Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022

Được sự đồng ý của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, sáng 28/10/2017, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự và chỉ đạo, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Vũ Xuân Thủy – Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn trường khóa 21; các đồng chí (đ/c) trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong trường; các đ/c đại diện Hội chữ thập đỏ Nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; các đ/c nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trường qua các thời kỳ; và 150 đại biểu đại diện cho các Công đoàn trực thuộc trong trường.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và đề ra phương hướng hoạt động của Công đoàn khóa 22, nhiệm kỳ 2017 – 2022; bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới đảm bảo yêu cầu về số lượng, có đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ chính trị và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ 5.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch điều hành tại đại hội gồm 5 đ/c, đoàn thư ký gồm 2 đ/c, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đ/c. Đại hội đã nghe đại diện Đoàn chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả tốt, hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XXI đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Công đoàn Trường và các Công đoàn bộ phận đã chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội khóa XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường khóa XIX và khóa XX, bám sát chủ đề và nhiệm vụ của mỗi năm học, đồng hành cùng với chính quyền các cấp, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động trong Trường; Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ viên chức và người lao động; tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện mục tiêu phát triển trường; phối hợp với các cấp chính quyền động viên cán bộ viên chức và người lao động tích cực học tập, bối dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dưới nhiều hình thức khác nhau; Công đoàn trường đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Công đoàn, tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh… Công đoàn trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn NN&PTNT Việt Nam. Các kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Nhà trường. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Đại hội đã nghe một số tham luận của đại diện các Công đoàn bộ phận tham gia đóng góp cho sự phát triển của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát công tác Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022 với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Trường phát triển bền vững theo hướng hội nhập và tự chủ”.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, GS.TS. Trần Văn Chứ đã biểu dương những thành tích Công đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và thể hiện nhất trí cao với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo Nhà trường kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào thực tiễn; đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực của cán bộ công đoàn, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Trường nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của Nhà trường để tham gia, đóng góp, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Xuân Thủy – Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp Ủy đảng, Công đoàn trường đã phối hợp hiệu quả với Ban Giám hiệu trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời khẳng định vai trò của mình, trong nhiệm kỳ tới Công đoàn trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu, động viên cán bộ viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tập trung chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện bổ sung chiến lược phát triển của trường phù hợp với giai đoạn mới, tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế… góp phần xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp phát triển bền vững xứng đáng là trường đào tạo nguồn nhân lực đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp của cả nước.

Đại diện Công đoàn trường khóa mới, đ/c Nguyễn Sỹ Hà cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo quý báu, phát huy ưu điểm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để Công đoàn trường phát triển vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khoá XXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đồng chí, là những cán bộ công đoàn có đủ năng lực, phẩm chất lãnh đạo trong các hoạt động của công đoàn. Đại hội cũng bầu ra các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT Việt Nam lần thứ 5.

Nhân dịp này, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn trường đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh-Sạch-Đẹp và bảo đảm an toàn an toàn vệ sinh lao động năm 2016.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, trên tinh thần làm việc dân chủ, đúng quy định, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khoá XXII, đã tiến hành bầu Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn trường. Qua đó, 100% đại biểu tham dự Hội nghị bầu và nhất trí với các chức danh trên.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam, của Đảng ủy, sự phối hợp của Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể, Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXII sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần vào xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp phát triển bền vững.

Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ Hà

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên

Chủ tịch

2

Bùi Thị Minh Nguyệt

Đảng ủy viên, Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phó chủ tịch

3

Phạm Minh Toại

Phó trưởng phòng Đào tạo

Phó chủ tịch

4

Đỗ Mạnh  Hùng

Cán bộ công đoàn chuyên trách

UV BTV

5

Trần Thị Thanh Thủy

Chủ tịch Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường

UV BTV

6

Đào Duy Phương

Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán

UV BCH

7

Vũ Đăng Tuệ

Tổ trưởng công đoàn Phòng, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

UV BCH

8

Trần Ngọc Thể

Chủ tịch Công đoàn Phòng, Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp

UV BCH

9

Nguyễn Văn Diễn

Chủ tịch Công đoàn Viện Kiến trúc Cảnh quan và Nội thất

UV BCH

10

Đỗ Thị Diệu

Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận chính trị

UV BCH

11

Khuất Thị Hải Ninh

Chủ tịch Công đoàn Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

UV BCH

12

Đặng Văn Thanh

Chủ tịch Công đoàn Khoa Cơ điện & Công trình

UV BCH

13

Nguyễn Minh Thanh

Chủ tịch Công đoàn Khoa Lâm học

UV BCH

14

Nguyễn Quang Giáp

Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất

UV BCH

15

Nguyễn Hạnh Tâm

Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Trường ĐHLN tại Đồng Nai

UV BCH

Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022​

TT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ Hà

Đảng ủy viên, Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên

Chủ tịch

2

Bùi Thị Minh Nguyệt

Đảng ủy viên, Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phó chủ tịch

3

Phạm Minh Toại

Phó trưởng phòng Đào tạo

Phó chủ tịch

4

Đỗ Mạnh  Hùng

Cán bộ công đoàn chuyên trách

UV BTV

5

Trần Thị Thanh Thủy

Chủ tịch Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường

UV BTV

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022

TT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị

Ghi chú

1

Phạm Minh Toại

Phó trưởng phòng Đào tạo

Chủ nhiệm

2

Kiều Trí Đức

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Phó chủ nhiệm

3

Võ Mai Anh

Phó trưởng BM, p. trách Bộ môn Luật – Khoa Kinh tế&QTKD

Ủy viên

4

Đỗ Mạnh Hùng

Chuyên trách công đoàn

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Phó trưởng Bộ môn Viện Kiến trúc cảnh quan – Nội thất

Ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Công đoàn trường khóa 21 phát biểu

GS.TS. Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Vũ Xuân Thủy – Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT Việt Nam phát biểu

Tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh-Sạch-Đẹp và bảo đảm an toàn an toàn vệ sinh lao động năm 2016

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban chấp hành Công đoàn trường khóa mới tặng hoa các Ủy viên Ban chấp hành khóa XXI không tham gia Ban chấp hành khóa XXII

Chụp ảnh lưu niệm

Toàn cảnh Đại hội