Đại hội lần thứ III Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 17, 18/8/2020, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo đổi mới và phát triển giáo dục Đại học, Cao đẳng Thủ đô”

Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 238 đại biểu, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên sinh hoạt tại 71 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối; Đoàn đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp có 09 đại biểu tham dự Đại hội.

Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Thành phố Hà Nội là một đảng bộ lớn và đặc thù, bao gồm 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng, trực thuộc 11 bộ, ngành và UBND Thành phố Hà Nội, với trên 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương; trên 600.000 sinh viên chính quy các hệ.

Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, Đảng ủy Khối đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tận dụng lợi thế, vận dụng sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các chương trình trọng tâm công tác của Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả tích cực, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề quan tâm ở cấp ủy đảng cơ sở một cách hiệu quả, đem lại sự ổn định và niềm tin trong toàn Đảng bộ Khối

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước, hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Xây dựng văn hóa nhà trường hướng tới mục tiêu kiến tạo và phát triển, coi trọng chất lượng và trách nhiệm giải trình trước xã hội, bảo đảm phát triển bền vững; Nhà trường phải trở thành trụ cột lan tỏa và hình thành văn hóa trong đạo đức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nghĩa tình.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối cần chủ động vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của Đảng bộ; mỗi trường đại học, cao đẳng phải thực sự là một trung tâm đổi mới và sáng tạo, phát huy tài nguyên chất xám và nguồn lực tri thức trên địa bàn Thủ đô; Đảng bộ Khối phải thực sự là một khối đoàn kết, thống nhất,… 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối (khóa II) được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ mới. Đồng chí Cao Quốc An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Lâm nghiệp được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Tri ân các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục tham gia cấp ủy

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp tham dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng rằng với các chủ trương đúng đắn, các chỉ tiêu phù hợp và đặc biệt với một Ban Chấp hành có sự kế thừa, năng động, sáng tạo và trí thông minh của tuổi trẻ, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra; góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục – đào tạo, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.