Đại hội Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI thành công tốt đẹp

Thực hiện kế hoạch đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHLN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012-2015 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường; được sự nhất trí của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Đảng uỷ Trường ĐHLN, ngày 26/12/2012 tại Hội trường G6 Trường ĐHLN đã diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHLN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012-2015.

150 đại biểu triệu tập của Đại hội đã thể hiện cho sức mạnh, ý chí, đoàn kết của hơn 900 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trường ĐHLN.

 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, GS.TS.Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban: Tổ chức, Thi đua và Tuyên giáo, Nữ công Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường…

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2012-2015, trong đó, mục tiêu được xác định trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, lấy đoàn viên, CBVC, LĐ làm đối tượng vận động; tổ chức tốt các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thức, hiệu quả trong CBVC, LĐ. Chủ động tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVC, LĐ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền Nhà trường trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển Trường do Đại hội Đảng bộ Trường ĐHLN lần thứ XIX đề ra và các mục tiêu kinh tế – xã hội của Ngành”. Khẩu hiệu hành động là: “Đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CBVC, LĐ, vì sự phát triển ổn định bền vững của Nhà trường, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn”.

Đại hội đã nghe 06 tham luận tại Hội trường với các chủ đề như: Vai trò của công đoàn trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; Vai trò của Công đoàn Cơ sở 2 trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh các hoạt động thăm lớp dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo…          

Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHLN.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp của các công đoàn trực thuộc vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Trường khóa XX; thông qua và biểu quyết các nội dung Đề án xây dựng BCH Công đoàn Trường khóa XXI, Đề án bầu đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Công đoàn Trường khóa XXI và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% đại biểu tán thành.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường ĐHLN lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2012-2015 đã thành công tốt đẹp.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHLN khóa XXI ra mắt Đại hội

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XXI đã phiên họp thứ nhất, bầu Ban Thường vụ và các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường khóa XXI.

Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban kiểm tra đã bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

 Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHLN khoá XXI, nhiệm kỳ 2012-2015

1. Nguyễn Văn Quân, Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng phòng TCCB – Chủ tịch;

2. Bế Minh Châu, Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT – Phó Chủ tịch;

3. Trần Việt Hồng, Trưởng phòng KT&ĐBCL – Phó Chủ tịch;

4. Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ nhiệm khoa KT&QTKD – Uỷ viên Ban Thường vụ;

5. Đỗ Mạnh Hùng, Văn phòng Công đoàn Trường – Uỷ viên Ban Thường vụ;

6. Cao Xuân Khởi, Phó Trưởng phòng HCTH – Uỷ viên Ban Chấp hành;

7. Đào Duy Phương, Phó Trưởng phòng TCKT – Uỷ viên Ban Chấp hành;

8. Nguyễn Quang Chung, Trưởng ban PTDTNT – Uỷ viên Ban Chấp hành;

9. Hoàng Tiến Đượng, Chủ tịch Công đoàn Khoa CBLS – Uỷ viên Ban Chấp hành;

10. Phạm Thị Huyền, GV Khoa Lâm học – Uỷ viên Ban Chấp hành;

11. Lưu Bích Linh, Chủ tịch Công đoàn Khoa CĐ&CT – Uỷ viên Ban Chấp hành;

12. Ngô Đức Chiêu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ – Uỷ viên Ban Chấp hành;

13. Nguyễn Quang Giáp, Phó Viện trưởng Viện STR&MT – Uỷ viên Ban Chấp hành;

14. Hoàng Thanh Điệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TVDDTPTLN – Uỷ viên Ban Chấp hành;

15. Phạm Ngọc Sơn, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở 2 – Uỷ viên Ban Chấp hành.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ IV:

1. Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch;

2. Bế Minh Châu, Phó Chủ tịch;

3. Phạm Ngọc Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành.

 Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT:

1. Bùi Thị Minh Nguyệt, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Chủ nhiệm;

2. Nguyễn Văn An, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng HCTH, Phó Chủ nhiệm;

3. Phạm Thị Huyền, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Uỷ viên;

4. Nguyễn Thị Vĩnh Khánh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa CBLS, Uỷ viên

5. Vũ Đăng Tuệ, Tổ trưởng Công đoàn Phòng TCCB, Uỷ viên.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Văn nghệ chào mừng của CBVC, LĐ trong Trường

Đ/c Nguyễn Sỹ Hà, Bí thư Đoàn trường tặng Đại hội lẵng hoa của tuổi trẻ Nhà trường

Tham luận tại Đại hội

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng tặng Đại hội lẵng hoa của Đảng uỷ, BGH Nhà trường

Đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại Đại hội và trao tặng cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Trường ĐHLN: "Công đoàn cơ sở vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2011-2012"

Đồng chí Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại Đại hội và trao tặng cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Trường ĐHLN: "Công đoàn cơ sở vững mạnh, có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2011-2012", tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân xuất sắc

Đ/c Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công đoàn Trường tặng hoa cho các đ/c thôi không tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Trường khoá XXI, nhiệm kỳ 2012-2015

                                                                                                                                              Tin: Nguyễn Chí Lâm, Phòng TCCB;

                                                                                                                                              Ảnh: Thanh Tùng, Ban CNTT.