Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 17/9/2013, Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ trường cùng các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ đã đến dự. 

Tham dự Hội nghị còn có Đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Vụ trưởng vụ Quan hệ quốc tế, nguyên Tổng biên tập Tạp chí đối ngoại – Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo viên của Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, gồm 2 Nghị quyết về: "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, "Việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992", “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020".

Tiếp đó, đồng chí  Nguyễn Văn Tuấn đã thông qua Chương trình hành động để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, phát huy sức mạnh, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trước tình hình cụ thể của Nhà trường.

Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã được Đảng bộ Nhà trường tổ chức học tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả và là đợt sinh hoạt trước thềm năm học mới với nhiều ý nghĩa thiết thực và bổ ích.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu