Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường ĐHLN lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Căn cứ Đề án số 34/ĐA-ĐTN ngày 25/5/2022 về việc Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Ban Chấp hành Đoàn trường.

Thời gian: 12/06/2022, Hội trường G6 Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần tham dự:

+ Chỉ đạo Đại hội: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thành đoàn Hà Nội;

+ Đại biểu chính thức dự Đại hội: Đại biểu đương nhiên, Đại biểu được bầu, Đại biểu chỉ định (theo thông tri triệu tập Đại biểu);

+ Khách mời ngoài Trường: Trung ương Đoàn; Đoàn các đơn vị Khối trường học, Cụm Đoàn số 4; Đoàn các đơn vị kết nghĩa, phối hợp; Đoàn các đơn vị bạn trên địa bàn Thị trấn Xuân Mai; Đại diện các doanh nghiệp có mối quan hệ với Đoàn Trường;

+ Khách mời trong Trường: Chủ tịch Hội Đồng trường; Đại diện BCH Công đoàn Trường; Hội Sinh viên Trường; đại diện các đơn vị thuộc Trường.