Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh – Petecbua, LB Nga thông báo tuyển sinh trình độ đại học và sau đại học

Kính gửi: Sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam và những người quan tâm tới du học Nga. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học tập tại Nga, Nhà trường luôn mong muốn nhận được sinh viên Việt Nam sang học tập ở các trình độ và bậc…

Kính gửi: Sinh viên, cựu sinh viên Việt Nam và những người quan tâm tới du học Nga.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam có thêm cơ hội học tập tại Nga, Nhà trường luôn mong muốn nhận được sinh viên Việt Nam sang học tập ở các trình độ và bậc học khác nhau.

– Địa chỉ liên hệ và tư vấn về học tập:

+ Saint Petersburg State Forest Technical University under name of  S.M.Kirov 194021, Saint – Petersburg, Institutskiy per 5.

Telephone: +7 (812) 670-93-56                           Fax: +7 (812) 670-92-21

Website: http://ftacademy.ru

Bà Speranskaya Nataia – Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế.

Mail: umslta@yandex.ru / linaums@mail.ru

+ Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh – Petecbua, LB Nga.

Điện thoại: +7 906 248 58 79

Mail: vanloc@mail.ru / hocvienlamnghiep_spb@yahoo.com

Chi tiết các bậc học và phụ lục ngành đào tạo tiến sĩ xin xem file đính kèm.