Thời gian xét công trình NCKH sinh viên dự thi cấp Trường: 02 – 10/5/2014

– Các mẫu kèm theo được đăng tải trên website: http://vfu.edu.vn

Nhận được thông báo này, đề nghị các Khoa triển khai thực hiện./.

File đính kèm:

Thong bao dang ky CDNCKHSV 2013-2014.doc

Mau dang ky chuyen de NCKH sinh vien.doc

Mau de cuong chuyen de NCKH sinh vien.doc

Bang tong hop cua Hoi dong Khoa, Vien.doc