Đại Hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2025

Thời gian: 7h30, ngày 03 tháng 6 năm 2023; Địa điểm: Hội trường G6 Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần khách mời: Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đoàn trường. Thành phần Triệu tập: 182 Đại biểu chính thức…

Thời gian: 7h30, ngày 03 tháng 6 năm 2023;

Địa điểm: Hội trường G6 Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần khách mời: Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đoàn trường.

Thành phần Triệu tập: 182 Đại biểu chính thức dự Đại hội.